Universitatea de Vest din Timişoara, în renumitul top Shanghai

Foto: Eye in the Sky

Universitățile membre ale Consorțiului Universitaria, din care face parte şi Universitatea de Vest din Timişoara, s-au clasat, din nou, în unul dintre cele mai importante topuri mondiale, ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects.

 

În ediția 2018 a topului ce cuprinde ierarhizările pe domenii, unde sunt prezente 11 universități din România, se regăsesc și toate universitățile membre ale Consorțiului Universitaria, adică Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Vest din Timișoara. La nivel mondial, au fost ierarhizate mai mult de 4000 de universități din 83 de țări.

ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects clasifică universitățile din lume în 54 de subdomenii aferente unui număr de cinci domenii principale: științele naturii, inginerie, științele vieții, științe medicale și științe sociale.

Universitățile din Consorțiul Universitaria sunt prezente în clasamentele realizate pentru domeniul științe sociale, subdomeniile administrație publică (Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj – top 151-200 şi ASE Bucureşti – top 151-200), economie (ASE Bucureşti – top 201-300), administrarea afacerilor (ASE Bucureşti – top 201-300), management (ASE Bucureşti – top 401-500), domeniul științele naturii, subdomeniile matematică (Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj – top 201-300, Universitatea din Bucureşti – top 301-400, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – top 401-500), fizică (Universitatea de Vest din Timişoara – top 301- 400, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj – top 401-500) și științele pământului (Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj – top 401-500, Universitatea din Bucureşti – top 401-500) și pentru domeniul inginerie, subdomeniile inginerie chimică (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – top 401-500, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj – top 401-500, Universitatea din Bucureşti – top 401-500) și știința și ingineria materialelor (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – top 401-500).

„Indicatorii de performanță ai acestei clasificări se bazează pe performanța academică obținută prin activitatea de cercetare științifică, pornind de la date disponibile la nivel internațional din surse precum Web of Science și InCites (ale Clarivate Analytics), studiul ShanghaiRanking’s Academic Excellence, Journal Impact Factor, perioada de referință fiind 2012-2016 pentru fiecare subdomeniu evaluat”, transmit reprezentanţii UVT.

Aceştia mai spun că indicatorii de performanță sunt: numărul de publicații ale unei instituții, ponderea citărilor publicațiilor unei instituții, numărul de publicații care au fost găsite cu cel puțin două țări diferite în adresele autorilor împărțite la numărul total de publicații, numărul de lucrări publicate în Top Journals și numărul personalului didactic al unei instituții care a câștigat un premiu semnificativ. Acești indicatori de performanță măsoară productivitatea și calitatea cercetării științifice, gradul de colaborare internațională și cele mai înalte recunoașteri academice.

Clasificarea ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects dezvoltată de Universitatea Jiao Tong Shanghai din China a fost publicată pentru prima oară în 2009 și este una dintre cele mai bine cotate la nivel internațional, reprezentând un punct de referință în strategiile unor universități care doresc să fie actori de nivel internațional în mediul academic.

Poziționările universităților din Consorțiul Universitaria

Academic Subjects UAIC UBB UB ASE UVT Universități

ierarhizate

Public Administration 151-200 151-200 200
Economics 201-300 500
Business Administration 201-300 400
Management 401-500 500
Mathematics 401-500 201-300 301-400 500
Physics 401-500 301-400 500
Earth Sciences 401-500 401-500 500
Chemical Engineering 401-500 401-500 401-500 500
Materials Science & Engineering 401-500 500

 

 

Print Friendly, PDF & Email