Taxele şi impozitele locale, din nou, motiv de bâlbâieli guvernamentale

Din cauza indeciziei de anul trecut, la Timişoara, contribuabilii au fost puşi pe drumuri

Impozitele şi taxele locale par să fie un subiect constant de neînţelegeri la nivel guvernamental, care nasc confuzii la nivel local şi îi încurcă pe contribuabili. La fel s-a întâmplat şi la începutul anului, atunci când din cauza ambiguităţii guvernamentale şi a declaraţiilor şi normelor legislative contradictorii, unii contribuabili timişoreni au trebuit să facă mai multe drumuri la Direcţia Fiscală pentru a-şi achita impozitele locale.

Impozitele locale se măresc sau nu se măresc?

Plata impoziteAtunci când premierul şi minis­trul de Finanţe nu se pot înţelege pe o chestiune atât de clară precum majo­rarea sau păstrarea la acelaşi nivel a taxelor şi impozitelor locale, se poate anticipa că la nivel de implementare, mai ales la nivel local, vor urma con­fuzii şi reacţii dintre cele mai ciuda­te. Astfel, după ce premierul Victor Ponta a susţinut că impozitul pe terenuri şi clădiri se va majora de la 1 ianuarie 2014, ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, l-a contrazis, afir­mând că nu se va mări acest impozit: “Dacă reuşim împreună cu expertiza B.M. şi a F.M.I. să schimbăm modali­tatea de impozitare a proprietăţii, nu să creştem impozitul pe proprietate, în sensul că nu se mai plăteşte în func­ţie de natura juridică a deţină­torului proprietăţii – persoană fizică sau per­soană juridică –, ci în funcţie de des­tinaţia proprietăţii, a clădirii sau tere­nului, vor fi venituri colectate de auto­rităţile publice locale mai mari din schimbarea sistemului de impozi­tare ca urmare a faptului că cei care au imo­bile sau terenuri destinate acti­vităţilor economice trebuie să plăteas­că un impozit mai mare decât în pre­zent, când îl deţin sub formă de locuinţă”.

Situaţia pare trasă la indigo cu cea de anul trecut, din octombrie, când Ministerul Finanţelor a publicat un proiect de hotărâre privind actua­lizarea taxelor şi impozitelor locale cu rata inflaţiei pe ultimii trei ani, res­pectiv majorarea acestora cu 16,05%. Probabil, din cauza impactului media­tic, a controverselor generate de aceas­tă intenţie de majorare, pre­mie­rul declara că s-a enervat că re­prezentanţii Ministerului Finanţelor nu l-au consultat : “Când am văzut ştirea – căci eu n-am văzut propune­rea –, l-am sunat pe ministrul Florin Georgescu şi am spus: «Domnule, aţi înnebunit, ce aveţi?». El a spus că nu ştie nimic şi că-l sună pe secretarul de stat Liviu Voinea. Îl sună pe Voinea ca­re spune: «Nu ştiu nimic». Că aşa este la Ministerul Finanţelor, este ca într-o «Scrisoare pierdută»”.

Realitatea demonstrează că tot acel scandal de atunci era un fel de scenetă, fiind foarte clar de pe atunci că Guvernul va adopta această majo­ra­re a taxelor şi impozitelor locale cu 16%, în funcţie de rata inflaţiei, pen­tru că acest proces are loc automat la un interval de trei ani.

Şi, deşi la Timişoara aleşii locali au adoptat o hotărâre prin care nu se aplica indexarea anuală de 16% stabi­lită de Guvern asupra taxelor şi impo­zitelor locale, despre care s-a precizat că rămân la acelaşi nivel, Guvernul a venit cu un nou proiect de ordo­nan­ţă. Acesta prevedea că impozitele locale pot rămâne la acelaşi nivel numai la Primăriile care îndeplinesc cumulativ două condiţii, şi anume nu au înre­gistrate arierate la 31 decem­brie 2012 şi nu afectează veniturile proprii ale bugetelor locale prin re­ducerea ta­xelor până la nive­lurile din 2012. Ti­mişoara nu se încadrează în această categorie, pentru că la 31 de­cembrie 2012 înregistra datorii. Era vorba de o datorie a Primăriei, de 10,5 milioane de lei către societatea de ter­mo­ficare Colterm, din subordinea sa.

„Mă văd nevoit să aduc vestea proastă că taxele şi impozitele locale vor fi majorate cu rata inflaţiei pe ulti­mii trei ani, mai exact cu 16,05%. Un­de-i lege, nu-i tocmeală. Eu sunt obli­gat să respect legea, ca orice cetă­ţean al acestei ţări, cu funcţii sau fără func­ţii”, declara primarul Nicolae Robu.

Aceste lucruri se decideau la sfârşitul lunii ianuarie, când deja mii de timişoreni îşi achitaseră taxele şi impozitele pe acest an, şi, ulterior, au fost nevoiţi să vină iar la Direcţia Fiscală, pentru a achita diferenţa.

Ameninţări şi promisiuni neonorate

De altfel, Primăria Timişoara nu prea avea de ales, în ceea ce priveşte aplicarea acestei majorări. Repre­zen­tanţii Institutului pentru Politici Publice au arătat că, la controlul Curţii de Conturi asupra execuţiei bu­getare din 2013, controlorii financiari pot interpreta că primarii care igno­ră obligaţia indexării taxelor şi impo­zitelor locale, prevăzută în Codul Fiscal, invocând Ordonanţa nr. 1/2013, au săvârşit o ilegalitate.

