Un senator a depus la Parlament Legea interzicerii organizaţiilor și simbolurilor comuniste

Valeriu TodirascuDat fiind faptul că ideologia și crimele comunismului nu sunt mai puțin condamnabile decât cele ale fascismului, Noua Republică propune ca România să aibă o legislație asemănătoare cu cea care prevede acum măsuri similare adoptate împotriva ideologiei fasciste.

 

Crimele comunismului nu sunt mai puțin condamnabile decât cele ale fascismului

Partidul Noua Republică, prin vocea senatorului său, Valeriu Todiraşcu (foto), a depus, ieri, 8 septembrie, la Parlament, o inițiativă legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Reprezentanţii Noii Republici spun că ideologia și crimele comunismului nu sunt mai puțin condamnabile decât cele ale fascismului. Care fac deja obiectul unei legi, prin OUG nr. 31/2002, actualizată prin Legea nr. 217/2015, care privește interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. Reprezentanţii Noii Republlici îşi argumentează demersul prin faptul că legislația română trebuie să prevadă măsuri asemănătoare celor adoptate împotriva ideologiei fasciste, pentru a evita propaganda comunistă și reapariţia unor organizații de tip comunist.

Senatotul Valeriu Todiraşcu reaminteşte că Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei afirma în Rezoluţia nr. 1481/2006 că „Regimurile comuniste totalitare care au existat în Europa Centrală și Orientală în ultimul secol și care încă există în mai multe țări ale lumii au fost marcate fără excepție de violarea masivă a drepturilor omului. Aceste violări, care variază după cultura, țara și perioada istorică, includ asasinatele și execuțiile, fie individuale, fie colective, decesele în lagărele de concentrare, moartea prin înfometare, deportările, tortura, munca forțată și alte forme de teroare fizică colectivă, persecuțiile pe motive etnice sau religioase, atingerile la libertatea de conștiință, de gândire și de expresie, atingeri la libertatea presei și absența pluralismului politic.” Menţionând, totodată, că aceste crime au fost justificate în numele teoriei luptei de clasă și al principiului dictaturii proletariatului. „Interpretarea acestor două principii a legitimat «eliminarea» unor categorii de persoane considerate ca dăunătoare construcției unei societăți noi și, prin urmare, ca dușmani ai regimurilor comuniste totalitare. În fiecare țară, victimele au fost, în mare parte, naționale. Este cazul, mai ales, al populațiilor din fosta URSS, care au fost victime în număr mult mai mare decât alte naționalități”, se mai arată în documentul menţionat.

O condamnare a comunismului fără consecințe juridice

România a condamnat ferm regimul comunist, în 18 decembrie 2006, prin vocea fostului președinte Traian Băsescu. Acesta declara în fața Camerelor reunite ale Parlamentului: „Ca şef al statului român, condamn explicit şi categoric sistemul comunist din România, de la înfiinţarea sa, pe bază de dictat, în anii 1944-1947 şi până la prăbuşire, în decembrie 1989. Luând act de realităţile prezentate în Raport, afirm cu deplină responsabilitate: Regimul comunist din România a fost ilegitim şi criminal.”

Până acum, însă, reaminteşte Valeriu Todiraşcu, această condamnare nu a avut și consecințe juridice. „Doar de curând s-au deschis procese penale împotriva unor criminali ai regimului comunist, procese ce nu s-au finalizat, încă, cu hotărâri definitive”, adaugă senatorul.

Ce prevede noul proiect de lege?

Acesta mai spune că, plecând de la faptul că art. 30 din Constituția României interzice îndemnul la ură naţională, rasială, de clasă și violenţă publică, aceste garanții constituționale au fost transpuse acum în inițiativa legislativă a Noii Republici.

Astfel, pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură de clasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, această lege reglementează interzicerea organizaţiilor, a simbolurilor şi a faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Potrivit acestui proiect de lege, prin organizaţie cu caracter comunist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor comuniste, precum ura şi violenţa pe motive de diferenţă de clasă socială, superioritatea unor pături sau clase sociale şi inferioritatea altora, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice.

Nu constituie, însă, infracţiune fapta care este săvârşită în interesul artei sau al ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.

Sunt prevăzute pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă pentru negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale sau a oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Inițiativa legislativă privind interzicerea organizaţiilor și simbolurilor cu caracter comunist vine în completarea susținerii de către Noua Republică a înfiinţării Tribunalului Internațional pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Detalii aici.

Print Friendly, PDF & Email