Cercetări doctorale și postdoctorale, susţinute din fonduri europene, la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara anunţă debutul a două noi proiecte cu finanțare europeană, derulate cu universități partenere din București, Cluj și Iași, prin care va fi oferit suportul financiar pentru realizarea cercetărilor doctorale și postdoctotale a 76 de doctoranzi și 34 de postdoctoranzi.

 

Finanțările câștigate de Universitatea de Vest din Timișoara sunt în valoare de 5.946.036,61 lei, ca lider, în primul proiect finanțat, și de 1.052.141,25 lei, ca partener, în al doilea proiect finanțat. Manager de proiect din partea UVT este prof. univ. dr. Otilia Hedeşan.

Proiectele vizează îmbunătățirea calității cercetării în domeniul științelor economice și științelor socio-umaniste, prin integrarea de programe de formare antreprenorială, crearea de parteneriate între universitați și mediul de afaceri sau parteneri sociali, cu scopul realizării transferului rezultatelor cercetării către societate și sectorul privat, precum și creșterea gradului de angajabilitate a cercetatorilor doctorali și postdoctorali la finalul stagiilor, transmit reprezentanţii UVT:.

Membrii grupului-țintă sunt cercetători doctorali și postdoctorali la universitățile partenere în proiect, având domiciliul în una dintre cele şapte regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Este-Muntenia, Sud-Vest și Centru).

Proiectul Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii, în care UVT este lider, are o valoare totală de 5.946.036,61 lei. În acest proiect, numărul tinerilor cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi care vor primi sprijin finaciar este de: 34 de doctoranzi și 15 postdoctoranzi ai UVT,        17 doctoranzi și 8 postdoctoranzi ai Universității din București şi 15 doctoranzi și 6 postdoctoranzi ai Universității „Babeș Bolyai”, din Cluj-Napoca. În cadrul acestui proiect, UVT are parteneri SC Danke Consulting SRL și Complexul Național Muzeal Astra Sibiu, reprezentanți ai mediului public și privat, posibili angajatori.

În cel de-al doilea proiect, Dezvoltarea abilităților anteprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice, UVT este partener, lider fiind ASE București. În acest proiect, care are o valoare de 1.052.141,25 lei, numărul tinerilor cercetători doctoranzi și postdoctoranzi ai UVT care vor primi sprijin finaciar este de 10 doctoranzi și 5 postdoctoranzi, din domeniul Științelor Economice. În cadrul acestui proiect, UVT este partener alături de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, și Autoritatea de Supraveghere Finaciară.

„UVT susține înalta performanță și obținerea de rezultate ale cercetării de nivel internațional, oferind oportunități de finanțare cercetatorilor doctorali și postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Științe Economice, Bioeconomia, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, Energie, Mediu și Schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, Sănătate, Patrimoniu și Identitate Culturală. Aceștia pot beneficia de finanțări nerambursabile de până la 600 de euro/lună, timp de 12 luni, prin intermediul celor două proiecte finanțate din fonduri europene și derulate de Universitatea de Vest din Timișoara atât în calitate de lider, cât și de partener, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Print Friendly, PDF & Email