Prima reţea naţională dedicată educaţiei pentru dezvoltare durabilă

Mai mult de 100 de ONG-uri sunt reunite deja într-o reţea naţională dedicată educaţiei pentru dezvoltare durabilă, ONG21, prima de acest fel din ţară, care este în căutare de noi membri.

 

Asociaţia Reper21 împreună cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile implementează, în perioada aprilie 2018 – octombrie 2019, proiectul ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

În cadrul acestui proiect, în iunie anul acesta, a fost lansată Rețeaua ONG21, care își propune să asigure o contribuție relevantă, consistentă și unitară a sectorului neguvernamental din România la elaborarea și la implementarea politicii publice în domeniul Educației pentru Dezvoltarea Durabilă. ONG21 are ca parteneri instituţionali, în acest proiect, Ministerul Mediului şi Ministerul Educaţiei, care și-au manifestat susținerea pentru formarea acestei rețele de ONG-uri și, în particular, pentru propunerea de politică publică pentru EDD care urmează să fie elaborată participativ de acestea.

Pe lângă cele două ministere, Rețeaua ONG21 anunţă că va antrena de-a lungul funcționării sale peste 50 de parteneri susținători din sfera instituțională și din mediul educațional public și privat.

Prin intermediul acestui proiect, Reţeaua ONG21 urmăreşte formarea a 80 de reprezentanţi din 80 de ONG-uri ca specialişti în activitatea de lobby, înfiinţarea unei reţele tematice dedicate promovării şi formulării politicilor publice în domeniul EDD, constituită din aproximativ 70 de ONG-uri, realizarea unei propuneri alternative de politică publică pentru domeniul Educaţiei destinată dezvoltării durabile şi derularea unei campanii de promovare şi lobby pentru asumarea propunerii alternative de politică publică de către Ministerul Mediului şi Ministerulul Educaţiei.

În urma primului apel de selecție, peste 100 de ONG-uri de diverse dimensiuni, atât din mediu urban, cât și rural, au fost invitate să adere la Rețeaua ONG21. Aria lor de experienţă vizează fie economia socială, fie protecția drepturilor persoanelor vulnerabile, egalitatea de șanse, dezvoltarea comunitară, protecția biodiversității, ariile protejate, gestiunea deșeurilor, clădirile verzi, educația nonformală, dezvoltarea personală și coachingul, consilierea și orientarea profesională, voluntariatul, teatrul politic și social, educația artistică ori educația științifică.

După încheierea acestui prim apel de selecție, alte ONG-uri din țară și-au manifestat interesul de a adera și a contribui la activitățile ONG21. Pentru a valoriza aceste motivații și pentru a permite unui număr cât mai mare de actori ai societății civile de a participa la demersul de redactare și promovare al politicii naționale de EDD, ONG21anunță deschiderea Rețelei către noi ONG-uri. Cei interesaţi sunt invitaţi să completeze formularul online de înscriere şi, împreună cu CV-ul Europass al persoanei desemnate, să-l trimită la adresa de e-mail oana.marin08@gmail.com.

Criteriile de selecție pentru apartenența la rețea, anunţă ONG 21, sunt experiența în domeniul educației, al dezvoltării durabile și al campaniilor de advocacy, precum și disponibilitatea de a participa la activitățile rețelei.

Print Friendly, PDF & Email