Undele magnetice – noua terapie anti-fumat

Utilizarea undelor magnetice pentru a modifica activitatea cerebrală ar putea ajuta anumite persoane să renunţe la fumat, potrivit rezultatelor unui studiu realizat recent în Israel.

 

fumatAutorii studiului, prezentat la conferinţa Neuroscience 2013, sugerează că tehnica lor ar pu­tea să îi ajute pe oameni să re­nunţe complet la fumat. Ei au mai spus că este nevoie totuşi de alte câteva teste suplimen­ta­re înainte ca metoda lor să poa­tă fi recomandată ca terapie. Tehnica TMS stimulează neu­ronii pentru a modifica func­ţio­narea creierului şi este deja uti­lizată în cazul unor pacienţi care suferă de depresie. Cerce­tătorii de la Universitatea Ben Gurion din Israel au expediat fluxuri magnetice spre două re­giuni cerebrale asociate cu de­pendenţa de nicotină – cortexul prefrontal şi cortexul insular. Voluntarii din acest studiu – 115 fumători convinşi – au fost îm­părţiţi în trei grupuri şi, timp de 13 zile, au efectuat şedinţe de TMS cu unde cu frecvenţă înal­tă, şedinţe de TMS cu unde de frecvenţă joasă sau nu au pri­mit niciun fel de tratament. A­ceia care au primit TMS cu un­de cu frecvenţă înaltă au pre­zentat apoi o frecvenţă a fuma­tului considerabil mai mică şi erau mult mai dispuşi să renun­ţe la fumat la finalul perioadei de monitorizare de şase luni. Cel mai mare succes a fost ob­ţinut la voluntarii cărora le-au fost prezentate fotografii cu ţi­garete aprinse în timp ce pri­meau această terapie magneti­că – o treime dintre ei au re­nunţat la fumat după şase luni. Studiul a fost coordonat de pro­fesorul Abraham Zangen de la Universitatea Ben Gurion. Un alt studiu, prezentat la aceeaşi conferinţă, a evidenţiat faptul că stimularea creierului cu elec­trozi implantaţi ar putea con­tribui la combaterea eficientă a dependenţei de heroină.

Print Friendly, PDF & Email