Transportatorii rutieri ameninţă cu proteste

Transportatorii rutieri ameninţă cu proteste, în decembrie, dacă Ministerul Transporturilor nu găseşte soluţii de rezolvare a problemelor privind infrastructura rutieră, fiscalitatea exagerată, legislaţia din domeniu completată lunar şi lipsa de susţinere a activităţii de transport.

 

Ministrul Transporturilor, acuzat de refuz de dialog

TiruriReprezentanţii Confederaţiei Na­ţionale Rutiere anunţă că protestele programate în luna mai au fost sus­pen­date atunci ca urmare a promisiunilor asumate şi semnate de conducerea Ministerului Transporturilor. „În textul minutei asumate, dar neîndeplinite, ce doar a suspendat protestele din luna mai, se regăsesc aceleaşi probleme, nerezolvate, de infrastructură rutieră in­existentă, fiscalitate exagerată, de­ghizată în lupta împotriva firmelor pi­rat, legislaţie rutieră naţională recti­ficată sau completată lunar şi lipsa de susţinere a activităţii de transport”, sus­ţin reprezentanţii C.N.R., într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, ca urmare a ne­îndeplinirii de către Ministerul Trans­porturilor a promisiunilor asumate în luna mai, s-a luat hotărârea susţinerii unui protest naţional organizat de trans­­portatorii rutieri în luna decembrie: „În condiţiile în care nici angajamntele asumate în primăvară şi nici solicitări­le curente ale transportatorilor nu vor fi puse în practică, există premisele ca la începutul lunii decembrie activitatea în transporturi să se oprească pentru o perioadă nedeterminată”.

La solicitările anterioare, trans­portatorii au adăugat o nouă cerinţă, referitoare la returnarea unei cote părţi din acciză, de minimum 130 de euro pentru 1.000 de litri de carburanţi profesionali, măsură care există, po­trivit acestora, în toate ţările membre U.E. „Introducerea unei majorări a ac­cizei din carburanţi cu şapte euro­cenţi, precum şi modificarea subită a recalculării nivelului accizelor la car­buranţi, în raport cu inflaţia, este con­siderată de breaslă o măsură abuzivă cu impact direct în segmentul tuturor transportatorilor rutieri”, acuză repre­zentanţii C.N.R., citaţi de Mediafax.

Aceştia susţin că în ultimele luni Confederaţia Naţională Rutieră a soli­citat deschiderea la dialog a noului mi­nistru al Transporturilor şi a transmis propuneri către Guvern, Ministerul Muncii şi Ministerul de Finanţe, in­cluzând şi soluţii pentru combaterea evaziunii fiscale, însă adresele oficiale ale C.N.R. nu au primit răspuns, dar ministrul Ramona Mănescu a refu­zat întâlnirile cu reprezentanţii patro­natelor membre C.N.R.

Protestul programat în mai, anulat

În 22 mai, transportatorii rutieri au renunţat la protestul anunţat, după o întâlnire de câteva ore cu repre­zentanţii Ministerului Transporturilor, unde s-a stabilit un calendar pentru revizuirea mai multor prevederi legis­lative.

Relu Fenechiu, ministrul Trans­porturilor în acea perioadă, declara că în urma discuţiilor cu reprezentanţii mai multor organizaţii patronale din transportul rutier a aflat multe din pro­blemele reale ale acestui sector, admi­ţând că acestea trebuie rezolvate în cel mai scurt timp pentru că sunt le­gate de eficienţa activităţii, de o „a­bordare dreaptă a greşelilor şi a muncii acestor oameni”.

Ministrul preciza că mai multe co­misii şi subcomisii formate din repre­zentanţi ai M.T. şi ai transportatorilor vor lucra pe câteva obiective precise, fiind vizate găsirea modalităţilor pen­tru aplicarea cât mai corectă a legisla­ţiei actuale, modificări legislative care să ducă la simplificarea unor acte nor­mative, dar şi găsirea de soluţii de lobby în ţările vecine României, pentru înlăturarea unor probleme cu care se confruntă transportatorii.

Transportatorii ameninţau atunci că din 23 mai opresc total activitatea pentru o perioadă nedeterminată. Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – care are 13.000 de membri, operatori ce efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane – şi C.N.R. anun­ţau că protestează faţă de lipsa de dia­log şi interes a Ministrului Transportu­rilor în ceea ce priveşte problemele transportatorilor. Aceştia ceruseră Guvernului corectarea „anomaliilor legislative actuale, eliminarea actelor de corupţie şi un dialog constructiv”. De asemenea, criticaseră existenţa unor suprapuneri legislative şi situaţiile în care mai multe acte normative reglementează aceleaşi situaţii.

Confederaţia Naţională Rutieră este cea mai nouă structură patronală din domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane şi are în componenţă peste 36 de structuri asociative din Federaţia Operatorilor Români de Transport, respectiv Federaţia Transportatorilor Europa. C.N.R. reprezinta interesele unui număr de peste 7.500 operatori de transport rutier din România.

Print Friendly, PDF & Email