USR Timişoara acuză Primăria că a restrâns în mod abuziv dreptul cetățenilor de a formula contestații la proiectul de buget pe 2017

USR Timișoara contestă procedura de aprobare a Proiectului de buget consolidat de venituri şi cheltuieli al Primăriei Timișoara pentru anul 2017. Şi cer respectarea termenului legal prevăzut pentru depunerea de contestații la proiectul de buget.

 

Uniunea Salvați România, Filiala Locală Timișoara, reprezentată prin președinte al Filialei Locale Timișoara, Ionuţ Veţan, a depus azi o contestație care vizează procedura de aprobare a Proiectului de buget consolidat de venituri şi cheltuieli al Primăriei Timișoara pentru anul 2017.

Reprezentanţii USR Timiş cer respectarea termenului legal prevăzut pentru depunerea de contestații la proiectul de buget, adică de 15 zile de la data afișării acestuia: “Proiectul bugetului local nu poate fi supus aprobării organului deliberativ, în speță Consiliul Local Timișoara, mai devreme de trecerea termenului de 15 zile de la afișare.”

Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, prevede că ordonatorii principali de credite definitivează proiectul bugetului local în 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. Contestaţiile pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

Legea mai spune că, în cinci zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţii, este supus aprobării autorităţilor deliberative.

Ionuţ Veţan declară că proiectul de buget al Timișoarei pentru anul 2017 a fost afișat în 27 martie, iar dezbaterea publică a fost stabilită după doar două zile, în 29 martie. Mai mult, atrage el atenţia, supunerea spre votare a proiectului este prevăzută pentru ședinta extraordinară a Consiliului Local Timișoara din 31 martie.

Preşedintele USR Timişoara spune că a fost afectată posibilitatea unei consultări publice și a unor dezbateri reale a proiectului de buget, fiind restrâns în mod abuziv dreptul cetățenilor de a propune modificări ori de a formula contestații şi fiind imposibilă analizarea unui proiect de buget amplu, în termen de mai puțin de 48 de ore.

“Proiectul de buget putea fi elaborat și publicat de către Primăria Timișoara cu mult înainte de data de 28 martie, având în vedere că Legea bugetului de stat pe anul 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial în 17 februarie, permițând astfel și respectarea termenului de 45 de zile, dacă reprezentanții Primăriei ar fi dovedit respect pentru cetățeni și față de prevederile legale în vigoare”, conchide Ionuţ Veţan, preşedintele USR Timişoara.

Print Friendly, PDF & Email