Un milion de lei, pus deoparte pentru „afacerile fără venituri” ale Consiliului Judeţean Timiş

De mai bine de zece ani, Consiliul Judeţean Timiş promite că va clarifica problema societăţilor în care este acţionar minoritar şi de pe urma cărora nu obţine venit. Şi tot de mai bine de zece ani nu se întâmplă nimic, cu toate comisiile, plătite din bani publici, înfiinţate în acest sens. Mai mult, anul acesta a fost alocat un milion de lei pentru majorări de capital la societăţile în cauză.

 

O sumă importantă, indisponibilizată pentru parteneriatele CJ Timiş

A devenit deja o tradiţie ca la fiecare mandat al administraţiei judeţene, indiferent de echipă, să se promită rezolvarea probleme societăţilor în care Consiliul Judeţean Timiş a ajuns acţionar minoritar şi de pe urma cărora nu obţine venit.

Şi tot o tradiţie pare să fi fost şi înfiinţarea, în fiecare mandat, a unor comisii cu retribuţii de la buget, pentru rezolvarea acestei probleme, fără ca demersurile întreprinse de aceste structuri să aibă o finalitate concretă. De această dată, CJ Timiş nu mai pare decis să renunţe la aceste parteneriate sau cel puţin aşa rezultă din alocarea din proiectul de buget pe acest an a sumei de un milion de lei, cu titlu de fonduri pentru participarea la majorările de capital ale societăţilor în care acesta este acţionar.

Probabil că, în acest fel, se doreşte, măcar pentru o parte din aceste societăţi, dobândirea statutului de acţionar majoritar, pierdut nu o dată în nişte condiţii neelucidate.

„După patru ani de mandat al fostei administraţii, impresia a fost că, de fapt, clarificarea situaţiei acestor societăţi nu a fost o preocupare serioasă. Se promitea la început de mandat rezolvarea acestei probleme, după care se uita rapid”, ne-a declarat Marius Martinescu, fost consilier judeţean PNL.

 

O situaţie perpetuată de la un mandat la altul

În august 2013, era constituită la CJ Timiş o comisie care să inventarieze şi să analizeze situaţia economico-financiară a acestor societăţi. După acest demers şi o pauză, Comisia de analiză a început să lucreze, la sfârşitul aceluiaşi an, intenţionând să verifice situaţia fiecărei afaceri derulate de către CJ Timiş. Analiza s-a oprit la o singură societate, fără să se ajungă la o decizie finală, legată de vânzarea pachetului de acţiuni sau o eventuală participare la o majorare de capital, care să-i aducă administraţiei judeţene poziţia de acţionar majoritar.

Deşi ar fi putut să iasă din aceste parteneriate după primul an în care a constatat că nu reuşeşte să obţină profit, administraţia judeţeană a concluzionat abia în 2010 că se impun măsuri. Dar măsurile concrete au întârziat să apară.

Actuala administraţie a preluat aceste acţiuni care, într-o bună măsură, creează mai mult complicaţii. Din păcate, nici în actuala formulă administrativă, până în prezent cel puţin, nu reiese că s-ar intenţiona să se facă vreun demers concret pentru clarificarea afacerilor administraţiei judeţene.

Pe de altă parte, conform unor informaţii din interiorul CJ Timiş, există reţineri în privinţa participării unor reprezentanţi ai acestuia în consiliile de administraţie ale unora dintre aceste societăţi, tocmai pentru că nu se ştie mare lucru despre starea acestora, iar situaţia a continuat să rămână neclară.

Print Friendly, PDF & Email