După ce au fost somaţi de Guvern să-şi facă ordine pe liste

Unii revoluţionari vor legi noi, alţii spun că există legi şi trebuie doar voinţă politică

revolutie 2 cmykLa împlinirea a 24 de ani de la Revoluţia din 1989, o parte dintre membrii asociaţiilor de revoluţionari din România mai caută încă soluţii pentru rezolvarea situaţiei confuze generate de numărul extrem de mare de revoluţionari şi de planarea, asupra multora, a acuzelor de impostură. Unii propun legi noi. Alţii nu sunt de acord cu ele şi spun că există deja o lege, fiind nevoie doar de voinţă politică pentru aplicarea ei.

 

“Primus inter pares”, o iniţiativă care are în vedere exclusiv Timişoara 

Decizia Guvernului Boc, de la sfâr­­şitul lui 2011, referitoare la sistarea plăţilor indemnizaţiilor către luptătorii din Revoluţie, pe fondul crizei econo­mice, a dat naştere unei serii de pole­mici. Multe dintre acestea au măcinat chiar din interior solidaritatea dintre membrii asociaţiilor de revoluţionari. Iar aplicarea prevederilor Legii 410/2011, care ar fi trebuit să discearnă în­tre adevăraţii revoluţionari şi revo­luţionarii de mucava, nu a făcut decât să agraveze nemulţumirile. 

Recent, reprezentanta Asociaţiei 16 Decembrie Timişoara 1989, Maria Trăistaru, a declarat injustă decizia Guvernului Ponta de a acorda indem­nizaţii exclusiv rudelor eroilor-martir, răniţilor şi celor arestaţi în timpul Re­voluţiei din 1989. Cu atât mai mult cu cât în rândul acestora există impos­tori. Maria Trăistaru mai spune că e ne­ce­sară o iniţiativă legislativă, o aşa-numi­tă Lege Timişoara 1989, care să îi aibă în vedere exclusiv pe acei partici­panţi la Revoluţie care au rezistat singuri în faţa represiunilor regimului comunist. 

Liviu BacanaLiviu Băcană, reprezentant şi el al Aso­ciaţiei 16 Decembrie Timişoara 1989, precizează că e vorba, de fapt, despre două proiecte legislative, dar că niciunul nu îşi propune să substitu­ie Legea Recunoştinţei 341/2004, privind remunerarea cu caracter reparator a luptătorilor şi răniţilor în Revoluţie, a urmaşilor eroilor-martir şi a deţinu­ţilor. Oricum, prin prevederile Legii 410/2011, Guvernul Boc a decis sistarea plăţilor către luptătorii din Revoluţie şi către urmaşii eroilor-martir, aşa încât, potri­vit explicaţiilor oferite de Liviu Băca­nă, prin noile iniţiative legislative nu se doreşte decât să se contureze nişte premise pentru recu­noaşterea merite­lor revoluţionarilor care au ini­ţiat şi întreţinut mişcările de protest din ora­şe cum sunt Timişoara, Lugoj, Arad, Sibiu, Cluj, Reşiţa şi Bucureşti.

Una dintre aceste noi iniţiative pro­puse de Asociaţia 16 Decembrie Timi­şoara 1989, “Primus inter pares”, se re­feră exclusiv la revoluţionarii Timi­şoarei, iar cealaltă, “Legea Timişoara 1989 – Legea 0 a democraţiei româ­neşti”, se referă la liderii Revoluţiei din 1989, însă “nu în sensul acela elitist, ca­re ar putea stârni imediat indigna­rea unora, cât în sensul legat de iniţie­rea şi întreţinerea mişcărilor de pro­test de până la momentul în care, din punc­tul nostru de vedere, Revoluţia a fost înfăptuită. Din punctul de vedere al celor care ne-am aflat atunci în balco­nul Operei, revoluţia din Timişoara a început cu Daniel Zăgănescu şi cu toţi cei care au fost autorii pantografelor din Piaţa Maria”.

Liviu Băcană se declară dezamă­git de prestaţia instituţiilor Statului “care se acoperă de ridicol somând revoluţionarii să îşi facă singuri cură­ţenie, eliminându-i pe impostori”, şi aceasta în condiţiile în care cei care au eliberat certificatele de revoluţionar au făcut parte din structuri ale Statului.

