Bani recuperaţi cu greu la bugetele locale

baniDacă la nivel central există plângeri legate de gradul slab de colectare a veniturilor la bugetul de stat, nici la nivel local nu se stă cu mult mai bine. Arieratele înregistrate la bugetul local sunt în creştere, indică datele Ministerului Finanţelor. Deocamdată în Timiş lucrurile sunt sub control, în mare parte datorită măsurilor de recuperare “in extenso”.

 

Creşteri ale restanţelor, la nivelul bugetelor locale

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice, plăţile restante de peste 90 de zileînregistrate la bugetul general al unităţilor administrativ-teritoriale se cifrau la 200,29 milioane lei, la finalul lunii iulie 2014. În uşoară creştere faţă de nivelul de 196,25 milioane lei, înregistrat la finalul anului 2013.

Cele mai mari arierate se înregistrează în judeţele Vâlcea – 76,23 milioane lei (74,05 milioane de lei, la finalul anului 2013), Hunedoara – 56,23 milioane lei (40,64 milioane de lei, la finalul anului 2013) şi Tulcea – 52,82 milioane de lei (50,39 milioane lei, la finalul anului 2013). Plăţi restante importante sunt consemnate şi la bugetele locale ale judeţelor Dâmboviţa – 24,21 milioane de lei, Constanţa – 23,01 milioane de lei, Bihor – 19,65 milioane de lei.

La nivelul Capitalei, plăţile restante de peste 90 de zile însumează 27,89 milioane lei, comparativ cu 11,75 milioane de lei la finalul anului 2013, din care 26,11 milioane de lei la bugetul sectorului 5 (comparativ cu 9,92 milioane lei la finalul anului trecut).  

În Timiş, lucrurile sunt, deocamdată, sub control, în sensul că nu s-au înregistrat majorări semnificative faţă de nivelul arieratelor către bugetele locale de la nivelul anului trecut. Lucru valabil şi în Timişoara, unde cele mai mari restanţe se înregistrează la nivelul persoanelor juridice. De la mii de firme timişorene Direcţia Fiscală avea de recuperat 65 de milioane de lei (peste 14 milioane de euro), conform datelor publicate 1 ianuarie 2014.

Aici intră taxele şi impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, la care se adaugă majorările şi penalităţile de întârziere. Cele mai mari probleme sunt la colectarea impozitului pe clădiri, unde suma restantă a depăşit 48 de milioane de lei. Urmează impozitele pe mijloacele de transport, cu peste 13 milioane de lei. Cuantumul obligaţiilor restante datorate de contribuabilii persoane juridice la bugetul local al Municipiului Timişoara, pe categorii, arată în felul următor: impozit pe clădiri: 48.157.248 de lei, taxa pe clădiri: 760.660 de lei, impozit pe teren: 2.651.046 de lei, taxa pe teren: 123.900 de lei, impozit pe teren extravilan: 93.396 de lei, impozit pe mijloacele de transport: 3.552.861 de lei, impozit pe mijloacele de transport lente: 10.844 de lei şi impozit pe mijloacele de transport mai mari de 12 tone: 9.793.741 de lei.

Măsuri de recuperare extreme

Ca în fiecare an, Direcţia Fiscală a recurs la toate măsurile posibile de recuperare şi în cazul firmelor, şi a persoanelor fizice. Serviciul Colectare şi Executare Silită a Persoane Juridice a emis anul trecut în jur de 6.979 de somaţii, reprezentând impozite şi taxe locale şi amenzi contravenţionale, în baza titlurilor executorii emise de compartimentele de specialitate şi a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Totodată, s-au întocmit 20 procese verbale de insolvabilitate, iar pentru un număr de 1.307 de societăţi s-au făcut adrese pentru Birou Contencios pentru înscrierea sumelor la masa credală. Totodată, s-au emis 592 adrese către alte instituţii în vederea înscrierii obligaţiilor fiscale la distribuirea sumelor realizate în urma licitaţiilor, s-au făcut 486 popriri bancare şi s-au instituit 33 de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile şi s-au desfăşurat 15 licitaţii în vederea valorificării bunurilor pentru creanţele datorate bugetului local. Printre “beneficiarii” măsurilor de recuperare extremă s-au numărat şi celebrităţi. Astfel, în epilogul poveştii fostei echipe de fotbal Politehnica, în derulare de aproape doi ani, la Tribunalul Timiş, sub forma unui proces de insolvenţă al cărui final nu e greu de anticipat, la unul dintre ultimele termene ale procesului din acest an Tribunalul Timiş a constatat “cererea de depunere a creanţei Municipiului Timişoara- Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, ca fiind în termen” şi a admis cererea de repunere în termen formulată de creditorii Municipiul Timişoara – prin primar şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Chiar şi aşa, e greu de anticipat ce se va mai putea obţine în urma acestei proceduri prelungite de insolvenţă. Un indiciu e şi faptul că instanţa a trebuit să ceară imperativ societăţii ajunse în insolvenţă să-şi timbreze o cerere depusă la dosar cu 120 de lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, sub sancţiunea anulării acesteia. Procedura, în loc să se simplifice şi să se apropie de soluţionare, s-a complicat, prin contestaţiile făcute legate de masa credală. Culmea e că şi societatea în sine a contestat felul în care a fost constituită masa credală pentru propria insolvenţă, solicitându-se studiul contestaţiilor depuse de creditori la tabelul preliminar de creanţe.

