Consorţiul „Universitaria” cere Ministerului Educaţiei să îl implice în elaborarea noii Legi a educației

Consorțiul „Universitaria” atrage public atenția Ministerului Educaţiei asupra unor derapaje existente la nivel național, care au un impact major asupra învățământului superior și cercetării din România.

 

După întâlnirea care a avut loc zilele trecute, la Tulcea, Consorțiul „Universitaria” – din care fac parte Universitaria fac parte Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice, din București – atrage public atenția asupra unor derapaje existente la nivel național, care au un impact major asupra învățământului superior și cercetării din România.

Rectorii și președinții Senatelor universitare solicită public Consiliului Național al Rectorilor depolitizarea conducerii acestei structuri, astfel încât să fie reprezentanta exclusivă a mediului universitar, departe de orice influențe de natură politică. De asemenea, Consorţiul mai cere modificarea procedurilor de adoptare a hotărârilor de către CNR, prin luarea în considerare a ponderii fiecărei universități, în funcție de numărul acesteia de cadre didactice şi de studenți și de activitatea de cercetare.

Ministerului Educației Naționale i se solicită implicarea Consorțiului în întreg procesul de elaborare a noii Legi a educației. Aceştia anunţă că vor elabora o serie de documente de politici publice, care să vină cu soluții de viziune asupra educației naționale.

Conducerile celor cinci universități mai solicită Ministerului Educației să asigure un proces riguros de evaluare a școlilor doctorale, bazat pe o metodologie robustă. Şi consideră necesară implicarea necondiționată a Consorţiului în elaborarea metodologiei de evaluare a școlilor doctorale, astfel încât să se asigure atât mecanismul transparenței și al consultării publice, cât și valoarea adăugată certă, pe care cele cinci universități o pot oferi.

Pe de altă parte, cele cinci universități își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că noile consilii consultative ale Ministerului Cercetării sunt departe de a asigura o reprezentativitate reală a sistemului de cercetare din România. „În condițiile în care cele cinci instituții de învățământ superior realizează cea mai solidă activitate de cercetare și au un număr însemnat de studenți și de cadre didactice, reprezentarea acestora este de sub 10% din întreaga componență a consiliilor”, declară reprezentanţii Consorţiului.

Aceştia atrag atenția şi asupra subfinanțării sistemului național de educație, fapt care, subliniază ei, generează un impact major asupra competitivității României în plan internațional: „Recenta alocare a locurilor bugetate pentru admiterea la licență 2017 a dezavantajat unii membri ai Consorțiului „Universitaria”, care consideră că nu există justificare pentru această decizie arbitrară a Ministerului Educației Naționale.”

Print Friendly, PDF & Email