Un nou Centru pentru persoane vârstnice, la Timişoara

Primăria Timişoara anunţă că va depune spre finanțare, prin Direcția de Asistență Socială, un proiect pentru un nou Centru pentru persoane vârstnice, pe strada Lorena. Timișoara are, în prezent, peste 57.000 de vârstnici, din care se estimează că peste 30.000 au nevoie de servicii de îngrijire de lungă durată.

 

Înfiinţarea centrului face parte din proiectul „Vital – vârstnici integrați activ în comunitatea locală din Timișoara”, care a fost aprobat de consilierii locali. Centrul va oferi două tipuri de servicii: unul social de tip centru de zi de asistență și recuperare, destinat persoanelor vârstnice pentru care serviciul public de asistență socială a prevăzut dreptul la servicii sociale ca măsură de asistență socială, cu o capacitate de 50 de beneficiari, iar celălalt, social de tip unitate de îngrijire la domiciliu, destinat persoanelor vârstnice cu venituri insuficiente, dificultăţi în realizarea activităţilor zilnice, dificultăţi în asigurarea condiţiilor de locuit, cu o capacitate de 10 de beneficiari;

Potrivit Municipalităţii, Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice va fi amenajat pe str. Lorena nr. 33, unde, în prezent, pe un teren dezafectat, se află o construcție de 90 de metri pătrați. Imobilul va fi reabilitat și extins cu 460 de metri pătrați, pentru a găzdui serviciile destinate persoanelor vârstnice. Documentația tehnico-economică pentru aceste intervenții a fost, de asemenea, avizată de consilierii locali.

Valoarea proiectului este de peste 7,8 milioane de lei, din care peste 400.000 de lei vor fi asigurați de la bugetul local.

Centrul de zi care va facilita integrarea socială a unor grupuri vulnerabile și va promova participarea socială activă și demnă a persoanelor vârstnice. De asemenea, persoanele vârstnice cu venituri insuficiente sau care întâmpină dificultăți în activitățile zilnice vor dobândi un grad mai mare de independență.

Print Friendly, PDF & Email