Un consilier local solicită Primăriei Timișoara să nu renunțe la acțiunea în instanță împotriva PSD Timiș

Sediu PSD Timis Splai T VladimirescuPrimăria Timișoara nu ar trebui să renunțe la acțiunea în instanță împotriva PSD Timiș, iar contractul de închiriere a actualului sediu ar trebui reziliat este de părere consilierul local Petrică Folică. Acesta se arată în dezacord cu intenția formulată de Direcția Fiscală din Primăria Timișoara, care a confirmat că PSD Timiș a efectuat plata chiriei restante și a opinat că, în aceste condiții, acțiunea în instanță a rămas fără obiect.

 

Un consilier local prezintă firul roşu al tentativei de acaparare de către PSD Timiş a unui imobil

Consilierul local Petrică Folică, cel care a semnalat în spațiul public, acum aproape o lună, problema legată de neachitarea, de către PSD Timiș, a chiriei aferente ocupării actualului sediu, situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 26, este de părere că Primăria Timișoara nu ar trebui să renunțe la acțiunea în instanță deschisă recent împotriva PSD Timiș, în vederea rezilierii contractului.

Și aceasta în pofida faptului că, la jumătatea săptămânii trecute, directorul Direcției Fiscale din Primăria Timișoara, Adrian Bodo, a confirmat achitarea de către PSD Timiș a chiriei restante și a penalităților aferente, în valoare totală de peste 44 000 de lei.

În cuprinsul unui comunicat de presă transmis pe adresa redacției, consilierul local Petrică Folică apreciază că episodul legat de neplata chiriei, vreme de aproape un an și jumătate, este doar o filă din ceea ce acesta consideră a fi o poveste urzită anume ca să îngăduie acapararea respectivului imobil de către reprezentanții PSD. Clădirea, reamintește Petrică Folică, a fost, în prealabil, renovată din bani publici, cu foarte puțin timp înainte să fi fost trecută intempestiv în proprietatea Primăriei Timișoara, din proprietatea fostei Administrații a Domeniului Public: „Firul roşu al acaparării de către PSD Timiş a unui imobil ce aparţine timişorenilor: renovarea imobilului pe bani publici, urmată de tentativa de cumpărare la un preţ mult subevaluat, neplata chiriei timp de 2 ani, evitarea evacuării, deşi contractul de închiriere este reziliat de drept din noiembrie 2013”.

Potrivit informațiilor expuse de acesta, succesiunea deciziilor menite să tranșeze soarta imobilului situat în Splaiul Tudor Vladimirescu,

nr. 26, a început cu o hotărâre de Consiliu Local datând de la jumătatea lunii decembrie 2012 (HCL nr. 295/18.12.2012), prin care a fost aprobat transferul dreptului de proprietate din patrimoniul SC Administrarea Domeniului Public SA în patrimoniul Municipiului Timişoara şi a fost atribuit imobilul pe bază de contract de închiriere către PSD Timiş, pentru a fi utilizat ca sediu de partid. „Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate până la data de 31 decembrie 2012, cu nr. 8410 din 31 decembrie 2012, privind lucrarea Renovare, supraetajare şi mansardare imobil existent, D+P, pe splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26, în regim D+P+1E+M, realizată de SC Administrarea Domeniului Public SA, în regie proprie, arată o valoarea a investiţiei din bani publici de 770 031,64 lei (fără TVA)”, consemnează, în context, consilierul local Petrică Folică. Acesta mai notează și că, potrivit datelor ce figurează în Certificatul de existenţă a construcţiei nr. 25 din 28 2013, emis ianuarie de către Direcţia de Urbanism a Municipiului Timişoara, rezultă că, în urma verificării documentaţiei depuse şi a situaţiei de pe teren, s-a constatat efectuarea de lucrări de renovare, supraetajare şi mansardare ale imobilului existent. În ceea ce privește valoarea totală a lucrărilor efectuate din bani publici, aceasta este de 770 031,64 de lei.

