Universitatea Politehnica Timişoara, într-un clasament mondial dedicat ingineriei

Foto: Eye in the Sky

Universitatea Politehnica Timişoara este inclusă pentru prima oară în rankingul mondial pentru anul 2019 în domeniul ingineriei.

 

Clasificarea în domeniul ingineriei, realizată de US News, are în vedere publicaţiile care apelează la matematică şi ştiinţă pentru a realiza proiectarea, construcţia şi utilizarea de structuri, echipamente şi sisteme din domenii ca ingineria aerospaţială, electrică, mecanică, construcţii, energie nucleară, inteligenţă artificială, robotică, după cum transmit oficialii UPT, citaţi de Agerpres.

Indicatorii care stau la baza clasificării includ, între altele, numărul total de publicaţii în inginerie, impactul normalizat al citărilor, numărul total de citări, numărul şi procentul publicaţiilor care sunt între cele 10% cele mai citate, numărul şi procentul publicaţiilor realizate prin colaborare internaţională, numărul şi procentul publicaţiilor care sunt între cele 1% cele mai citate, reputaţia globală şi regională.

Punctajul realizat pe baza acestor indicatori plasează UPT pe locul 582 la nivel mondial din cele circa 9.000 de universităţi care au în portofoliu programe de studii şi de cercetare din domeniul ingineriei, o contribuţie importantă la această poziţie având-o reputaţia regională (Europa, locul 45) şi globală (locul 415).

În rankingul US News au fost incluse doar 800 de universităţi din cele 9.000 existente, selecţia fiind făcută pe baza numărului de articole publicate într-o perioadă de cinci ani, cu minimum 350 de articole publicate.

În acest an, UPT a fost inclusă în clasamentele pe două domenii ale ingineriei, în care la Timişoara există o îndelungată tradiţie. Unul vizează inginerie mecanică, aeronautică şi ingineria fabricaţiei, unde UPT se află între primele 350 universităţi în lume şi pe primele două locuri în România, la egalitate cu Politehnica Bucureşti. Cel de-al doilea domeniu vizează ingineria electrică şi electronică, unde UPT este poziţionată între primele 500 de universităţi din lume şi pe locul trei la nivel naţional.

În domeniul ingineriei mecanice, poziţia în rankingul QS plasează UPT înaintea unor universităţi de tradiţie: Poznan University of Technology, Tampere University of Technology, Universite de Technologie, Troyes (UTT), University of Science and Technology Beijing, Budapest University of Technology and Economics, Technische Universitat Bergakademie Freiberg, Illinois Institute of Technology, Kyushu Institute of Technology, mai transmit oficialii UPT.

 

Print Friendly, PDF & Email