Uniforme şi încălţăminte cumpărate cu dedicaţie, pentru pădurarii din vestul ţării

Total inutil, raportat la faptul că s-a făcut cu mult după plecarea din funcţie a fostei conduceri, Corpul de Control al Guvernului a făcut un control extins la Romsilva, pe  perioada 2012-2016. Neregulile găsite, inclusiv pe domeniul achiziţiilor, şi inclusiv în Timiş, au motivat Guvernul să solicite o schimbare a procedurilor de cumpărare de produse şi servicii la nivelul Regiei.

 

Fără contract de mandat

Reanalizând retrospectiv ce s-a întâmplat la Romsilva pe perioada fostei conduceri – într-un raport în care numele fostului director Adam Crăciunescu apare şters, deşi nu este niciun mister cine a condus regia pe perioada respectivă –, Corpul de Control al Guvernului menţionează că o bună perioadă de timp, Romsilva nu a încheiat niciun contract de mandat cu directorul general, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor şi a indemnizaţiei lunare. Asta, deşi legea spune că Regia e obligată să încheie astfel de contracte cu criterii de performanţă specifice, şi obiective ce trebuiau cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii şi aşa mai departe.

Pe lângă posibile situaţii de conflict de interes şi angajare în cazul cărora „există suspiciunea rezonabilă că nu le-au fost aduse la cunoştinţă atribuţiile de serviciu si nici nu le-au fost repartizate sarcini de serviciu”, raportul abordează şi domeniul achiziţiilor. Arătând, printre altele, că din verificarea, prin sondaj, a achiziţiilor de uniforme de serviciu, încălţăminte, accesorii şi cămăşi, efectuate de Direcţiile Silvice din judeţele

Caraş-Severin, Suceava şi Timiş, au fost constatate abateri de la cerinţele impuse prin ordin de ministru. De exemplu, „în scopul achiziţiei de încălţăminte de serviciu pentru personalul silvic şi nesilvic, în 2015 Direcţia Silvică Timiş a întocmit un caiet de sarcini în care era indicată o anumită marcă, fără a exista sintagma «sau echivalent».” Aceste nereguli au făcut ca Executivul să solicite Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca, în calitate de ordonator de credite, să urmărească ca toate contractele de achiziţie publică să fie încheiate centralizat doar la nivelul Regiei Romsilva, în calitate de autoritate contractantă şi nu la nivelul Direcţiilor Silvice judeţene.

 

Revenire la Ministerul Agriculturii

Una dintre concluziile indirecte ale acestui raport de control este că e nevoie de o supraveghere mai bună a Regiei Romsilva, şi se reia în acest context discuţia mai veche legată de subordonarea către Ministerul Agriculturii, unde ar fi existat o monitorizare mai bună decât la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

„Din punctul meu de vedere, subordonarea către Ministerul Agriculturii era cea mai bună variantă, existând un control mult mai bun, inclusiv în domeniul amenajărilor funciare. Nu se întâmpla, cred, să se facă ceva pe sun segment care să dăuneze altui segment. Este un model care funcţionează bine în multe state vest-europene. În plus, s-ar fi eliminat multe din problemele actuale legate de delimitarea terenurilor agricole şi forestiere, şi împăduririle s-ar fi făcut mai simplu”, crede Valeriu Tabără, fost ministru al Agriculturii.

Print Friendly, PDF & Email