Un nou tip de certificat pentru şoferi, la finalizarea ITP

Verificare ITPPentru şoferi a fost introdus un nou document: certificatul de inspecţie tehnică periodică. Actul, însă, nu implică obligaţii sau costuri suplimentare pentru deţinătorii de vehicule, aceştia primind certificatul automat, la finalizarea inspecţiei tehnice periodice efectuate la termenul scadent normal.

 

Introducerea certificatului de inspecţie tehnică periodică a fost pre­văzută prin O.G. nr. 6/25 ianuarie 2012, data de intrare în vigoare a acestei obligaţii, 31 decembrie 2013, fiind pre­văzută prin Ordinul ministrului Trans­porturilor  nr. 1.107/29 iunie 2012.

Eliberarea obligatorie a unui certi­ficat de inspecţie tehnică periodică, pre­cum şi data intrării în vigoare a aces­tei obligaţii sunt conforme cu preve­derile Directivei 2010/48/U.E. de adap­tare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia teh­nică auto pentru autovehicule şi remor­cile acestora.

Eliberarea acestui certificat, spu­ne Cosmin Costa, şeful reprezentanţei Timiş a Registrului Auto Român, nu im­plică obligaţii sau costuri suplimentare pentru deţinătorii de vehicule, aceştia primind certificatul automat, la finali­zarea inspecţiei tehnice periodice efec­tuate la termenul scadent normal. În plus, nu este afectată în niciun fel pe­riodicitatea de efectuare a ITP. În con­secinţă, deţinătorii de vehicule cu ITP valabil nu trebuie să solicite în avans eliberarea acestui certificat, el urmând să fie eliberat la efectuarea următoarei ITP.

Acest certificat este complemen­tar anexei la certificatul de înmatricu­lare şi, în consecinţă, nu înlocuieşte ane­xa respectivă care atestă efec­tuarea ITP şi termenul de valabilitate. „Având în vedere că este vorba despre un cer­tificat armonizat stabilit printr-un act normativ U.E. este necesar să fie dis­po­nibil împreună cu anexa la cer­tifica­tul de înmatriculare pentru pre­zentare în vederea unor eventuale controale în cazul vehiculelor care au efectuat ITP începând cu 31 decembrie 2013. Dat fiind formatul armonizat, existenţa şi prezentarea certificatului va facilita relaţia cu autorităţile de control din ce­lelalte SM în ceea ce priveşte valabili­tatea ITP”, mai spune Cosmin Costa.

Data urmatoarei ITP este cea prevăzută în anexa la certificatul de înmatriculare. 

Certificatul este eliberat în limba română, iar rubricile sunt traduse în engleză. Rubricile sunt armonizate la nivelul legislaţiei U.E., astfel încât, indiferent de statul membru în care este prezentat certificatul, organele de control cunosc ce reprezintă fiecare rubriă, dau asigurări oficialii R.A.R. 

Sancţiunile în cazul absenţei certificatului sunt aplicate de Poliţie, dar numai vehiculelor inspectate începând cu 31 decembrie 2013. În România, mai spun reprezentanţii R.A.R., va dura trei ani până când toate vehiculele vor avea un astfel de certificat, iar în unele state membre va dura chiar patru ani.

Verificarea valabilităţii ITP se bazează în primul rând pe datele din anexa la certificatul de înmatriculare (certificatul de ITP prezintă şi alte informaţii suplimentare ce pot fi utile în control şi este important deoarece poate fi verificat simplu în toate statele membre, rubricile respective fiind armonizate.

Print Friendly, PDF & Email