UVT, într-un cerc restrâns al universităților românești prezente în topurile mondiale

Universitatea de Vest Timisoara Foto EyeintheskyÎn cele mai recente clasificări internaționale în care sunt prezente instituții de învățământ superior din România, Universitatea de Vest din Timișoara și-a confirmat locul în rândul celor mai bune universități la nivel mondial.

 

În ultimul an, instituția a obținut poziționări în QS World University Rankings, University Ranking by Academic Performance (URAP), Ranking Web of Universities, 4 Intenational Colleges & Universities 2015 (4 ICU) și U-Multirank. UVT se află în aceste topuri alături de partenerii săi din Consorțiul Universitaria: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, Universitatea „Babeș Bolyai”, din Cluj-Napoca, Universitatea din București şi Academia de Studii Economice din București.

Cercul restrâns în care Universitatea de Vest din Timișoara se regăsește subliniază statutul acesteia de principal pol de educație, cultură și cunoaștere. Putem spune, de asemenea, că ne aflăm în parteneriat la cel mai înalt nivel în România, iar concurența se duce pe plan internațional. Rezultatele care stau la baza realizării clasificărilor sunt în folosul întregii comunități academice, a studenților, cadrelor didactice și a mediului socio-economic”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

În evaluarea universităților, aceste topuri țin cont de factori precum cercetarea științifică și rezultatele acesteia (articole cotate ISI, citări, etc.), calitatea actului educațional, prezența în viața comunității și imaginea angajatorilor asupra absolvenților, spune Florin Jurca
ofiţer de presă la Departamentul de Comunicare, Identitate şi Imagine Instituţională al UVT.

QS World University Rankings este realizat – mai spune Florin Jurcă – în baza raportului între numărul de studenți și corpul didactic, a numărului cadrelor didactice internaționale și studenților internaționali. Compania care a realizat clasamentul se numără printre liderii de pe piața globală a serviciilor educaționale.

URAP reprezintă un clasament al 2000 de instituții de învățământ superior și se realizează pe baza performanțelor academice determinate de calitatea și cantitatea publicațiilor științifice.

Ranking Web of Universities se bazează pe un indicator compozit care ia în considerare atât volumul conținutului web, cât și vizibilitatea și impactul acestor publicații web, în funcție de numărul de citări primite.

4 ICU este un director educațional internațional care include 11,160 colegii și universități din 200 de țări, clasate în funcție de popularitatea pe web.

U-Multirank este exercițiul pilot al UE de evaluare a învățământului superior. „UVT este singura universitate din Timișoara care și-a asumat acest exercițiu de transparență și deschidere spre o evaluare internațională specifică învățământului superior. U-Multirank a inclus peste 850 de universități participante (dintre care 62% din Europa), din 74 de țări și a colectat informații specifice de la peste 60000 de studenți. S-au luat în calcul, printre altele, criteriul cercetări științifice și implicarea universităților în mediu economic”, declară ofiţerul de presă la Departamentul de Comunicare, Identitate şi Imagine Instituţională al UVT.

Print Friendly, PDF & Email