Universitatea de Vest din Timişoara prioritizează formarea viitorilor consilieri școlari

Foto: UVT

În procesul de dezvoltare a persoanelor tinere, precum elevii, consilierea educațională și vocațională ar trebui să joace un rol esențial în conturarea profilului educațional și planificarea viitorului parcurs profesional. De aceea, Universitatea de Vest din Timişoara prioritizează formarea viitorilor consilieri școlari.

 

În prezent, declară oficialii Universităţii de Vest din Timişoara, în sistemul de învățământ preuniversitar din România, procesul de consiliere a elevilor prezintă o serie de carențe și aspecte ce ar trebui îmbunătățite semnificativ în viitorul apropiat, precum:

  1. numărul insuficient de consilieri raportat la numărul de elevi (în prezent un consilier poate avea chiar și 600 de elevi în responsabilitate, de multe ori din mai multe școli);
  2. lipsa resurselor pentru facilitarea accesului elevilor la serviciile de consiliere;
  3. lipsa unui sistem eficient de pregătire a consilierilor sau insuficienta și ineficienta promovare a  serviciilor suport și a importanței acestora pentru dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

Toate aceste deficiențe existente în sistemul de consiliere a elevilor pot dăuna considerabil procesului educațional și al formării tinerilor, aceștia nefiind, de cele mai multe ori, sprijiniți în mod real pentru a-și descoperi potențialul și a lua cele mai potrivite decizii privind cariera și evoluția lor, atrag atenţia oficialii UVT. Consecințele unui sistem deficitar de consiliere pe parcursul studiilor preuniversitare, mai spun ei, pot fi observate și în mediul universitar, unii studenți renunțând la studii după doar câteva luni din cauza alegerii greșite a domeniului de studii.

Rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea, anunţă că universitatea pe care o conduce prioritizează formarea viitorilor consilieri școlari, care își desfășoară activitatea în mediul preuniversitar, prin programul de studii universitare de masterat Consiliere și integrare educațională. “Absolvenții acestui program de studii universitare de masterat sunt pregătiți pentru a preda la nivel preuniversitar și a acționa în calitate de consilieri școlari specializați în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și specialiști în integrare educațională. Aceștia dobândesc competențe transversale și de specialitate în domenii complexe, precum: evaluare și intervenție psihopedagogică, consiliere educațională și privind cariera sau adaptare curriculară. De asemenea, acest program al UVT urmărește dezvoltarea de abilități practice prin aplicații în Clinica universitară de terapii și consiliere psihopedagogică, ca și în mai multe organizații partenere”, declară Marilen Pirtea.

Acesta mai spune că speră că Guvernul, prin Ministerul Educației, va avea destule motive pentru a oferi în viitorul apropiat o atenție deosebită domeniului consilierii elevilor, inclusiv prin susținerea universităților pentru dezvoltarea programelor de formare a resurselor umane de calitate.

Nevoia de consiliere educațională este ridicată în învățământul preuniversitar. Consilierii educaționali sunt cei care oferă asistență psihopedagogică tuturor elevilor care întâmpină dificultăți în învățarea școlară, în adaptarea la mediul social al școlii sau pentru cei cu dificultăți emoționale sau comportamentale. Consilierul educațional propune, de asemenea, programe preventive, de diminuare a abandonului școlar, a adicțiilor sau a situațiilor de risc etc. Acesta oferă asistență sau consiliere și profesorilor, în raport cu managementul educațional sau al activității de predare, în relația cu părinții sau în relațiile organizaționale.

Programul de studii universitare de masterat Consiliere și integrare educațională este desfășurat de Departamentul de Științe ale Educației, în colaborare cu Departamentul de Psihologie, în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie.

Print Friendly, PDF & Email