Petrică Folică mai spune că procesul verbal de predare – primire a imobilului, încheiat între Administrarea Domeniului Public şi Primăria Timişoara, la data de 19 febriarie 2013, atestă existenţa unei clădiri în stare bună, cu patru niveluri: demisol, parter, etaj 1 şi mansardă, clădirea fiind în întregime dotată cu uşi și ferestre termopan, iar curtea pavată cu pavele.

Traian Stoia viceprimar TimisoaraPetrică Folică precizează și că, ulterior transferului clădirii în patrimoniul Primăriei, demersurile vizând încredințare acestuia spre vânzare către PSD Timiș ar fi fost inițiate, la solicitarea PSD, de către viceprimarul social-democrat Traian Stoia. În subordinea căruia se afla, în acel moment, Direcţia Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse a Primăriei: „La solicitarea PSD Timiş de a cumpăra imobilul folosit ca sediu, în 5 septembrie 2013, viceprimarul PSD Traian Stoia, în subordinea căruia se afla Direcţia Clădiri, Terenuri a Primăriei Municipiului Timişoara, semnează un referat prin care propune Consiliului Local Timişoara să aprobe vânzarea imobilului din Spl. T. Vladimirescu nr. 26, aflat în patrimoniul Municipiului Timişoara, către PSD Timiş, la valoarea subevaluată de 441 176,71 lei”.

Consilierul local precizează și că, tot în decursul lunii septembrie 2013, reprezentanţii PSD au întocmit un proiect de hotărâre prin care au solicitat aprobarea, de către Consiliul Local, a vânzării către PSD Timiş a imobilului, la prețul de 441.176,71 lei.

O decizie de vânzare, respinsă cu un singur vot împotrivă

Petrica FolicaPetrică Folică relatează și modul în care s-a opus, în cadrul ședinței de plen a Consiliului Local care a avut loc în luna septembrie 2013, vânzării imobilului către PSD Timiș, la un preț mult subevaluat: „Pentru aprobarea vânzării erau necesare 18 voturi favorabile în Consiliul Local. Proiectul a primit 17 voturi favorabile şi a fost respins prin votul meu împotrivă. Am demonstrat, cu dovezi concrete, că suma de 441.176,71 lei (99.160 euro), cu care s-a propus a fi vândut imobilul către PSD Timiş, nu poate fi preţul real al unei clădiri cu 957 mp suprafeţe locative şi 1360 mp teren aferent clădirii, la care numai valoarea lucrărilor de renovare efectuate pe bani publici în anul 2012 a fost de 770 031,64 lei”.

Petrică Folică reamintește și că, ulterior, imobilul a fost reevaluat, valoarea estimată în urma celei de-a doua evaluări, efectuată de către aceeași companie care făcuse și prima evaluare, fiind, de această dată, de aproximativ 700.000 de euro: „PSD nu a dorit să o mai cumpere la noul preţ. La data de 1 februarie 2013, PSD Timiş a încheiat un contract de închiriere a imobilului menţionat, angajându-se să plătească o chirie lunară mai mult decât modică, de 1.462, 63 lei”.

“Datoria PSD la bugetul local, tăinuită cu complicitatea unor reprezentanți ai Primăriei”

Potrivit lui Petrică Folică, demersurile în urma cărora acesta a aflat, în cursul lunii aprilie 2015, în baza unor demersuri și căutări efectuate pe cont propriu, despre situația plăților restante ale chiriei datorate pentru respectivul sediu nu ar fi fost deloc facile. „Nu am obţinut uşor aceste informaţii, ci apelând pe rând la toate birourile din Primărie. În acest timp, s-a răspândit vestea că mă interesez de situaţia imobilului”, precizează consilierul local Petrică Folică.

