Transportatorii consideră abuzive sancţiunile din noul Cod Rutier şi cer modificarea acestora

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România consideră abuzive sancţiunile propuse în proiectul noului Cod Rutier şi cere modificarea acestora, precum şi introducerea de măsuri care să stabilească responsabilităţi şi pentru pietoni, şi pentru autorităţile care administrează drumuri.

TransportatoriSancţiunile propuse prin proiectul de ordonanţă de urgenţă sunt abuzive, întrucât se propun amenzi de până la 16.000 de lei, ceea ce însumează valoa­rea a 20 de salarii, în condiţiile în care salariul minim garantat în plată este de 800 de lei, declară reprezentanţii U.N.T.R.R. Care solicită ca sancţiunile să fie progresive şi proporţionale.

Potrivit U.N.T.R.R., proiectul de act normativ are un impact deosebit de grav pentru şoferii profesionişti, având în vedere că sancţiunea com­plemen­tară de suspendare a dreptului de con­ducere (dreptul la muncă) se poate dis­pune de la 30 de zile şi dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţio­nale, între 120 şi 180 de zile, pentru de­păşirea vitezei, şi până la cinci ani ca sancţiune administrativă (în caz de ac­cident din care rezultă vătămarea cor­porală sau decesul unei persoane, când instanţa de judecată sau procurorul a dispus neînceprea urmăririi penale, scoaterea de sub ur­mărire penale, în­cetarea urmăririi pe­nale, achitarea ori încetarea procesu­lui penal cu aplica­rea unei sancţiuni administrative).

“Pentru o soluţionare rapidă, U.­N.­T.R.R. propune o dezbatere publică în acest sens, luând în considerare impac­tul aplicării sancţiunilor propuse asu­pra conducătorilor auto, şi solicită ela­borarea unui proiect de responsabi­lizare a tuturor participanţilor la trafic (atât educarea comportamentului con­ducătorilor auto, a pietonilor, a bici­cliştilor, cât şi sporirea gradului de im­plicare a autorităţilor). De asemenea, se doreşte punerea în discuţie a pro­cesului de îmbunătăţire a factorilor ce influenţează siguranţa rutieră (paşii care trebuie parcurşi pentru o infra­structură mai sigură, pentru străzi fără trafic agresiv şi pentru creşterea sigu­ranţei mediului lateral al drumurilor)”, se menţionează într-un comunicat al instituţiei, citat de Mediafax.

 Reprezentanţii transportatorilor apreciază că şoferii profesionişti sau amatori nu pot fi consideraţi respon­sa­bili unici pentru siguranţa rutieră din România şi de aceea solicită amenda­rea proiectului de act normativ în sco­pul introducerii în context a îndatori­rilor şi răspunderii pietonilor (în caz de nerespectare a regulilor de circulaţie sau de semnalizare necorespunză­toa­re), precum şi a autorităţilor şi insti­tuţiilor publice care au în administrare sau concesiune drumuri publice, poduri sau pasaje pietonale sau la nivel cu cale ferată (în caz de nefuncţionare sau funcţionare defectuoasă).

U.N.T.R.R. anunţă că a solicitat autorităţilor crearea unui sistem de monitorizare a încasării amenzilor aplicate străinilor, pentru a se înceta discriminarea românilor la ei acasă şi solicită Guvernului să demareze pro­iecte de educaţie rutieră şi campanii de conştientizare socială, care să aibă ca obiectiv principal instruirea partici­panţilor la trafic în scopul sporirii siguranţei rutiere. Transportatorii solicită, totodată, creşterea numărului de controale în trafic şi creşterea profesionalismului organismelor impli­cate în formarea profesională cu menţiunea că rolul autorităţilor trebuie să fie preventiv şi nu reactiv.

Print Friendly, PDF & Email