Bani recuperaţi mai greu şi de la persoanele fizice

Primaria TimisoaraDeşi există percepţia că persoanele fizice sunt mai bune platnice faţă de firme, raportat la bugetul local, şi în cazul lor, anual Direcţia Fiscală Timişoara trebuie să desfăşoare o activitate complexă pentru a recupera banii la bugetul local, aferenţi taxelor, impozitelor şi amenzilor neplătite. Anul trecut, au fost emise 115.915 somaţii care cuprind obligaţii fiscale neachitate, reprezentând impozite şi 11.771 somaţii pentru amenzi contravenţionale. S-au emis 70 somaţii în baza dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara, pentru recuperarea sumelor cu titlul de ajutor social şi ajutor de încălzire beneficiat in mod nejustificat, s-au emis 19 somaţii care cuprind obligaţii reprezentând taxă judiciară de timbru şi 13 somaţii, în baza sentinţelor civile, în urma cărora s-a hotărât antrenarea răspunderii personale patrimoniale a administratorilor societăţilor comerciale debitoare, pentru recuperarea sumelor reprezentând impozite şi amenzi.  

S-au creat 2632 popriri asupra sumelor urmăribile, reprezentând venituri pentru recuperarea creanţelor fiscale, dar s-au întocmit şi 259 procese verbale de constatare a stării de insolvabilitate pentru debitorii care nu deţin bunuri şi venituri urmăribile şi s-au transmis 4.211 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, pentru care nu a existat posibilitatea recuperării debitului prin una dintre modalităţile de executare silită, către instituţia din care face parte agentul constatator, acesta urmând să sesizeze instanţa de judecată, în vederea înlocuirii sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Nici impozitele pentru autovehicule nu s-au recuperat mai uşor. Anul trecut s-au întocmit şi transmis către Serviciul public comunitar regim premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor un număr de 147 adrese, prin care s-au solicitat informaţii precum şi duplicate ale radierii din circulaţie, în vederea clarificării situaţiei fiscale pentru mijloace de transport înregistrate în evidenţa fiscală şi s-au extras din arhivă caracteristicile autovehiculelor din 78 dosare fiscale auto, în vederea actualizării bazei de date fiscale.

Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara a trebuit să facă muncă de detectiv în unele cazuri, astfel că a solicitat informaţii de la instituţiile publice care pot furniza date despre debitori: Primăria Timişoara – Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanei, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Timiş, Casa Judeţeană de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Administraţia Finanţelor Publice. Şi cum o parte din datornici nu sunt timişoreni, s-au trimis spre executare anul trecut către alte Primării 749 dosare de executare ale debitorilor care nu mai figurează cu domiciliu în municipiu.

Pe de altă parte, tot anul trecut au fost preluate în debit de la alte Primării 207 dosare de executare ale debitorilor care şi-au stabilit domiciliul în Timişoara.

Impozitele locale nu cresc la Timişoara. Deocamdată.

adrian-bodoO veste bună pentru contribuabilii timişoreni, fie că sunt la zi cu plata “dărilor” locale, fie că sunt datornici cronici, este că deocamdată taxele şi impozitele locale nu vor creşte în perioada următoare. “În luna mai s-a aprobat nivelul taxelor şi impozitelor locale, prin hotărâre de Consiliu Local. Nivelul acestora nu crescut şi abia în mai anul viitor se va lua în discuţie o nouă Hotărâre legată de nivelul taxelor şi impozitelor locale. E greu de estimat însă de acum se se va decide în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale pentru anul 2016”, ne-a declarat şeful Direcţiei Fiscale Timişoara, Adrian Bodo (foto).

“Nu ştim dacă Primăria Timişoara nu va fi din nou obligată să crească taxele şi impozitele locale în urma unor decizii guvernamentale. Dar deocamdată la nivel local nu există intenţii de acest gen, dimpotrivă”, spune consilierul local timişorean PDL Ştefan Constantin Sandu

Print Friendly, PDF & Email