Tranzacţiile imobiliare din Timiş continuă să fie acaparate de “Prima Casă”

Guvernul Ponta continuă acest program, criticat în perioada de opoziţie

prima casaDeşi se numărau printre cei mai îndârjiţi opozanţi ai programului “Prima Casă”, în momentul lansării sale de către Guvernul Boc, reprezentanţii Cabinetului Ponta prelungesc acest program şi în acest an, recunoscând astfel, indirect, utilitatea lui. Conform unor analişti imobiliari, tranzacţiile, pe segmentul apartamentelor, continuă să fie dominate de acest program, singurul care a împiedicat o prăbuşire totală a pieţei imobiliare locale.

 

“Prima Casă” merge mai departe şi în 2014

Printre primele măsuri luate de Cabinetul Ponta în 2014 se numără şi continuarea programului “Prima Ca­să”, program pe care majoritatea mem­brilor actualului Guvern îl criti­cau la momentul lansării de către Gu­vernul Boc. Continuarea acestuia re­prezintă însă o recunoaştere indirectă a utilităţii sale. Astfel, românii care vor să-şi achiziţioneze o locuinţă pot contracta şi în acest an credite “Pri­ma Casă”, cu garanţii în proporţie de 50% de la stat şi la costuri sub cele aplicate împrumuturilor imobiliare clasice.

Băncile înscrise în program vor primi sumele care nu au fost alocate în 2013, dar vor putea folosi şi sumele neutilizate anul trecut, potrivit unei hotărâri de guvern promovate de către Ministerul Finanţelor. Plafonul suplimentar pe anul 2014 al garanţiilor care pot fi emise a fost extins la 1.200 de milioane lei. A fost recomandată, însă, utilizarea cu prioritate a diferen­ţei nealocate din plafonul din 2013 (22 de milioane lei şi 196 de milioane lei pentru A.N.L.) şi a sumei alocate finanţatorilor care au solicitat plafon, din plafonul anului 2013, dar care nu a fost consumat integral până la sfârşitul anului trecut (158 de milioane lei şi 301 milioane lei pentru A.N.L.).

Succesul acestui program a făcut ca şi bănci care nu erau până acum cu­prinse în sistemul de finanţare să do­rească includerea în rândul structu­rilor de credit bancare care acordă credite “Prima Casă”. “Având în vede­re solicitările repetate ale unor bănci de a intra în programul «Prima Casă» precum ING, Banca Comercială Fero­viară, Banca Marfin ca şi ale unor IFN-uri, Credit coop, Imocredit, se pro­pune lărgirea sferei împrumutăto­ri­lor, cu condiţia ca aceştia să-şi des­făşoare activitatea de creditare a per­soanelor fizice pe baza reglementă­rilor validate de Banca Naţională a Ro­mâniei – Direcţia supraveghere, potrivit reglementărilor B.N.R. privind condiţiile de creditare destinate per­soanelor fizice, precum şi cu condiţia transmiterii către Fondul Naţional de Garantare şi Creditare a Întreprin­de­rilor Mici şi Mijlocii şi Ministerul Fi­nanţelor Publice a nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului”, prevede hotărârea de guvern care prelungeşte programul de creditare în 2014.

În cea de-a patra etapă a progra­mului guvernamental „Prima Casă“ sunt înscrise următoarele bănci: BCR, BRD, CEC Bank, Banca Transilvania, Unicredit Ţiriac, Raiffeisen Bank, Cre­dit Agricole, Bank Leumi, Alpha Bank, Millennium Bank, Intesa San­paolo, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Românească, OTP Bank şi RIB. 

Timişul, unul dintre judeţele cu cel mai mare număr de credite de acest tip

Anul trecut, Guvernul a decis să limiteze creditarea prin acest program doar la împrumuturi în moneda na­ţională.

Demarat în iulie 2009, programul “Prima Casă” a fost creat pentru sus­ţinerea celor care doresc să îşi cum­pere sau să construiască o locuinţă, prin acordarea unei garanţii de stat aferente unui credit imobiliar cu do­bândă redusă. Statul a garantat credi­tele destinate cumpărării unei locuinţe de maximum 60.000 de euro şi, înce­pând din 2010, în limita a 70.000 de euro pentru locuinţe cu lucrări încă neîncepute şi de câte 75.000 de euro, pentru case noi cumpărate de persoa­ne organizate în asociaţii. În 2011, Guvernul a decis ca garanţia Statului să fie redusă la jumătate, iar în pro­gram să fie incluse şi persoanele care deţin deja o casă în suprafaţă maximă de 50 metri pătraţi.

Din 2009 şi până în prezent, prin acest program au fost acordate aproa­pe 100.000 de garanţii pentru credite în valoare de peste trei miliarde de euro. În ultimele luni, F.N.G.C.I.M.M. a avut un ritm mediu zilnic de înregis­trare a dosarelor de peste 200 de do­sare pe zi. Valoarea medie a finanţării a fost de 37.677 de euro şi, deşi progra­mul este activ de trei ani, numărul celor executaţi silit a fost de mai puţin de 100 de persoane, această rată de performanţă nefiind egalată de niciun alt tip de credit imobiliar de pe piaţă.

