Consorţiul Universitaria: „Eliminarea examenului de Bacalaureat atrage după sine consecințe nefaste”

„Ne dorim ca toți tinerii României să fie motivați și încrezători în forțele proprii, să aibă atitudine de învingători și să nu se considere intrați pe ușa din dos într-o societate pe care ne-o dorim mai bună și mai performantă”, transmit rectorii universităţilor care fac parte din Consorţiul Universitaria. Aceştia cer organizarea examenului de Bacalaureat.

 

Orice tip de proces vizează îndeplinirea unor obiective specifice, nu se desfășoară doar de dragul procesului în sine. Procesul de învățământ nu face excepție de la această regulă generală. În contextul educației există trei activități fundamentale care definesc procesul: predare – învățare – evaluare. Toate trei sunt obligatorii pentru un proces de învățământ complet. Eliminarea sau ciuntirea uneia din aceste activități atrage după sine diminuarea șanselor de îndeplinire a obiectivelor vizate”, atrag atenţia reprezentanţii Consorţiului Universitaria.

În contextul procesului de învățământ, mai spun ei, evaluarea are dublu rol: pe de o parte de reglare pe parcurs a calității educației, pe de alta, de selecție, la finalul unui ciclul de învățământ: „Ambele roluri sunt esențiale pentru un proces didactic calitativ și echitabil. Lipsa unei evaluări adecvate pe parcurs reduce șansele unui proces de învățământ adaptat nevoilor reale ale educabililor, iar lipsa unei selecții adecvate la început/final de ciclul de învățământ atrage după sine inechități și irosirea de resurse.”

Consorţiul Universitaria subliniază că examenul de bacalaureat este, pe întregul mapamond, principala formă de evaluare care certifică competențele absolvenților de studii liceale: „Examenul de bacalaureat este o metodă standardizată de măsurare a competențelor dobândite de elevi, în opoziție cu mediile încheiate de profesorii de la clasă care pot avea grile/standarde diferite de evaluare și ca atare pot crea inechități în clasificarea și ierarhizarea absolvenților aceluiași ciclu de învățământ. Studii multiple din domeniul științelor educației evidențiază faptul că, de-a lungul globului, rezultatele absolviților de liceu la examenul de Bacalaureat sunt un predictor foarte bun pentru performanța academică ulterioară de care este capabil un absolvent de liceu.”

Avantajele pe care le generează un examen de bacalaureat, explică reprezentanţii Consorţiului, sunt multe: consolidarea cunoștințelor dobândite de-a lungul anilor, motivarea elevilor să-și atingă potențialul și a profesorilor să depună efort pentru organizarea de activități didactice eficiente, măsurarea calității educației: „O examinare națională unitară este o garanție a faptului că în școală se va urma standardul național de învățământ, inclusiv conținutul educațional, profilurile de competențe și altele care au fost reglementate la nivel național. O examinarea sumativă poate motiva suplimentar toate părților interesate ale educației (administrația națională și locală și societatea) să ofere infrastructură educațională, astfel încât să construiască o atmosferă de educație bună; reînvierea conștiinței tuturor părților interesate ale educației (părinți, societate civilă, legislatori, public, industrii) pentru a fi responsabili în îmbunătățirea calității educației.”

Consorţiul Universitaria avertizează că eliminarea examenului de Bacalaureat sau diminuarea exigențelor acestui examen ar atrage după sine consecințe nefaste şi pentru elevi, și pentru sistemul de învățământ: crearea unei inechități sociale majore prin punerea pe același palier a celor care sunt capabili de performanță academică de nivel terțiar cu cei care nu sunt capabili de acest nivel de performanță academică, demotivarea generațiilor viitoare de elevi față de învățare, riscul ca locurile din nivelul de învățământ terțiar să fie ocupate de către studenți despre care se știe de la început că nu pot face față exigențelor studiilor terțiare, diminuarea atractivității profesiilor care necesită pregătire de nivel mediu și crearea unui vid de profesioniști la nivelul acestora, cu consecințe pe piața forței de muncă, creșterea numărului de șomeri care finalizează studii superioare, incapabili să îndeplinească exigențele profesionale ale domeniului în care au urmat studiile.

„Mesajul nostru ferm este acela că învățământul superior are nevoie de o ancoră puternică, iar aceasta este calitatea absolvenților de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat. Creșterea calității învățământului românesc din ultimii zece ani, reliefată prin prezențele universităților românești în clasamentele internaționale, prin polarizarea clară a atenției candidaților înspre universitățile performante nu trebuie să fie amenințată de decizii și acțiuni politicianiste ieftine și care pot avea ca și consecință distrugerea și decredibilizarea nu numai a învățământului superior românesc ci a societății înseși”, transmite prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rector al Universităţii de Vest din Timişoara şi președintele în exercițiu al Consorțiului Universitaria.

Membrii Consorțiului Universitaria sunt Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București şi Universitatea de Vest din Timișoara.

Print Friendly, PDF & Email