UVT, universitatea cea mai bine clasată, din vestul României, în topul academic QS Ranking

Foto: Eye in the Sky

Universitatea de Vest din Timişoara este universitatea cea mai bine clasată, din vestul României, în topul academic QS University Ranking 2021, ocupând locul 6 în topul celor 19 universităţi ierarhizate din România şi locul 95 în topul celor mai bune 400 de universităţi din Europa şi Asia Centrală.

 

Primele zece universități din România clasate în acest top sunt: Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Universitatea de Vest din Timișoara,    Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,          Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Dunărea de Jos din Galați şi Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În vederea realizării clasamentului pentru anul 2021 au fost analizate mai mult de 102.500 de răspunsuri ale membrilor comunității academice internaţionale cu privire la cele mai bune instituţii de învăţământ superior în zona de cercetare şi mai mult de 52.000 de răspunsuri ale angajatorilor din lume cu privire la cei mai buni absolvenţi ai universităţilor, anunţă UVT.

Pentru obținerea acestor informaţii au fost folosite cele două studii anuale ale QS: Global Academic Survey şi Global Employer Survey. De asemenea, au fost evaluate rezultatele obţinute de instituţii prin activitatea de cercetare ştiinţifică (perioada 2014-2018 pentru publicaţii şi perioada 2014-2019 pentru citări) utilizându-se date bibliometrice din Scopus. Au fost evaluate doar instituţiile care au generat mai mult de 150 de lucrări ştiinţifice în ultimii cinci ani.

Rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea, afirmă despre noua poziționare a UVT în acest ranking academic internațional: „Universitatea de Vest din Timișoara se regăsește în elita universitară a regiunii Europei de Est, dar și pe primul loc în topul academic al zonei de Vest a României, conform acestui nou rezultat de clasificare academică QS University Ranking EECA 2021. Rezultatul indică performanțele noastre în cele zece grupe de indicatori măsurați: reputaţie academică, reputaţia UVT în rândul angajatorilor, evoluția raportului studenţi/facultate, evoluția raportului lucrări științifice/facultate, impactul web, ponderea cadrelor didactice cu doctorat, evoluția raportului de citări/lucrări, cadrele didactice din străinătate, studenţii din străinătate și rețeaua internaţională de cercetare. Este un set complex de factori care reflectă tendința de internaționalizare pe care UVT o manifestă prin abordarea sa strategică, iar rezultatul pe care îl înregistrăm nu ne poate decât motiva, o dată în plus, pentru noi obiective ambițioase, în următorii ani”.

Alături de UVT sunt prezente în această clasificare regională, dedicată ţărilor în curs de dezvoltare din Europa şi Asia Centrală şi universităţile din Consorţiul Universitaria: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

 

Print Friendly, PDF & Email