În plus, reclamă Liviu Băcană, es­te injust faptul că mulţi dintre revolu­ţionarii timişoreni – acesta făcând tri­mitere la Claudiu Iordache, Ion Mar­cu, Maria Trăistaru, Petre Boro­şoiu, Emil Vlădeşan, Sorin Oprea, Mihaela Mun­teanu, Adela Săbăi­lă, Ioa Savu, Tudorin Burlacu, Ne­lu Dolca sau Dinu Buhă­ianu – sunt ignoraţi sau că se încearcă aruncarea numelor lor în derizoriu: “Este normal ca revoluţionarul Lorin Fortuna să fie plasat pe lista celor care nu îşi mai pri­mesc indemnizaţia de revoluţionar de la statul român, în vre­me ce torţio­na­rul Alexandru Vişinescu a primit vre­me de zeci de ani o pensie uriaşă din partea aceluiaşi sistem?”

Potrivit declaraţiilor lui Liviu Bă­cană, în prezent există în Timişoara 282 de persoane care nu îşi mai pri­mesc indemnizaţiile de revoluţionar. Se declară dezamăgit de faptul că actualul premier practică un exerciţiu pur retoric în ce priveş­te problema revoluţionarilor, refuzând să asume orice fel de măsură care ar pu­tea tranşa problema şi care ar pu­tea ajuta să se facă invocata curăţenie.

“Aceste certificate le-au fost acor­date revoluţionarilor de către institu­ţiile Statului român. Întrebarea mea este: De ce le-ai eliberat atunci impos­torilor? Chiar dacă în primă instanţă aceste propuneri au aparţinut unor preşedinţi de asociaţii de revoluţionari, nu poţi spune că au fost cu toţii mânjiţi, pentru că aceste comisii care au elibe­rat certificatele de revoluţionar au avut în componenţă şi alţi membri, nu doar pe aceşti preşedinţi. Au fost aceştia cu toţii samsari de certificate?”, se întrea­bă Liviu Băcană. Acesta mai spune că, dacă se doreşte eliminarea imposto­ri­lor, ar trebui decisă înfiinţarea, pe o perioadă determinată, a unei comisii de reverificare a activităţii comisiilor care au întocmit  listele cu revoluţionari.

Asociaţia 17 Decembrie: “Asociaţiile de revoluţionari nu au cum să facă singure curăţenie”

Copy of Corina UntilaCorina Untilă, preşedintele Aso­ciaţiei 17 Decembrie 1989 Timişoara, spune că nu au cum să îşi facă curăţe­nie asociaţiile de revoluţionari, aşa cum le-a solicitat premierul Victor Ponta, atâta vreme cât au existat două comisii interguvernamentale mandata­te să îndrepte erorile comise în bene­ficiul celor care ulterior s-au dovedit a fi nişte impostori. “Legea 341 trebuie respectată. Se pare că nici Guvernul Boc, nici Guvernul Ponta nu au vrut şi nu vor să facă lumină în această proble­mă. Mie personal mi s-ar părea injust şi imoral să nu ne gândim la revoluţio­narii din toată ţara, la eroii-martir şi la copiii acestora”, mai spune reprezen­tanta Asociaţiei 17 Decembrie 1989.

Corina Untilă semnalează faptul că asociaţia pe care o reprezintă şi Asociaţia 21 Decembrie a Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri din Reşiţa au trimis recent o scrisoare deschi­să adresată premierului, în care solici­tau înlocuirea lui Victor Socaciu din fruntea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor. Acesta este acuzat, pe de o parte, de conflict de interese, dat fiind că în perioada 2008 – 2012 a fost membru în Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, fiind responsabil cu eliberarea certificatelor de revolu­ţionar. Iar acum, în calitate de secretar de stat, a deschis în instanţă 88 de do­sare, care fac referire la 4.373 de nu­me ale unor participanţi cărora le este contestată calitatea de revoluţionar.

