Universitatea de Vest din Timișoara, pentru prima oară în Times Higher Education Subject Rankings

Universitatea de Vest din Timișoara este prezentă pentru prima oară în Times Higher Education Subject Rankings, cu domeniul Științe fizice, regăsindu-se între cele trei universități din România ierarhizate în acest top.

 

Pentru Științe fizice, în care Universitatea de Vest din Timișoara a fost ierarhizată în Times Higher Education Subject Rankings, celor cinci dimensiuni le-au fost alocat următoarele ponderi: activitatea de predare (27.5%), activitatea de cercetare (27.5%), impactul cercetării ca urmare a numărului de citări (35%), activitatea internațională (7,5%) și transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic (2,5%).

Subdomeniile aferente domeniului Științe fizice sunt Fizică, Matematică, Chimie și Științe ale pământului.

Alături de Universitatea de Vest din Timișoara sunt prezente în acest top al domeniului Științe fizice și alte două universități membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași.

Pentru The Subject Rankings 2019 s-au utilizat rezultatele obținute la cei 13 indicatori de performanță folosiți în clasificarea generală Times Higher Education World University Ranking (peste 67.9 milioane de citări, peste 14.1 milioane de lucrări științifice din ultimii cinci ani – date extrase din baza de date Scopus – și răspunsurile a peste 20.000 de reprezentanți ai comunității academice internaționale la sondajul anual al THE cu privire la reputația academică a universităților) la care se adaugă rezultatele obținute la cele 11 domenii evaluate: Arte și Umaniste, Educație, Drept, Psihologie, Administrarea afacerilor și Economie, Sănătate, Informatică, Inginerie și Tehnologie, Științe ale vieții, Științe fizice și Științe sociale. Pentru Științe fizice, pragul de publicare este de 500 de lucrări publicate în acest domeniu în ultimii cinci.

Acest ranking realizat de revista britanică Times Higher Education, din 2004, se concentrează pe excelența cercetării la scară globală, universitățile fiind evaluate sub aspectul unui număr de cinci dimensiuni, ponderile indicatorilor fiind adaptate fiecărui domeniu în parte.

Print Friendly, PDF & Email