Consorțiul Universitaria cere finanțarea universităților pe criterii calitative bazate pe clasamentele internaționale

Consorțiul Universitaria, din care face parte şi Universitatea de Vest din Timişoara, consideră esențială promovarea de către Ministerul Educației Naționale a unei abordări strategice și asigurarea, împreună cu marile universități din România, a unui pact național pentru învățământul superior și pentru cercetare, cu obiective strategice prioritizate și orientate pe termen lung, de minimum 20 de ani.

 

Reprezentanții Consorțiului Universitaria solicită revenirea la cele trei categorii de universități, și anume de cercetare avansată și educație, de educație și cercetare științifică și universități centrate pe educație și renunțarea la politicile de generalizare prin compromisuri în sfera calității învățământului.

Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului – respectiv Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Vest din Timișoara – atrag atenția asupra necesității creșterii finanțării pe student în vederea alocării, în timp, a unor niveluri similare celorlalte țări europene. În condițiile crizei economice, spun oficialii celor cinci universităţi, acest deziderat se poate realiza și prin menținerea anvelopei actuale de finanțare și creșterea treptată, într-un interval de cinci până la zece ani, a finanțării pe student echivalent corelată cu scăderea corespunzătoare a numărului de locuri finanțate.

Cele cinci mari universități solicită și finanțare suplimentară pentru universitățile din România care aplică în vederea constituirii de Rețele Universitare Europene şi creșterea calității sistemului preuniversitar de învățământ din România, prin introducerea dublelor specializări la nivelul programele academice de studiu care oferă profesionalizare și calificare superioară pentru profesia didactică. Membrii Consorțiului evidențiază disponibilitatea de a se implica în proiectele naționale coordonate de către Autoritatea Națională a Calificărilor pentru definirea calificărilor universitare, proiectarea rezultatelor învățării și pentru stabilirea criteriilor de alocare a locurilor finanțate de la bugetul de stat.

De asemenea, Consorțiul Universitaria solicită ca repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020 și alocarea locurilor sau a granturilor finanțate de la bugetul de stat pentru studiile universitare de doctorat în vederea admiterii din anul 2019 să aibă la bază rezultatele din ranking-urile internaționale de prestigiu, în condițiile absenței unui clasament la nivel național.

Cele cinci universități anunţă că vor realiza un demers comun către Ministerul Educației Naționale pentru fundamentarea cerinței de exceptare a universităților de la obligația de a diminua cheltuielile materiale cu 10%, până la sfârșitul anului 2018, conform OUG 90/2017, dar și angajarea fermă a ministerului la plata obligațiilor pentru Legea 85/2016. De asemenea, cer emiterea unui Ordin de Ministru prin care să se revină la posibilitatea de înmatriculare a studenților străini până la finalul semestrului întâi al anului universitar.

Într-o lume globalizată, aflată în continuă schimbare, lipsa abordării strategice și rămânerea la politicile reactive este falimentară”, avertizează reprezentanţii celor cinci universităţi.

Consorțiul Universitaria s-a reunit la București, în perioada 23 – 25 noiembrie, în cadrul întâlnirilor sale periodice. La întâlnire a participat şi Universitatea de Stat din Chișinău, cooptată ca membru asociat.

Print Friendly, PDF & Email