Un nou tip de garanţie anti-contestaţii

LicitatiePentru că s-a spus că, din cauza numărului mare de proceduri de atribuire contestate, sunt puse în pericol destul de multe proiecte cu finanţare europeană, firmele care contestă rezultatul unei licitaţii publice vor fi obligate să constituie o garanţie financiară de bună conduit. Adică, 1% din valoarea estimată a contractului contestat, sumă care va fi reţinută integral în care contestaţia formulată este respinsă.

 

Contestaţii cu o miză mare

Valoarea noii garanţiei de bună conduită va fi plafonată în funcţie de tipul contractului, respectiv dacă este pentru lucrări, bunuri sau servicii. Introducerea acestui nou tip de garanţie a fost decisă în ultima şedinţă a Guvernului. Noua garanţie va trebui depusă doar dacă firma respectivă contestă rezultatul licitaţiei şi va fi stabilită în funcţie de specificul contractului.

Legislaţia aplicată până în prezent stabilea că, în măsura în care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor respinge pe fond contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatarului o anumită sumă din garanţia de participare – care trebuia depusă indiferent dacă firma contesta sau nu rezultatul licitaţiei – în raport cu valoarea estimată a contractului, respectiv până la 420.000 de lei inclusiv – 1% din această valoare, între 420.001 lei şi 4.200.000 de lei incluisv – 4.200 de lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei, între 4.200.001 lei şi 42.000.000 de lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei, între 42.000.001 lei şi 420.000.000 de lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei, între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 de lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei, peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.

Ministerul Fondurilor Europene a transmis un punct de vedere pe această temă în care arată că, pentru a “proteja” autorităţile contractante de contestaţiile abuzive, Guvernul a introdus obligativitatea constituirii de garanţii de bună conduită în cazul contestării procedurilor de achiziţii publice: “Astfel, operatorii economici care contestă procedurile de achiziţie publică vor constitui garanţii de bună conduită pe întreaga perioada cuprinsă între data depunerii contestaţiei, cererii sau plângerii şi soluţionarea definitivă a acesteia, inclusiv în cazul în care aceasta vizează conţinutul documentaţiei de atribuire. Până în prezent se reţineau sume doar dacă era atacat rezultatul procedurii de achiziţie publică. În cazul respingerii contestaţiei depuse, garanţia de bună conduită este reţinută”.

Sumele reţinute în caz de contestaţie

La o valoare a contarctului de până la 420.000 de lei inclusiv – 1% din această valoare.

Între 420.001 lei şi 4.200.000 de lei incluisv – 4.200 de lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei.

Între 4.200.001 lei şi 42.000.000 de lei inclusiv – 7.980 de lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei.

Între 42.000.001 lei şi 420.000.000 de lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei.

Între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 de lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei.

Peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, spune această garanţie a fost instituită deoarece contestarea procedurilor de achiziţie publică a devenit “sport naţional” în România. “Noua reglementare este corelată cu practicile europene, iar prin introducerea acesteia nu îngrădim dreptul de a contesta procedurile, ci doar responsabilizăm operatorii economici care abuzează de această cale de atac. Acum ne confruntăm cu următoarea situaţie: calendarul de implementare a proiectelor nu poate fi respectat deoarece contractele de achiziţie publică nu pot fi încheiate în timp util din cauza contestaţiilor abuzive care nu vizează fondul cauzei, ci blocare procedurii”, mai spune Eugen Teodorovici.

Conform noului act normativ, nivelul garanţiei de bună conduită este reglementat ca procent din valoarea estimată a procedurii contestate, în funcţie de obiectul contractului, în limita unor plafoane maxime. Garanţia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să fie irevocabilă şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în situaţia în care contestaţia, cererea sau plângerea va fi respinsă.

Contestaţii mai puţine

Primăria Timişoara a precizat nu o dată că o serie de proiecte importante pentru oraş şi implementate cu fonduri europene sunt puse în pericol de contestaţiile în serie, care fac imposibilă derularea investiţiei în graficul prestabilit.

Municipalitatea a fost, şi anul trecut, o prezenţă activă la Consiliul Naţional de Solu­ţio­nare a Contestaţiilor, unde s-a numărat printre instituţiile pu­blice cu cele mai multe pro­ceduri de achiziţie contestate. La unele proceduri contestate, care vizau investiţii importante pentru municipiu, CNSC a dat dreptate contestatarilor, arătând că documentaţia de atribuire a fost întocmită prost de către unele structuri de spe­cialitate din subordinea Pri­măriei.

Reprezentanţii CNSC spun că, ţinând cont de miza financiară destul de mare a unei astfel de acţiuni, şi de faptul că se fac, numeric, mai puţin contestaţii decât în anii precedenţi este de natură să indice că nu se mai fac contestaţii doar de dragul contestării. “Numărul contestaţiilor este în scădere la nivel naţional, scăderea fiind remarcată inclusiv pe primul semestru al acestui an, în comparaţie cu perioada similară a anului trecut. Estimăm că după introducere acestei garanţii de bună conduită, numărul acţiunilor de contestare va scădea şi mai mult”, spune Ovidiu Zară, purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Solu­ţio­nare a Contestaţiilor.

Print Friendly, PDF & Email