Un deputat P.N.L. de Timiş spune că aderarea sau neaderarea la Schengen e o falsă problemă

În replică la îngrijorarea Opoziţiei

Parlamentarii ar trebui să trateze cu mai multă seriozitate subiectul aderării României la Spaţiul Schengen, dat fiind că miza este dezvoltarea mediului de afaceri, atrage atenţia Dan Lazea, preşedintele partidului Forţa Civică Timişoara. Un parlamentar de Timiş consideră că subiectul aderării României la Schengen a fost transformat de unele state membre într-un subiect politic. Ba, mai mult, spune că aderarea sau neaderarea la Schengen e o falsă problemă.

Dan Lazea: “Mediul de afaceri este afectat de neaderarea României la Schengen

sistemul informatic schengenZilele acestea a reapărut pe agen­da publică subiectul intrării României în Spaţiul Schengen. Cel care a făcut afirmaţii care anunţă o altă amânare a aderării noastre la Schengen este ministrul de Externe francez, Lau­rent Fabius. Acesta a declarat că dacă Ro­mânia şi Bulgaria vor intra în Spaţiul Schengen, migranţii proveniţi din ţări­le externe Uniunii Europene ar putea să pătrundă liber în U.E., prin cele două state. “Acolo există o problemă, pentru că trebuie să fim siguri că Bul­garia şi România vor avea mijloacele de a verifica. Pentru moment, mi se pare ca aceste condiţii nu sunt îndepli­nite. Dacă nu va exista o schimbare de condiţii, nu suntem favorabili aderării celor două ţări”, declara, citat de Hot­news, oficialul francez.

Reprezentanţii partidelor de Opo­ziţie de la noi din ţară consideră că su­biectul Schengen trebuie tratat cu ma­ximă seriozitate, mai ales că neadera­rea României la spaţiul de liberă circu­laţie din U.E. poate avea consecinţe negative asupra dezvoltării mediului de afaceri. Dan Lazea, preşedintele filia­lei Timişoara a partidului Forţa Civică, atrage atenţia că pentru judeţele situate în apropierea frontierelor ţării, cum este şi cazul Timişului, acest su­biect are o relevanţă şi mai mare faţă de celelalte judeţe, prin prisma dezvol­tării mediului de afaceri: “Sunt industrii în cazul cărora, prin natura perisabilă a produselor transportate, a sta o zi sau două în vamă afectează enorm. Timpii de stat în vamă depind atât de mijlocul de transport, cât şi de perioada din an sau din săptămână. De exemplu, la sfârşit de săptămână sunt ţări pe care transportatorii mari nu pot să le tranzi­teze, cum ar fi Ungaria, şi atunci se for­mează cozi imense la vamă, iar din acest motiv se poate aştepta ore întregi”.

În aceste condiţii, Dan Lazea le solicită parlamentarilor de Timiş, mai ales celor afiliaţi partidelor de guver­nă­mânt, să ia atitudine şi să se solidarize­ze cu mediul de afaceri, subliniind că de cele mai multe ori oamenii politici sunt dezinteresaţi de acest aspect, sub argu­mentul că “oricum, suntem ţară mem­bră U.E. Ce mai contează Schengen?”.

Corupţia, cauză a neaderării la Schengen

Dan Lazea consideră că neîncre­de­rea partenerilor occidentali şi nea­cordarea României unui vot pozitiv pe subiectul aderării la Spaţiul Schengen este, de fapt, o consecinţă a faptului că avem instituţii ale statului de drept cu o imagine pătată, aşa încât mult invocata luptă împotriva corupţiei se lasă aştep­tată. “Poate pentru Guvernul francez e o chestiune de conjunctură politică această poziţie. Dar constat o serie de ţări în care, indiferent de puterea poli­tică, de jocurile elctorale interne, au invocat funcţionarea precară a statului de drept”, mai spune preşedintele F.C. Timişoara, punctând că dacă România ar adera la Schengen, tot ceea ce ar însemna graniţa U.E. ar fi frontiera de est a ţării noastre, aşa încât “orice con­trol vamal ar dispărea până la Oceanul Atlantic”.