Acesta adaugă și că, atunci când, la finalul ședinței de plen a Consiliului Local din 8 mai a.c., a solicitat informații reprezentanților PSD Timiș referitoare la situația chiriei restante, a cărei valoare ajunsese, cu tot cu penalitățile aferente, la un total de 44.527 lei, reprezentanții PSD Timiș ar fi încercat să mistifice adevărul: „Purtătorul de cuvânt al PSD Timiş, continuând binecunoscuta tradiţie mitomană a PSD, a declarat după şedinţa de plen a Consiliului Local că nu e vorba de neachitarea chiriei din 2013, ci de o perioadă mai scurtă de neplată, şi că suma datorată nu este în niciun caz atât de mare ca cea pe care o menţionasem, ci mult mai mică. (…) Actele dovedesc că eu am informat corect colegii din Consiliul Local şi cetăţenii, iar purtătorul de cuvânt al PSD, dl. Ursuleţu, a încercat să păcălească opinia publică cu poveşti tovărăşeşti”.

Argumentând informațiile, consilierul local Petrică Folică face trimitere și la conținutul unui document, emis ca răspuns la solicitarea sa, de către Direcția Fiscală, în 11 mai. Din document rezultă că, începând din luna septembrie 2013 şi până în aprilie 2015, PSD Timiş nu a plătit niciun leu din chiria datorată pentru ocuparea imobilului care aparține Primăriei Timișoara. „A fost dovedit că PSD Timiş foloseşte abuziv patrimoniul Timişoarei, în detrimentul interesului public, iar acest lucru a fost trecut cu vederea de către Direcţia Fiscală, timp de un an şi şase luni”, apreciază consilierul local. Acesta face trimitere la prevederile unui articol din contractul de închiriere încheiat între cele două părți, care se referă în mod clar la rezilierea de drept a contractului, la 60 de zile de la momentul în care chiriașul nu își onorează obligațiile contractuale. Măsura rezilierii, prevede contractul, trebuie să fie urmată, în termen de șapte zile, de evacuarea sediului de către chiriaș.

PSD Timiş era restant la plata chiriei din septembrie 2013, deci contractul de închiriere este reziliat de drept, din noiembrie 2013”, mai spune Petrică Folică. Acesta semnalează și faptul că momentul în care PSD Timiş a fost acționat în instanță de către Primăria Timișoara, în vederea rezilierii contractului de închiriere, a survenit cu foarte mare întârziere, abia anul acesta, în 24 aprilie: „Prin urmare, ţinând cont de cele prevăzute în contractul de închiriere, Direcţia Fiscală a permis ca PSD Timiş să ocupe abuziv, timp de un an şi şase luni, acest imobil ce aparţine timişorenilor”.

Petrică Folică mai spune că Direcţia Fiscală ar fi trebuit, încă din luna noiembrie 2013, să iniţieze demersurile pentru a obţine evacuarea imobilului şi punerea acestuia la dispoziţia locatorului, adică Primăria Timişoara, pentru ca imobilul să poată fi folosit în interes public. „Fiind o clădire impozantă, cu patru niveluri, 957 mp suprafeţe locative şi 1360 mp teren aferent, aflată în patrimoniul Timişoarei, imobilul este potrivit pentru a fi utilizat ca sediu de instituţie publică. În acest timp, unele instituţii publice, inclusiv Inspectoratul Şcolar Timiş, plătesc pentru sediu chirie lunară de mii de euro către privaţi”, semnalează consilierul local.

Acesta se arată nemulțumit de intenția formulată de directorul Direcției Fiscale a Primăriei Timișoara, Adrian Bodo, de a se adresa în scris Serviciului Juridic al Primăriei, în vederea renunțării la procesul intentat PSD Timiș, pe motiv că, după achitarea datoriei restante, acțiunea în instanță ar fi rămas fără obiect. Și aceasta întrucât, apreciază Petrică Folică, renunțarea la acțiunea în instanță „contravine interesului timişorenilor contributori la bugetul local, în patrimoniul cărora se află imobilul. Legal, ca orice partid politic, PSD Timiş poate să propună aprobarea de către Consiliul Local Timişoara a unui proiect de hotărâre prin care să le fie atribuit, prin contract de închiriere, un spaţiu din patrimoniul municipiului, pe care să îl utilizeze ca sediu de partid. Spaţiile sunt atribuite în funcţie de disponibilităţi, prioritate având instituţiile de interes public”.

