UVT va a oferi servicii de tip Cloud și de calcul de înaltă performanță

Universitatea de Vest din Timișoara anunţă lansarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță – Moise”. Prin intermediul acestuia modernizează infrastructura de calcul și stocare pentru a oferi servicii de tip Cloud și de calcul de înaltă performanță.

 

Proiectul va avea ca obiectiv general întărirea prezenței Universităţii de Vest din Timişoara pe harta europeană a calculului de înaltă performanță, în contextul în care în Comisia Europeană a anunțat recent că vrea să aloce resurse financiare suplimentare pentru ca UE să își poată menține rolul de lider în domeniul calculului de înaltă performanță.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, subliniază rolul din ce în ce mai mare pe care tehnologiile avansate îl au în arhitectura educațională contemporană: „Acum aproape zece ani, la Universitatea de Vest din Timișoara a fost instalat cel mai puternic echipament de calcul din România de la acel timp, super-computerul IBM BlueGene/P, cu o putere de calcul care depășea puterea oferită de o mie de calculatoare obișnuite, cu care a fost echipat Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanţă din cadrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu, finanţat prin fonduri structurale. Acum, iată că suntem în fața unei etape de up-grade în infrastructura de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara, pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță, prin care comunitatea noastră academică se integrează în tendința europeană care urmărește obținerea rolului de lider în domeniul calculului de înaltă performanță”.

La finalul acestui proiect ambițios, menţionează Marilen Pirtea, UVT se va înscrie din nou pe harta europeană a celor mai avansate dotări tehnologice, atât de necesare noului tip de învățământ universitar, aplicat tot mai mult prin metode digitale și medii online.

Proiectul este implementat în Regiunea Vest și are o durată de 24 luni, urmând a fi finalizat în 30 iunie 2022. Valoarea totală a contractului de finanțare este de peste 5,6 milioane de lei, din care puţin peste 4,8 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității, în scopul ridicării nivelului de competitivitate pe plan internațional al Universității de Vest din Timișoara, prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică (CeRiCS), din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, pentru a permite creșterea ofertei de servicii de tip Cloud, servicii de HPC și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și Infrastructuri masive de date, transmit reprezentanţii UVT.

Se estimează că implementarea proiectului va duce la:

  1. Creșterea numărului de aplicații pentru accesarea de granturi / proiecte cu finanțare europeană și națională;
  2. Creșterea numărului de parteneri / beneficiari care vor accesa infrasructura de calcul și serviciile aferente;
  3. Creșterea implicării tinerilor (studenți, doctoranzi, cadre didactice tinere) în activitatea de cercetare;
  4. Consolidarea participării CeRiCS și a UVT în Rețele de cercetare și de Infrastructuri de cercetare la nivel european;
  5. Creșterea vizibilității CeRiCS, a Departamentului de Informatică, Facultății de Matematică și Informatică și a UVT la  nivel internațional.

 

Print Friendly, PDF & Email