Universitatea de Vest din Timișoara, parte a unui proiect internaţional pentru stimularea inovației și antreprenoriatului (P)

Foto: Facebook / UVT

Universitatea de Vest din Timișoara va participa la un nou proiect, INNOUNITA – Dezvoltarea Capacității de Inovare în UNITA, finanțat de Institutul European de Inovare și Tehnologie pentru stimularea inovației și antreprenoriatului.

 

Proiectul își propune să:

  1. încurajeze schimbarea instituțională prin dezvoltarea infrastructurii digitale și îmbunătățirea birourilor de transfer tehnologic,
  2. consolideze parteneriatele (integrarea triunghiului cunoașterii) printr-o rețea îmbunătățită de învățare reciprocă și colaborare cu EIT KIC (Comunități de Cunoaștere și Inovare),
  3. contribuie la dezvoltarea de inovații și afaceri, creând condiții pentru ca membrii comunității să își dezvolte afaceri și start-up-uri,
  4. crească gradul de calitate a inovației și educației antreprenoriale prin programe de inovare și formare antreprenorială și scheme de mentorat pentru personal și studenți.

Proiectul este organizat cu accent pe sustenabilitatea rezultatelor prin crearea unei rețele inteligente și creative de tineri inovatori, provenind din licee sau chiar start-up-uri, continuând cu activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Totodată, proiectul va reprezenta o oportunitate de a familiariza participanții și inovatorii activi cu privire la portofoliile de programe ale Comunităților de Cunoaștere și Inovare ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT).

Proiectul va primi finanțare din Inițiativa a instituțiilor de învățământ superior a EIT: Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior. Această nouă inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) își propune să stimuleze capacitatea antreprenorială și de inovare a instituțiilor de învățământ superior.

„UVT s-a remarcat de câțiva ani în topul universităților românești care promovează dezvoltarea culturii antreprenoriale prin măsuri active. Suntem pregătiți pentru abordarea acestui nou proiect dedicat culturii antreprenoriale, INNOUNITA,  acum în plan internațional, în cercul partenerial al universităților din rețeaua europeană UNITA”, declară rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea.

Ca parte a acestui proiect, UVT va lucra împreună cu Universita degli Studi di Torino (Italia), care este coordonatorul proiectului, Universidade Beira Interior (Portugalia), Universidad de Zaragoza (Spania), Universite de Pau et des Pays de l’Adour (Franţa) şi Universite Savoie Mont  Bblanc (Franţa)

În cadrul inițiativei instituțiilor de învățământ superior a EIT, proiectul va primi finanțare de 397.125 de euro și se va desfășura până în decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 18 luni.

Inițiativa instituțiilor de învățământ superior a EIT este un obiectiv cheie pentru EIT ca parte a noii sale strategii, Agenda de inovare strategică EIT 2021−2027. Inițiativa își propune să sprijine instituțiile de învățământ superior cu expertiză și coaching, acces la ecosistemul de inovare EIT și finanțare, permițându-le să dezvolte planuri de acțiune inovatoare care să completeze nevoile instituțiilor individuale de învățământ superior. În cadrul fazei sale pilot, inițiativa a oferit finanțare pentru 23 de proiecte, următorul apel pentru propuneri fiind așteptat până la sfârșitul anului 2021.

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) întărește capacitatea Europei de a inova oferind soluții la provocările globale stringente și încurajând talentul antreprenorial pentru a crea o creștere durabilă și locuri de muncă noi, calificate în Europa. EIT este un organism al UE și face parte integrantă din Orizont Europa, Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare. Institutul sprijină parteneriate dinamice paneuropene, comunitățile de cunoaștere și inovare EIT, printre companii de top, laboratoare de cercetare și universități.

 

Print Friendly, PDF & Email