“O dată cu sistarea plăţii indem­nizaţiilor către luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite au fost sistate şi indem­nizaţiile copiilor urmaşi de erou-martir cu vârsta peste 26 de ani, copii ai căror părinţi nu au murit din cauza unei boli sau a vreunui accident, ci au fost ucişi de către instituţiile Statului român, în Revoluţia din 1989. Este inuman să continuăm să îi facem pe aceşti copii să creadă că nu mai onorăm memoria eroilor noştri, iar pe adevăraţii luptă­tori cu merite deosebite să-i aruncăm în groapa ruşinii, din cauza unor profi­tori”, se arată în textul scrisorii pe care membrii Asociaţiei 17 Decembrie 1989 au adresat-o primului-ministru.

A.L.T.A.R.: “Dacă există voinţă politică, se va face lumină pe acest subiect”

Virgil HosuVirgil Hosu, reprezentantul A.L.­T.A.R., declară că, personal, nu este de părere că ar trebui creată o altă lege, care să se preocupe exclusiv de situaţia unora dintre revoluţionari în detri­mentul celorlalţi. “Există un cadru legal în acest moment, reprezentant de Legea Recunoştinţei”, spune Virgil Hosu, care precizează că Asociaţia 16 Decembrie Timişoara 1989 este o organizaţie constituită legal la Bucu­reşti, care funcţionează în prezent în Capitală şi că reprezentanţii acesteia nu au iniţiat consultări cu restul aso­ciaţiilor de revoluţionari, referitoare la intenţiile de elaborare a unor noi pro­iecte de lege. Din punctul de vedere al liderului A.L.T.A.R., Legea Recunoş­tin­ţei ar trebui să facă obiectul preocupă­ri­lor tuturor factorilor responsabili de lă­murirea situaţiei confuze referitoare la drepturile cuvenite revoluţionarilor. “Important este ca legea să fie una pen­tru toţi”, mai spune Virgil Hosu, care apreciază că “factorul decisiv în acest moment este  voinţa politică de a se face lumină pe acest subiect”. Li­derul A.L.T.A.R. mai spune că vino­va­ţii care au permis pătrunderea impos­torilor printre revoluţionarii adevăraţi trebuie traşi la răspundere, precizând că “persoanele care se fac respon­sabi­le de creşterea inexplicabilă a numă­rului de pretinşi revoluţionari au fost retribuite din bani publici”. Aceste per­soane, mai spune el, au fost parte din comisiile parlamentare care s-au ocu­pat de-a lungul timpului de problemele revoluţionarilor sau au fost secretari de stat din cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţiona­ri­lor. Acestora le-a fost solicitată, de altfel, în mod repetat, demisia de către reprezentanţii unora dintre asociaţiile de revoluţionari. Aşa cum s-a întâmplat în trecut cu fostul secretar de stat George Costin, cercetat sub acuza că fabrica certificate de re­voluţionar unor impostori, sau cum se întâmplă în acest moment cu actualul secretar de stat Victor Socaciu.

“Noi suntem de părere că nu tre­bu­ia să li se dea girul celor care au în­cercat să îşi treacă dosarele care nu au corespuns prevederilor legii. Iar legea spune clar că această calitate le este recunoscută celor care au par­ti­cipat direct şi nemijlocit la Revoluţie. Aici, la Timişoara, spre exemplu, din cele 986 de persoane care au avut în­scrisuri de la Procuratură că au parti­cipat, doar 400 şi ceva au obţinut avizul nostru pentru a-şi întocmi certificate”, precizează Virgil Hosu. Acesta opi­nează că punctele de vedere formulate de către cei care au dat aviz favorabil unor persoane ce şi-au întocmit dosare care încălcau legea trebuiau verificate, dar că “nu există interesul şi voinţa politică necesare în acest sens”. Şi aceasta câtă vreme, subliniază Virgil Hosu, au fost implicate în luarea aces­tor decizii chiar persoane situate la vârful structurilor responsabile cu elu­cidarea situaţiei revoluţionarilor.

Virgil Hosu mai spune că în acest moment nu mai primesc niciun fel de indemnizaţii de la Statul român luptă­torii în Revoluţie, pe liste rămânând doar cei care au fost răniţi, urmaşii eroi­lor-martir şi cei care au fost deţi­nuţi pe perioada evenimentelor din De­cembrie 1989.

Print Friendly, PDF & Email