De altfel, şi premierul Victor Pon­­ta a sugerat că Primăriile care nu aplică indexarea să nu aibă prea mari aşteptări în privinţa fondurilor pen­tru investiţii acordate de Guvern în acest an. E la fel de adevărat însă că, deşi a aplicat ordonanţa de gu­vern şi a mărit impozitele locale cu 16%, Pri­măria Timişoara tot nu a primit niciun leu pentru investiţii, în urma adoptă­rii bugetului consolidat pe acest an.

Preşedinte F.A.L.T.: “Nu văd de ce s-ar mări din nou taxele şi impozitele locale

Petru OlariuPreşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara, Petru Olariu, susţine că nu există niciun motiv temeinic de majorare a taxelor şi impozitelor locale, raportat la nivelul de trai şi veniturile con­tribuabililor. “Nu au crescut salariile, nu au crescut pensiile şi în niciun caz nu a cres­cut nivelul de trai. Nu ştiu de unde a apărut ideea că în acest moment populaţia ar putea suporta taxe mai mari”.

În plus, spune Petru Olariu, sunt ace­leaşi ambiguităţi la nivel guvernamental, după ce, prin atitudinea pe care a avut-o anul trecut, Guvernul şi-a bătut joc de administraţiile locale, în prima fază comu­nicându-le că pot face ce vor ele, în privinţa majorării sau menţinerii la acelaşi nivel al taxelor locale, iar ulterior, impunându-le Primăriilor cu restanţe să majoreze impo­zitele. “Aşa că mulţi timişoreni au fost ne­voiţi să meargă a doua oară la ghişeele Direcţiei Fiscale pentru a plăti diferenţa de impozit”, mai spune Petru Olariu.

La Timişoara, bani recuperaţi greu şi înainte de o eventuală majorare a impozitelor

Cladire primaria Timisoara 3Este greu de imaginat care vor fi efectele unei eventuale noi măriri a taxelor şi impozitelor locale, în condi­ţiile în care, oricum, Timişoara are destule dificultăţi în ceea ce priveşte încasarea taxelor şi impozitelor locale. Conform informaţiilor făcute publice în acest an de Primăria Timişoara, la aproape cinci milioane de lei se ridică suma pe care timişorenii rău-platnici o au de achitat Municipalităţii. Din cei aproximativ 350.000 de timişoreni, 45.000 au restanţe la plata impozitelor. Nici persoanele juridice nu se înghesuie să îşi plătească impozitele, datoria patronilor rău-platnici ridicându-se la 20 de milioane de lei. Din cele aproxi­mativ 12.000 de firme timişorene, 2.000 sunt datornice.

Direcţia Fiscală a anunţat că vor fi trimise eşalonat somaţii, pentru a evita aglomerarea ghişeelor, în cazul fericit în care timişorenii se vor pre­zenta, de îndată ce le primesc, să îşi achite taxele. Dacă nici somaţiile nu vor avea efectul scontat, pasul urmă­tor la care se gân­desc reprezentanţii Direcţiei Fiscale este să întocmească aşa-numite dosare de muncă în folosul comunităţii sau chiar o listă a ruşinii, publicată pe internet.

Cât despre dosarele de insolvabili­tate, Direcţia Fiscală nu le percepe ca pe o măsură tocmai bună pentru Primă­rie, în condiţiile în care întocmirea unui singur dosar costă peste 3.000 de lei.

Cu toate că Timişoara se află prin­tre oraşele cu un grad bun de colec­ta­re a taxelor şi a impozitelor locale, re­prezentanţii Direcţiei Fiscale sunt ne­voiţi, de multe ori, să apeleze la măsuri mai dificile de recuperare a sumelor datorate de contribuabilii bugetului local. Spre exemplu, anul trecut, com­partimentul specializat pe persoane juridice al Direcţiei Fiscale Timişoara a emis peste 5.000 de somaţii, cuprin­zând impozite, taxe locale şi amenzi contravenţionale, în baza dispoziţiilor de urmărire, şi alte câteva sute de so­maţii cuprinzând obligaţii aferente perioadei 2006 – 2012. Reprezentanţii Direcţiei Fiscale au emis anul trecut şi câteva mii de somaţii care cuprind obligaţii fiscale neachitate de către persoanele fizice, reprezentând impo­zite, şi alte 10.000 de somaţii pentru cei care nu şi-au achitat amenzile contra­venţionale.

Măsurile nu se opresc aici. Anul trecut au fost întocmite peste 120 de dosare de insolvabilitate şi au fost puse peste 300 de popriri asupra sume­lor urmăribile, reprezentând venituri, pentru recuperarea sumelor datorate. De asemenea, nici cei care s-au mutat din Timişoara nu au scăpat de plata impo­zitului. Dosarele de executare care nu mai figurează cu domiciliul în raza de competenţă teritorială a Direcţiei Fis­cale Timişoara, în număr de peste 300, au fost trimise către Primăriile din oraşele de domiciliu ale rău-platnicilor.

Print Friendly, PDF & Email