Universitatea de Vest din Timişoara face propuneri de reformă și investiții prin digitalizare pentru Planul Național de Reformă și Reziliență

Universitatea de Vest din Timișoara anunţă că este implicată în procesul de consultare publică lansat de Guvernul României pentru elaborarea propunerilor majore de reformă și investiții referitoare la învățământul superior și la programele de cercetare. Aceste propuneri vor fi cuprinse în cadrul proiectului privind Planul Național de Reformă și Reziliență pe care România îl va adresa Comisiei Europene. Urmează ca acest program cadru de finanțare să fie implementat în perioada 2021-2027 de către Comisia Europeană alături de Guvernul României.

 

Universitatea de Vest din Timișoara a transmis către Guvernul României, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, trei propuneri majore de reformă și investiții. Acestea vizează:

Digitalizarea proceselor administrative și educaționale pentru creșterea accesibilității învățământului superior și asigurarea unei tranziții verzi și digitale;

Digitalizare pentru crearea și transparentizarea Cadrului Național al Competențelor, actualizarea standardelor ocupaaționale, înființarea unei rețele de centre de recunoaștere a învățării anterioare și flexibilizarea programelor de studiu în contextul învățării pe tot parcursul vieții și abordării europene privind microcreditele de studiu;

Digitalizare pentru creșterea relevanței activităților de cercetare în context de inovare și transfer tehnologic relevant pentru mediul privat și introducerea contextelor de învățare tip Challenge Based Learning, pornind de la probleme concrete cu care se confruntă partenerii socio-economici.

Rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea, afirmă că Planul Național de Reformă și Reziliență va deveni o mare șansă pentru educația și cercetarea din România „dacă vom reuși să stabilim priorități strategice realiste și soluții tactice corect dimensionate pentru o reformă profundă de sistem, mai ales pentru digitalizare.”

Acesta spune că UVT a propus cele trei direcții de reformare pentru că în Europa secolului XXI devine obligatorie adaptarea la noul cadru de comunicare, învățare și cercetare caracteristic rețelei de învățământ superior europene. „Avem nevoie de interconectarea digitală a bazelor de date și operarea lor prospectivă, de digitalizarea Cadrului Național al Competențelor și dezvoltarea de programe de studii corelate contextului de învățare pe tot parcursul vieții, dar și de consolidarea cercetării prin abordarea integrată a domeniilor de specializare inteligentă, cu pilotarea soluțiilor în universități”, declară Marilen Pirtea.

Rectorul UVT se declară convins că cele trei propuneri de reforme avansate se vor regăsi în proiectul final al PNRR, pe care Guvernul îl va propune Comisiei Europene, dar și că aceste trei propuneri vor fi apreciate de Comisia Europeană și vor fi susținute în programul de finanțare alocat României în cadrul Mecanismului european de redresare și reziliență 2021-2027.

Print Friendly, PDF & Email