Un senator acuză “o deturnare socialistă a Sănătății”

Valeriu Todirașcu: “Legea Bănicioiu-MEBO va permite deturnarea unor fonduri către o piață a serviciilor de sănătate pseudo-privată”

SpitalUn proiect de modificare a Legii sănătății, care prevede posibilitatea de subînchiriere a spitalelor publice, în vederea efectuării de servicii medicale contra-cost a trecut recent de Senat. Senatorul Valeriu Todirașcu că e vorba despre o privatizare MEBO a spitalelor de stat, apreciind că aceasta va genera deservicii majore atât medicilor, cât și pacienților.

 

“Cetățenii vor plăti de două ori aceleași servicii medicale”

Senatorul independent Valeriu Todirașcu îi acuză pe reprezentanții PSD din Parlament că generează deservicii majore sistemului sanitar din România, continuând “deturnarea socialistă a Sănătății”.

Într-un comunicat remis recent, Valeriu Todirașcu relevă că propunerile de modificare a Legii sănătății asumate de echipa condusă de ministrul Nicolae Bănicioiu vor conduce la o formă de subînchiriere a spitalelor de către unii angajați, creând un cadru propice pentru deturnarea unor fonduri către o piață a serviciilor de sănătate pseudo-privată. “Cui servește legea Bănicioiu-MEBO promovată de Guvernul Ponta? Cetățenii vor plăti de două ori aceleași servicii medicale. Calitatea serviciilor medicale va avea de suferit și vor apărea greșeli datorate abordării selective a pacienților. Veniturile spitalelor publice vor scădea, pentru că încasările din subînchirierea spitalelor vor fi mai mici decât cele provenite din serviciile medicale, care acum vor fi deturnate către o piață pseudo privată; amestecarea utilizării serviciilor medicale în regim public cu regim pseudo- privat va reprezenta o concurență neloială față de serviciile medicale acordate în regim privat; vor apărea diferențe marcante și nedrepte în cadrul personalului aceluiași spital, ceea ce va duce la creșterea veniturilor unor anumiți medici”, semnalează senatorul Valeriu Todirașcu, referindu-se la propunerea de modificare a Legii sănătății. Aceasta a trecut recent de Senat, cu votul a 54 de senatori, 51 aparținând PSD și trei aliaților săi din arcul guvernamental.

Potrivit lui Valeriu Todirașcu, legea, care urmează să fie supusă votului și în Camera Deputaților, nu ar produce efecte în sensul creșterii salarizării medicilor. El spune că nu întreg personalul medical se poate angaja în prestarea de servicii private la solicitarea pacienților, întrucât nu toate serviciile sunt solicitate în aceeași măsură de către pacienți. În aceste condiții, vor apărea discrepanțe între gradul de solicitare a diverselor specialități medicale, care se vor concretiza prin diferențe notabile în ceea ce privește veniturile suplimentare de care vor putea beneficia medicii.

Premise pentru plasarea serviciilor medicale sub controlul factorului politic

Valeriu Todirascu“Calitatea serviciilor medicale va avea de suferit și vor apărea greșeli datorate abordării selective a pacienților”, atenționează Valeriu Todirașcu. Acesta este de părere că proiectul legislativ nu este în măsură să genereze beneficii pacienților, întrucât este vorba despre o subînchiriere a spitalelor de stat. A căror dotare este realizată cu bani din fonduri publice.

Prețurile de subînchiriere a spitalelor ar trebui să facă obiectul unei analize competente și depolitizate, prin prisma cost-eficienței și a oportunității acestui model economic al subînchirierii spitalelor doar către salariați”, declară senatorul, apreciind că o formă de stabilire corectă a prețului subînchirierii spitalelor ar fi fost reprezentată de licitația publică, menită să creeze cadrul propice pentru jocul liber al cererii și ofertei.

Legea Bănicioiu-MEBO, votată de Senat, ocolește principiile concurenței, ale economiei de piață și ale statului de drept, acordând politrucilor de la Ministerul Sănătății dreptul de a stabili costurile subînchirierii spitalelor, fără să dețină competențe dovedite în stabilirea corectă a costurilor și nici legitimitatea necesară primită din partea asiguraților de a dispune discreționar de bunurile acestora”, apreciază Valeriu Todirașcu. Potrivit opiniei căruia, prin aplicarea prevederilor acestui act normativ, cetățenii vor plăti, de două ori, aceleași servicii medicale: o dată în calitate de asigurați și a doua oară în calitate de pacienți, atunci când vor achita aceste servicii și în regim pseudo-privat.

