Universitatea de Vest are o nouă infrastructură de calcul și stocare de date

Sursă foto: UVT

Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat azi noua infrastructură de calcul și stocare, modernizată, pentru a oferi servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță.

 

Infrastructura de calcul și stocare este gestionată de Centrul de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță – infrastructură realizată în cadrul proiectului Moise.

Proiectul Moise, cofinanţat din Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020, are o durată de 24 luni, valoarea fiind de apropae 5,7 milioane de lei, din care peste 4,8 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității, în scopul ridicării nivelului de competitivitate pe plan internațional al Universității de Vest din Timișoara, prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică, din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, pentru a permite creșterea ofertei de servicii de tip Cloud, servicii de HPC și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și Infrastructuri masive de date.

„Extinderea capacității de calcul și de stocare a Centrului de Cercetare în Informatică face posibilă continuarea unei tradiții binecunoscute a Universității de Vest din Timișoara, care s-a consacrat ca unul dintre principalii furnizori de putere de calcul și de date din țară, dar și prin specialiştii care s-au format aici, deschizând noi oportunităţi pentru realizarea unor cercetări de excelenţă şi pentru creşterea nivelului de pregătire al viitorilor absolvenţi”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Potrivit managerului proiectului Moise și director al CeRiCS, prof. univ. dr. Viorel Negru, caracterul unic al acestei extensii este dat de crearea unui centru de date de tip container: „Acesta respectă cele mai moderne standarde de redundanță și siguranță, este modular și extensibil, eficient și cu o disponibilitate înaltă de funcționare și de acces la date. Nu în ultimul rând, integrarea Containerului cu Grădina Urbană a UVT subliniază caracterul deschis al informaticii, integrarea domeniului într-un ecosistem academic, în termeni de pregătire a studenților și de aplicabilitate către un mediu sustenabil, incluziv și cu caracter interdisciplinar.”

Anterior inaugurării a avut loc un workshop realizat în format hibrid, la care au participat membri ai comunității academice din UVT, invitați din partea unor universități și institute de cercetare, potențiali beneficiari din mediul academic, din administrația publică și din mediul economico – social, interesați de aplicabilitatea serviciilor de tip Coud și de calcul de înaltă performanță la nivelul activităților de cercetare științifică, transfer tehnologic și socio-economic.

Centrul de Cercetare în Informatică și-a început activitatea în 1994 (prin crearea Laboratorului de Inteligență Artificială și Calcul Paralel), fiind acreditat la nivel național în anul 2000. În ultimii 25 de ani, în cadrul centrului s-au derulat peste 100 de proiecte de cercetare, din care peste 40 internaționale. Prin proiecte de infrastructura (15, din care 7 la nivel european) s-a asigurat o infrastructură de cercetare performantă și integrată în rețele de infrastructuri de cercetare la nivel național și european.

 

Print Friendly, PDF & Email