Cornel Sămărtinean: “Trebuie pusă la punct funcţionarea Justiţiei”

Cornel SamartineanDeputatul P.D.L. de Timiş Cornel Sămărtinean spune şi el că România are mare nevoie de aderarea la Spaţiul Schengen, tot din considerente econo­mice, declarându-se îngrijorat de cele două rapoarte MCV negative consecuti­ve elaborate de Comisia Europeană: “Lu­crurile sunt discutabile în ceea ce pri­veşte siguranţa graniţe­lor noastre. Ce­ea ce este cert e faptul că trebuie pusă la punct funcţionarea Justiţiei”, spune Cornel Sămărtinean, punctând că, teh­­nic, România este pregătită să adere la spaţiul de liberă circulaţie al U.E. Cor­nel Sămărtinean consideră că declara­ţiile ministrului de Externe francez nu sunt doar declaraţii politice, iar reprezen­tanţii Guvernului de la Bucureşti ar trebui să facă demersuri pentru a convinge oficialii statelor care se împotrivesc aderării României la Spaţiul Schengen.

Horia Cristian: “Aderarea sau neaderarea la Schengen mi se pare o falsă problemă”

Horia CristianHoria Cristian, deputat de Timiş al P.N.L., declară că, la nivel european, subiectul a fost transformat dintr-unul diplomatic, într-unul politic, ţările care s-au pronunţat împotrivă aflându-se în diverse contexte elec­torale. Horia Cristian apreciază, însă, că omul de rând nu este afectat da­că România intră sau nu în spaţiul Schen­gen, nefiind “relevant dacă aşteaptă câteva minute în vamă sau nu”. Mai mult, în opinia sa, nici mediul de afa­ceri nu este afectat de această decizie: “Acest aspect mi se pare o falsă proble­mă, pentru că transpor­tatorii care au marfă perisabilă nu stau chiar foarte mult la cozile de la trece­rea frontierei, ei având prioritate”. În ciuda opiniei potrivit căreia lăsarea pe dinafara Spaţiului Schengen nu va fi o tragedie, Horia Cristian ţine să arate că Româ­nia este pregătită să adere “având grani­ţele mai sigure decât ale altor state din spaţiul Schengen, cum ar fi Grecia”.

Prof. dr. Radu Carp: “Domnule prim-ministru, nu aţi făcut nimic”

Radu CarpProf. univ dr. Radu Carp, doctor în drept constituţional, spune că, deşi Victor Ponta susţine că a făcut tot ce se putea face pentru ca România să ade­re la Schengen, de fapt lucrurile nu stau aşa. “Nu, domnule prim-ministru, nu aţi făcut nimic. Aţi prezentat public în statele membre U.E. criteriile teh­nice care au fost îndeplinite? Nu. Aţi or­ga­nizat vreo conferinţă la vreo univer­sitate de prestigiu din Europa, despre starea reformelor în Justiţie în Româ­nia? Nu. Aţi organizat vreo vizită a ambasa­dorilor statelor U.E. la cen­trul de pre­gătire consulară construit la Bucureşti din facilitatea Schengen? Nu. Aţi dez­voltat vreun plan de reinte­grare a cetă­ţenilor români de etnie romă pe piaţa muncii din România? Nu. Aţi realizat o vizită la o tabără de romi din Franţa? Nu. Aţi comandat vreun studiu privind obstacolele întâmpinate de alte ţări în aderarea la Schengen, în general aţi apelat la resursele ştiinţi­fice pentru a studia impactul realizării sau nerea­lizării acestui obiectiv? Nu”, spune, pe profilul său de Facebook Radu Carp. Care îi recomandă pre­mierului să ia măcar una din aceste măsuri de şi să nu mai caute să ofere explicaţia “este şi la ei campanie electorală”.

Print Friendly, PDF & Email