Universitatea de Vest din Timişoara îşi suspendă cursurile

Foto: Eye in the Sky

În contextul semnalelor publice privind răspândirea cazurilor de infecție cu Coronavirus, Consiliul de Administrație al Universităţii de Vest din Timişoara, întrunit astăzi, a decis luarea mai multor măsuri de prevenire a răspândirii virusului, printre care suspendarea cursurilor până în 22 martie.

 

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, anunţă că un Comitet pentru Situaţii Speciale de Urgenţă al UVT, constituit în această dimineaţă, va fi permanent în contact cu autorităţile care desfăşoară activităţi în domeniu şi, în funcţie de evoluţia situaţiei, va propune adoptarea de măsuri de prevenţie şi limitare a riscurilor de epidemie în UVT.

Consiliul de Administrație al Universităţii de Vest din Timişoara, anunţă rectorul Marilen Pirtea, a luat un set de măsuri, după cum urmează:

  1. Constituirea unui Comitet pentru Situații Speciale de Urgență al UVT pentru analiza, monitorizarea și reducerea riscurilor de epidemie cu Coronavirus în UVT. Acest comitet va fi permanent în contact cu autoritățile ce desfășoară activități în domeniu și, în funcție de evoluția situației, va propune adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a riscurilor de epidemie în UVT.
  2. Asumarea și implementarea prevederilor conținute în Hotărârea nr. 6/ 6 martie 2020 a Grupului de suport tehnico-științific, privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, emise de Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență.
  3. Înlocuirea, în perioada 11-22 martie, a activităților didactice desfășurate în mod standard în regim „față în față” cu activități didactice desfășurate în online și reprogramarea celorlalte categorii de activități conexe (conferințe științifice, conferințe publice și de alt gen, concursuri școlare, evenimente culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.).
  4. Desfășurarea activităților didactice în regim online se va face, în 11-22 martie, utilizând facilitățile IT&C ale UVT, cadrele didactice și studenții beneficiind de suportul necesar în domeniu. UVT are la dispoziție infrastructura necesară pentru desfășurarea activităților educaționale în sistem online, utilizând platforme de e-learning.
  5. Activitățile didactice care nu pot fi derulate în regim online vor putea fi recuperate după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăți.
  6. Activitățile administrative, de cercetare și cele de studiu individual, din cadrul UVT, derulate de către personalul angajat al UVT, cadre didactice și de cercetare, personal administrativ și de suport, se vor desfășura conform programului de lucru obișnuit.
  7. Susținerea campaniei de informare cu privire la măsurile de prevenție necesare făcută prin intermediul site-ului dedicat acestor informații (https://masuripreventie.uvt.ro/), prin distribuirea de afișe informative în toate sediile universității, prin canalele de comunicare internă, prin e-mailuri către întreaga comunitate, dar și prin amplasarea de dozatoare cu soluție dezinfectantă în principalele puncte de acces ale UVT.
  8. În perioada 11-22 martie vor fi efectuate activități speciale de igienizare în toate spațiile UVT.
  9. Toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+ și Granturile Spațiului Economic European, atât Incoming, cât și Outgoing, se suspendă până la data de 31 martie.

„Comitetul pentru Situaţii Speciale de Urgenţă constituit la nivelul UVT va analiza permanent evoluția situației de la nivel național și local și va propune măsurile adecvate, corelate cu recomandările instituțiilor responsabile ale statului”, anunţă recortorul UVT, Marilen Pirtea.

Print Friendly, PDF & Email