Timişul se regăseşte pe lista judeţelor cu cele mai multe credite de acest fel accesate. Conform F.N.G.C.­I.M.M., Timişul este pe locul trei pe ţară, cu 5,6% din creditele “Prima Ca­să” accesate, valoarea medie a garan­ţiilor acordate fiind de 41.764 de euro. Mai bine decât Timişul stau doar Bu­cureştiul, cu 30,2% din numărul total al garanţiilor accesate, şi o valoare me­die de 48.500 de euro, respectiv Clujul, cu 7,5% din totalul garanţiilor acor­date, şi o valoare medie a garanţiei de 36.912 euro.

Pe plan local, distribuţia garan­ţii­lor după numărul de camere al imobi­lului achiziţionat a fost de 51%, pentru locuinţe cu două camere, şi 26%, pen­tru locuinţe cu trei camere.

Şi tot în Timiş, în funcţie de va­loa­rea la acordare, distribuţia ga­ran­ţiilor a fost între 50.000 şi 60.000 de euro pentru 31% din numărul total de garanţii acordate, sub 30.000 de euro – 25%, între 30.000 şi 40.000 de euro – 24% şi între 40.000 şi 50.000 de euro – 20%.

15% dintre timişenii care au acce­sat credite “Prima Casă” au sub 25 de ani, 68%, între 26 şi 35 de ani, şi 16%, peste 35 de ani.

24% din locuinţele achiziţionate în Timiş prin acest program sunt noi, fiind construite după anul 2008. În ceea ce priveşte preţul de achiziţie, acesta a fost de 700 de euro pe metrul pătrat, în 2011 şi 2012, şi de 800 de euro pe metrul pătrat, în 2013, conform datelor F.N.G.C.I.M.

“În Timiş, pe segmentul de achi­ziţie de apartamentele predomină cre­ditele «Prima Casă», însă se mai fac tranzacţii şi cu cash. «Prima Casă» ofe­ră un acces mai uşor la finanţare, prin dobânzile practicate, ceea ce este un lucru important, ţinând cont de faptul că, în ultima perioadă, băncile nu mai acordă finanţare atât de uşor. Sunt puţini clienţi solvabili pentru credite ipotecare, în afara programului Prima Casă. Consider că Prima Casă repre­zintă o soluţie avantajoasă de finanţa­re, din punct de vedere al costurilor şi dobânzilor”, ne-a declarat  Daniel Crainic, analist imobiliar.

Singurul ajutor real pentru piaţa imobiliară

Pe parcursul ultimilor ani, acest program a fost considerat singurul ele­ment care a mai ţinut în viaţă creditul imobiliar. Ofertele băncilor au devenit aproape identice în ceea ce priveşte dobânda şi suma maximă acordată.

Programul “Prima Casă” a fost demarat la începutul crizei, într-un con­text în care banii necesari tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocaţi, pentru că persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit pen­tru achiziţionarea sau construirea unei locuinţe, dificultăţi cauzate în principal de lipsa garanţiilor solicitate de insti­tuţiile de credit conform normelor de creditare proprii. Aspecte care au ră­mas valabile şi acum, după aproape cinci ani de la debutul crizei economice.

Acest program a făcut ca, pe plan local, piaţa imobiliară să nu se prăbu­şească complet. Poate şi datorită aces­tui program, Timişoara este singurul oraş mare din România unde preţul me­diu al locuinţelor a crescut anul trecut, în condiţiile în care în Bucureşti s-a în­registrat cea mai mare scădere, astfel că per ansamblu apartamentele s-au ieftinit cu 8,2%, potrivit unui studiu al imobiliare.ro, realizat în şase oraşe.

Dacă anii 2011 şi 2012 au fost caracterizaţi de o evidentă tendinţă de stabilizare a preţurilor locuinţelor, anul ce tocmai s-a încheiat s-a remarcat, dimpotrivă, printr-o acutizare a decli­nului. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, pe parcursul lui 2013 apartamentele noi şi vechi scoase la vânzare la nivel naţional s-au depreciat cu 8,2%. Preţul mediu cerut în prezent de către vânză­tori este de 898 de euro pe metru pă­trat, faţă de valoarea de 978 de euro pe metru pătrat valabilă la începutul anu­lui trecut. Reculul consemnat în 2013 este cu peste 50% mai mare decât suma scăderilor din cei doi ani anteriori, când, potrivit datelor imobiliare.ro, preţurile s-au diminuat cu 4% (în 2011) şi, respectiv, 1,3% (în 2012).

Contrar trendului din celelalte pie­ţe analizate, Timişoara este singu­rul oraş unde preţurile s-au înscris pe un trend ascendent în ultimul an. Per total, apartamentele noi şi vechi din oraş s-au scumpit cu 1% faţă de 2012, situându-se la o medie de 793 de euro pe metru pă­trat. Avansul a fost dictat în mod exclu­siv de proprietarii locuinţelor vechi, care au urcat preţurile cu 2,2%, până la 786 de euro pe metru pătrat (de la 769 de euro pe metru pătrat). La polul opus, uni­tăţile locative nou-construite au con­semnat un declin substanţial, de 5,3%, de la 879 la 832 de euro pe metru pătrat.

Print Friendly, PDF & Email