Transport în comun gratuit pentru studenţii Politehnicii şi după epuizarea subvenţiilor

Studenţii şi doctoranzii Universităţii Politehnica din Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun din oraş, în baza unui protocol semnat între Primăria Timişoara, Universitatea Politehnică şi Regia de Transport Timişoara.

Protocol între Primărie, Universitatea Politehnică şi R.A.T.T.

interior tramvaiUniversitatea Politehnica din Timişoara este prima instituţie de învăţământ superior din oraş ai cărei studenţi beneficiază de efectele unei hotărâri de Consiliu Local, potrivit căreia, după epuizarea subvenţiilor oferite de Ministerul Educaţiei pentru acoperirea a 50% din valoarea trans­portului în comun pentru studenţii înscrişi la forma de învăţământ fără taxă, aceştia pot beneficia de gratuitate la utilizarea mijloacelor de transport în comun din fonduri alocate de la buge­tul Primăriei.

Primarul Nicolae Robu şi-a ma­ni­festat disponibilitatea de colaborare în acest sens cu reprezentanţii tuturor universităţilor din oraş, precizând că “studenţii trebuie preţuiţi” şi că Timi­şoara trebuie să asigure o serie de beneficii tinerilor care studiază aici, întrucât „prestigiul oraşului se dato­rează în mare măsură faptului că e un puternic centru universitar, precum şi faptului că produce specialişti bine pre­gătiţi în toate domeniile de interes”.

Edilul Timişorei a precizat că apli­carea acestui protocol va aduce benefi­cii inclusiv în ceea ce priveşte reduce­rea birocraţiei, pentru că le va da studenţilor posibilitatea să utilizeze un card securizat care, alături de docu­mentul de identitate şi de legitimaţia de student, va putea fi utilizat pentru a conferi gratuitate la transportul în comun din oraş. Evitând astfel o parte semnificativă din parcursul birocratic pe care îl presupune subvenţionarea transportului în comun de către Minis­terul Educaţiei, prin sumele alocate universităţilor.

Referitor la procedura de subven­ţionare cu 50% din valoarea totală a abonamentului prin fonduri alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, Nicolae Robu a explicat că aceasta presupune achitarea în avans a costului abona­mentului şi recuperarea ulterioară a banilor, printr-o procedură cronofagă.

În plus, mai spune primarul Timi­şoarei, prin asumarea de către Primă­rie a acestui protocol, vor putea bene­ficia de acest sprijin nu doar studenţii înscrişi la forma de învăţământ fără ta­xă, aşa cum se întâmplă în cazul fon­du­rilor alocate de la bugetul Minis­terului Educaţiei, ci şi studenţii care studiază cu taxă.

Universitatea Politehnica este prima universitate care şi-a exprimat dorinţa de punere în aplicare a acestui protocol, în urmă cu o lună. Îi aştept cu aceeaşi deschidere pe toţi reprezen­tanţii universităţilor din oraş, întrucât toate universităţile îmi sunt la fel de apropiate şi toţi studenţii mă preocupă în aceeaşi măsură”, a declarat edilul. Acesta mai spune că, potrivit hotărârii de Consiliu Local, este preluată sub­ven­­ţionarea în momentul în care sunt epui­zate fondurile alocate de la minister.

Numărul de solicitări de legitimaţii pentru studenţii U.P.T. s-a dublat

Rectorul Universităţii Politehnice, prof. univ. dr. ing. Viorel Şerban, susţine că formula acordării subvenţiei de la minister via universităţi nu s-a do­vedit prea productivă, întrucât “formu­la de achitare în avans a costului abo­namentului îi descurajează pe studenţii cu venituri modeste, care nu pot aco­peri din start aceste facilităţi”.

Aşa se face că, prin punerea în aplicare a prezentului protocol, nu­mărul solicitărilor pentru eliberarea de legitimaţii de transport gratuite a cres­cut, în rândul studenţilor Politehnicii, de la 2.000 la 3.800, raportat la un număr de studenţi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă de 11.000, dintre care numărul estimat al studenţilor care locuiesc în cămine este de 5.800.

Măsura vine în sprijinul studen­ţilor noştri care nu au posibilitatea de a se deplasa cu alte mijloace”, declară rectorul Viorel Şerban. Acesta preci­zea­ză că suma alocată anul acesta Uni­versităţii Politehnica de către Minis­terul Educaţiei a fost de 914.000 de lei, din care, până la începutul lunii sep­tembrie, mai rămăseseră doar 100.000 de lei.

La rândul său, reprezentantul stu­denţilor în Consiliul de Administraţie al U.P.T., Norbert Kazamer, a declarat că „orice oraş mare din Europa are transport gratuit pentru studenţi” şi a informat că protocolul semnat cu Primăria Timişoara şi cu R.A.T.T. le oferă posibilitatea de a beneficia de acest card tuturor studenţilor în vârstă de până la 26 de ani, în baza carnetului de student, şi tuturor doctoranzilor Uni­ver­sităţii Politehnica, până la vârsta de 30 de ani.

Print Friendly, PDF & Email