Alianța Română a Universităților Tehnice: „Corelarea ofertei învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii, condiţie esențială pentru dezvoltarea economiei”

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Viorel Şerban, preşedintele Alianței Române a Universităților Tehnice, a participat, zilele trecute, la întâlnirea conducerilor universităților  tehnice din țară, reunite în ARUT, eveniment găzduit de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, din Iași.

 

Printre subiectele discutate la întâlnirea Alianței Române a Universităților Tehnice de la Iaşi a fost şi propunerea Ministerului Educației Naționale privind clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studiu. Alianța Română a Universităților Tehnice transmite că apreciază această inițiativă, dar propune câteva măsuri pentru o clasificare obiectivă şi transparentă a universităţilor

  1. Identificarea şi utilizarea unor criterii şi indicatori care folosesc atât surse interne, cât şi externe, transparente şi accesibile public.
  2. Publicarea datelor de autoevaluare instituţională comunicate de universităţi, pe un site al MEN, în vederea validării prin procedurile legale în vigoare.
  3. Utilizarea indicatorilor – care vizează numărul publicaţiilor, a citărilor în literatura de specialitate, a publicaţiilor cu caracter interdisciplinar, a brevetelor, a veniturilor din surse externe şi interne – să fie completată prin adăugarea pentru fiecare tip de indicator şi a valorilor calculate prin raportare la numărul total al membrilor personalului academic şi de cercetare.
  4. Eliminarea din setul de date de evaluare a datelor ce pot conduce la erori majore şi distoriuni de apreciere (ex. publicaţiile realizate de grupuri de mii sau sute de autori şi rezultatele de evaluare asociate acestora).

O altă temă luată în discuţie a fost propunerea ARACIS cu privire la metodologia de evaluare a şcolilor doctorale şi a studiilor doctorale. Înb acest sens s-a propus modificarea şi restructurarea seturilor de standarde, indicatori şi criterii în acord cu considerarea studiilor doctorale  în mod distinct faţă de licentă şi masterat. „În contextul aprobării de către Senatul României a proiectului de lege privind aprobarea OUG 96/2016, aspectele legate de modalitatea de evaluare a școlilor doctorale vor suferi din nou modificări de abordare, prelungindu-se astfel blocajul și confuzia în acest domeniu”, susţin reprezentanţii ARUT. Aceştia își exprimă ingrijoarea pentru tergiversarea finalizării acestor reglementări şi îşi arată disponibilitatea de a participa la elaborarea documentelor privind evaluarea studiilor doctorale.

Analiza condiţiilor în care se desfășoară activitatea de cercetare ştiinţifică în universități, a impactului acesteia pe plan internaţional şi naţional şi a importanţei ei majore în progresul tehnic şi economic al societăţii româneşti în ansamblul ei a fost un alt subiect abordat. ARUT transmite că universitățile membre își exprimă convingerea că propunerile enunțate de ministrul Cercetării (şi anume alocarea de fonduri, prin programe-nucleu la nsivel instituțional, pentru dezvoltarea şi consolidarea capacității de cercetare a universităților  și a contribuţiei cercetării academice la derularea cu rezultatele scontate programelor strategice naționale de cercetare-dezvoltare-inovare, direcţionarea, de către toate companiile publice și private a unui procent de 1% din impozite, destinat susţinerii activităţilor de cercetare şi eliminarea impozitului pe activitățile de cercetare) vor fi reglementate legislativ astfel încît să poată deveni operaționale.

ARUT solicită ca în metodologia CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea suplimentară a instituțiilor de învăţământ superior de stat din România pe baza criteriilor şi standardelor de calitate să se ia în considerare, în afara revistelor cotate în zona roşie şi galbenă, şi cele publicate în revistele sau conferinţele indexate ISI.

ARUT mai transmite că au mai fost solicitate corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii şi formarea forței de muncă înalt specializate şi calificate – condiţii considerate esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea economiei românești.

 „S-a reiterat și la această reuniune, importanța care trebuie acordată învățământului tehnic superior din România, precum și solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Guvernului României privind necesitatea abordării politicilor actuale în domeniul învățământului superior în deplin acord cu obiectivele asumate în «Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020». Corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii, formarea forței de muncă înalt specializate şi calificate sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea și creșterea competitivității economiei românești”, a menționat prof. univ. dr. Viorel Şerban, rectorul UPT (foto).

La întâlnirea de la Iaşi au participat şi ministrul Cercetării şi Inovării, Lucian Georgescu, președintele ARACIS, Iordan Petrescu, şi președintele  CNFIS, Claudia Popescu.

Print Friendly, PDF & Email