“Competiția reală din piața privată, afectată de decizii ale politrucilor de la Ministerul Sănătății”

Nici în ceea ce privește spitalele publice, Valeriu Todirașcu nu întrevede beneficiile pe care proiectul de lege le-ar putea genera. Asta, în condițiile în care o serie de factori vor depinde nu de decizia administrației spitalelor publice, ci de decizii ale aparatului, desemnat pe criterii politice, al Ministerului Sănătății. “Serviciile medicale ce puteau fi prestate de spitalele publice și decontate la Casa de Asigurări, acum vor putea fi efectuate și decontate de către unii salariați ai spitalului. Definirea corectă și separarea costurilor reale dintr-un spital nu se va afla la dispoziția conducerii spitalului, ci a funcționarilor Ministerului Sănătății, fapt ce va duce la încărcarea nejustificată a costurilor și a bugetelor spitalelor publice. Veniturile spitalelor publice vor scădea, pentru că încasările din subînchirierea spitalelor, neincluzând valoarea adăugată a prestației medicilor, ci doar a utilizării bunurilor, vor fi mai mici decât încasările din serviciile medicale, care acum vor fi deturnate către o piață pseudo- privată”, atenționează Valeriu Todirașcu.

În plus, mai spune el, și sectorul privat va fi păgubit, întrucât legea va permite subînchirierea, la tarife foarte mici, a bunurilor și spațiilor din spitalele publice de către salariați ai spitalelor aflaţi în relații privilegiate cu reprezentanți ai conducerii lor, desemnată pe criterii politice: “În detrimentul competiției reale din piața privată, tarifele foarte mici de subînchiriere a bunurilor și spațiilor din spitalele publice, stabilite de politrucii de la Ministerul Sănătății, vor fi accesibile salariaților din spitale aflați în relații privilegiate cu conducerea spitalelor, la rândul ei, adesea, numită pe criterii politice. Prin amestecarea celor două forme de administrare a spitalelor, publică și pseudo-privată, piața privată va fi perturbată de unii care, prin mijloace neconcurențiale, vor avea acces la bunurile din spitale, pentru care nu vor plăti un preț corect”.

Valeriu Todirașcu este de părere că o astfel de amestecare a utilizării serviciilor medicale în regim public cu cele efectuate în regim pseudo-privat va genera ceea ce desemnează a fi “o formă gri de organizare”, care va îngădui accesul la resursele publice în condiții neconcurențiale.

Această inițiativă legislativă presupune că unii pacienți asigurați ar dori să obțină servicii medicale la cerere, cu plată, de la anumiți medici cu renume, inițiatorii presupunând că serviciile medicale se asigură la cererea pacientului”, opinează Valeriu Todirașcu. Care adaugă, însă, că doar consultul medical poate fi efectuat la cererea pacientului, în vreme ce celelalte servicii îi sunt recomandate de către medicul specialist, iar pacientul le acceptă sau le respinge, după ce a fost informat în legătură cu posibila evoluție a bolii în absența instituirii unui tratament.

Prevederi ilegale, neconstituționale și imorale

Spital sala operatie Foto RFIImplicațiile legii complică opțiunile pacientului, generând și un cadru care îi îngrădește dreptul la îngrijire medicală, mai avertizează senatorul Todirașcu. Potrivit căruia prioritizarea, de către medici, a celor care plătesc serviciile față de cei care nu plătesc servicii medicale private și solicitarea unei plăți pentru serviciile medicale asigurate sunt măsuri ilegale, neconstituționale și imorale, pentru că ar presupune plătirea de două ori a serviciilor respective, o dată prin asigurarea medicală și a doua oară prin plata directă.

“În prezent, există prevederi ale Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, care permit organizarea, în spitalele publice, a unor secții cu caracter privat sau saloane private în secțiile publice, unde se pot oferi servicii în regim privat parțial sau total, dar în timpul normat de lucru al personalului spitalului. Aceste servicii aduc și acum venituri suplimentare spitalelor publice și medicilor acestora. Nu este necesară o nouă lege pentru reglementarea acestor servicii, ci, eventual, îmbunătățirea prevederilor legii existente”, mai spune Valeriu Todirașcu.

Acesta relevă și posibile încălcări ale unor prevederi ale Codului Muncii, dar și încercarea de tip diversiv a oficialilor din sistemul de sănătate de a abate atenția de la salarizarea mai mult decât precară a medicilor, prin introducerea unui artificiu menit să îi solicite pe aceștia să desfășoare activitate suplimentară, pentru a-și spori veniturile salariale. “Da, veniturile medicilor sunt scandalos de mici în comparație cu pregătirea și responsabilitatea acestora, și Statul ar trebui să găsească modalitatea de a crește aceste venituri pentru a evita exodul permanent al medicilor peste hotare. Sporirea veniturilor medicilor nu ar trebui să se facă, însă, printr-o muncă suplimentară, în timpul fiziologic de odihnă al acestora, ci prin retribuirea corespunzătoare a orei de muncă”, opinează Valeriu Todirașcu. Adaugând că un medic obosit după o zi de muncă nu mai poate acorda servicii de calitate, în afara programului normat.

Print Friendly, PDF & Email