USR Timişoara: „Avem nevoie de Spital Municipal în Timișoara, dar nu în locul Parcului Botanic”

Construirea de noi spitale este o prioritate evidentă pentru oraș, infrastructura sanitară de stat fiind concepută acum 50 – 60 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realitățile de azi, atrage atenţia conducere USR Timişoara. Adaugând că imobilele vechi sunt limitate fizic și nu permit dotarea cu noi tehnologii, nici optimizarea circuitelor intra-spitalicești.

 

Studiind Memoriul Tehnic legat de PUZ-ul de extindere și modernizare a Spitalului Municipal din Timișoara și parcare subterană aferentă reprezentanţii USR Timişoara – spune preşedintele acesteia, Ovidiu Merean – au constatat că, din cauza limitării spațiului, în această nouă locație nu au putut fi încadrate și prevăzute Ambulatoriul pentru secțiile actuale din locația „Clinicile Noi ”, care este pe 200 mp, și nici pentru cele care se vor reloca, şi anume Cardiologia, pe 120 mp, şi Chimioterapia, pe 120 mp. „Lipsa abordării integrate a pacientului presupune scăderea calității actului medical. Se perpetuează practica  transportului pacienților cu salvarea sau deplasarea medicilor de la secțiile exterioare spitalului pentru consulturi interdisciplinare. Astfel, pacientul va avea în continuare parte de stres și disconfort, serviciul de ambulanță va rămâne supra-aglomerat, vom risipi bani pe combustibil și vom continua să avem o sursă de trafic ne necesară în oraș”, explică Mihaela Paula Rusu, vicepreședinte USR Timișoara.

Un alt aspect sesizată după studierea PUZ-ului de extindere și modernizare a Spitalului Municipal din Timișoara este că investiția a fost conformată și dimensionată prin concept sa asigure sustenabilitate spitalului doar până în anul 2035. Între timp, prin grija autorităților publice locale, se va identifica o noua locație suplimentara pentru Spitalul Municipal din Timișoara. „Chiar este bună ideea de a destructura un parc pentru o investiție sustenabilă doar 15 ani?  Suntem deficitari la capitolul spațiului verde disponibil pentru fiecare locuitor (angajamentul României este de a-i oferi fiecărui cetățean 26 mp de spațiu verde, dar fiecare timișorean are doar 16), vom supra-aglomera Piața Mărăști și de o vom supra-polua (inclusiv fonic). Merită?”, întreabă Mihaela Paula Rusu.

USR Timișoara consideră acest PUZ inadecvat și proiectul de extindere al Spitalului Municipal nefezabil. „Vom avea un șantier în cel mai aglomerat loc din oraș, Parcul Botanic va fi destructurat, spațiul disponibil e insuficient și inadecvat pentru construirea unui spital care să ofere o abordare integrată a pacienților, serviciile ambulatorii de sănătate pe axa nord sud vor fi dezechilibrate”, argumentează reprezentanţii USR Timişoara.

Reprezentanţii USR Timişoara anunţă că resping orice construcție subterană și orice restrângere a parcului actual: „Odată ce începem eliminarea spațiului verde pentru construcția de clădiri (indiferent de destinația acestora), deschidem o cutie a Pandorei care va fi aproape imposibil de închis. Putem construi parcări și fără să distrugem spațiul verde.”

Ca alternativă la aceste măsuri, USR Timişoara propune construirea unui Spital Municipal „pe un teren generos” pus la dispoziție de Primărie, pe Calea Torontalului, în zona Balta Verde sau în alte locații ce pot fi găsite de specialiști. De asemenea, propun ca, pe actuala locație a Spitalului Municipal să rămână serviciile integrate de Oncologie, „știut fiind faptul că la momentul actual asistența medicală de stat a pacienților oncologici se desfășoară în condiții improprii”. Nu în ultimul rând, propun construirea unui spital regional. Ca surse de finanțare indică fondurile publice, fondurile europene sau un parteneriat public-privat. „Accesarea fondurilor europene nu exclude parteneriatul public-privat, deoarece partea de co-finanțare a României poate proveni și din această sursă.  Autoritățile locale pot deveni beneficiari ai banilor europeni pentru construcția spitalelor regionale. Condiția este ca Guvernul să solicite acest lucru Comisiei Europene”, declară Mihaela Paula Rusu. Aceasta reaminteşte că în intervalul 2021-2027, pentru politicile în domeniul sănătății, UE are alocați 413 milioane de euro. Activitățile din domeniul sănătății vor putea fi finanțate prin Fondul Social European și prin fondurile legate de cercetare, piața digitală, fondurile regionale și de coeziune – 27 miliarde de euro pentru anii 2021-2027, precum și prin alte mecanisme de sprijin, care sporesc impactul politicilor în materie de sănătate.

Print Friendly, PDF & Email