Directorul Direcției Fiscale: „Pentru noi, toți contribuabilii sunt la fel și beneficiază de același tratament”

Adrian Bodo portretContactat telefonic, la jumătatea săptămânii trecute, directorul Direcției Fiscale a Primăriei Timișoara, Adrian Bodo, a informat că reprezentanții PSD Timiș au achitat în contul Primăriei Timișoara suma restantă la plata chiriei și penalitățile aferente. Şi că plata ar fi fost efectuată de către PSD Timiș în 20 mai a.c., reprezentanții PSD prezentând ca dovadă a efectuării plății o copie după ordinul de plată.

Directorul Direcției Fiscale Timișoara a declarat și că, în situația referitoare la restanța acumulată la plata chiriei de către PSD Timiș, s-a procedat la fel ca și în cazul oricărui contribuabil: „Noi nu am făcut parti-pris-uri cu nimeni. Pentru noi, toți contribuabilii sunt la fel și beneficiază de același tratament”. Adrian Bodo a adăugat că, în cursul lunii noiembrie a anului trecut, după preluarea responsabilităților legate de acest gen de contracte de la reprezentanții Direcției de Patrimoniu, Direcției Fiscale i-a fost transmisă, printre altele, și situația facturilor aflate în sold neachitate. Imediat după verificarea acestor documente și după constatarea faptului că nu au fost efectuate plățile aferente chiriei pentru sediul ocupat de PSD Timiș pentru o perioadă de mai multe luni de zile, acesta ar fi solicitat Serviciului Juridic să deschidă acțiune în instanță. „Am procedat exact la fel ca în toate cazurile. A durat o vreme verificarea tuturor documentelor, după ce am preluat această activitate de la Direcția de Patrimoniu, în vara anului trecut”, a mai informat directorul Direcției Fiscale.

Concomitent, mai spune acesta, a fost transmisă și somația referitoare la declanșarea acțiunii de executare silită. Nu s-a ajuns, însă, la instituirea unei popriri pe conturile PSD Timiș pentru că reprezentanții PSD s-au prezentat și și-au achitat datoria restantă. „În mod normal, astfel de situații nu ar trebui să ajungă în mass-media. Noi emitem zilnic zeci de somații, iar procedura este aceeași pentru toți contribuabilii”, a declarat directorul Direcției Fiscale. Potrivit aprecierii sale, devoalarea informației legată de neplata chiriei de către PSD Timiș a reprezentat aducerea în spațiul public, motivată de o serie de rațiuni care țin, însă, de înfruntările politice, a unei probleme cu care se confruntă numeroși alți contribuabili la buget. „Treaba noastră este să ne facem datoria față de angajator și să colectăm la buget taxele care îi revin fiecărui contribuabil”, a mai precizat Adrian Bodo. Care a adăugat și că, întrucât procesul de recuperare a unor datorii în instanță este extrem de cronofag, a procedat deja la înregistrarea tuturor contractelor în curs de derulare ale Primăriei Timișoara la Ministerul Finanțelor. Procedură despre care spune că facilitează mult recuperarea sumelor restante. Întrucât, explică Adrian Bodo, în această situație, Direcția Fiscală nu mai trebuie să se adreseze, în prealabil, în scris, Serviciului Juridic, pentru inițierea unei acțiuni în instanță, ci poate proceda direct la executarea silită a datornicilor, procedeul îngăduind transformarea directă a titlurilor de creanță în titluri executorii.

 

Citeşte şi:

PSD Timiş, dat în judecată de Primăria Timişoara, pentru neplata chiriei

 

De peste doi ani, PSD Timiş nu a mai plătit Primăriei Timişoara chiria pentru sediu

 

PSD Timiş, nemulţumit că nu şi-a putut cumpăra sediul la preţ subevaluat, de la Primăria Timişoara

 

Problema reevaluării sediului P.S.D., de la 100.000 la 700.000 de euro, rămasă neclarificată

Print Friendly, PDF & Email