Universitățile publice din Timişoara și Consiliul Județean vor colabora pentru generarea de proiecte majore

Foto: CJ Timiş

Rectorii celor patru universități de stat din Timișoara au convenit împreună cu conducerea Consiliului Judeţean Timiş să colaboreze în vederea generării de proiecte majore pentru comunitatea locală.

 

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, subliniază importanța unității între cele patru universități, cu accent pe colaborarea interdisciplinară: „Cu aportul administrației județene, această colaborare poate genera proiecte pe termen lung, care să conteze la nivel european, cu rezultate ale cercetărilor aplicabile în economie, consideră acesta.

În acest sens, Alin Nica și-a manifestat deschiderea pentru ca CJ Timiş să parcurgă rapid procedurile legale pentru orice proiect de realizare a unui centru de cercetare comun girat de cele patru universități.

Acesta mai spune că întâlnirea cu cei patru rectori este un prim pas din strategia CJ Timiş de a lega o colaborare cu mediul academic, cu cel economic și cu societatea civilă: „Universitățile pot contribui decisiv în fundamentarea deciziilor Consiliului Județean. Este important a separa scrierea politicilor publice de votul politic. Specialiștii trebuie să ne arate dacă și cum este mai bine să facem un lucru, iar votul politic să reprezinte voința cetățenilor. Sunt convins că vom găsi soluții la toate proiectele pe care le vom gândi împreună. Una dintre problemele ridicate de către domnii rectori s-a referit la barierele birocrației. Mie nu-mi plac funcționarii publici care spun «nu se poate». Astfel, i-am asigurat că la noi, la Consiliul Județean, se poate.”

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prof. univ. Octavian Crețu, declară că această colaborare are ca scop crearea premiselor unei dezvoltări durabile a județului, prin intermediul colaborării interinstituționale dintre CJ  Timiş şi Alianța Timişoara Universitară: „Această colaborare își dorește să creeze premisele unei dezvoltări durabile și inteligente a județului nostru, în primul rând prin accesarea împreună de fonduri europene, dar și prin activități de consultanță oferite de către universități în cadrul planului strategic de dezvoltare al județului nostru.”

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. Marilen Pirtea,  subliniazî că Alianța Timișoara Universitară și-a propus să fie un driver eficient pentru dezvoltarea Regiunii de Vest și a Timișoarei, iar deschiderea CJ Timiș este importantă și necesară pentru urmărirea acestui proiect. „Ne este foarte clar că învățământul, atât cel preuniversitar, cât și cel universitar sunt subfinanțate, sunt de mult prea mult timp nemodernizate, din motive care țin în primul rând de lipsa politicilor publice dedicate domeniului. Alocările publice din bugetul Ministerului Educației pentru universitățile publice din Timișoara sunt net inferioare rezultatelor și importanței internaționale obținute de universitățile de aici. Rolul CJ Timiş – ca și cel al Primăriei Timișoara – va fi unul de importanță majoră în susținerea centrului universitar timișorean, realizabil printr-un parteneriat concret, cu bugete multianuale semnificative. De buna finanțare și creștere a universităților timișorene depinde viitorul nostru comun, astfel că este de apreciat faptul că CJ Timiș și-a exprimat disponibilitatea de fi un partener strategic al mediului universitar timișorean”, mai spune Marilen Pirtea.

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf. univ. Florin Drăgan, estimează că dialogul între mediul academic, autoritățile locale și zona de afaceri va rodi în scurt timp. Acesta spune că Universitatea Politehnica poate asigura, prin resursa umană de care dispune, cercetarea care să ofere soluții tehnologice inovative pentru dezvoltarea regiunii.

În cadrul întâlnirii, președintele CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, de asemenea, că instituția pe care o conduce va căuta să identifice obiective de patrimoniu aflate în administrarea județului sau a altor autorități locale, obiective ce pot fi transferate universităților în vederea creșterii capacității de școlarizare și de cercetare. Acesta a solicitat expertiză din partea mediului academic în generarea noilor programe de finanțare a activităților sportive și culturale din județ.

O altă discuție a fost legată de practica unor persoane publice de a-și îmbunătăți CV-urile cu studii superioare care nu au fost parcurse sau nu au fost finalizate cu diplomă. Rectorii celor patru universități şi președintele CJ Timiș condamnă astfel de practici și se delimitează public de asemenea persoane, catalogând acest fapt drept un furt în sine.

Print Friendly, PDF & Email