Traian Băsescu, la Timişoara: „Nu susţin dezincriminarea abuzului în serviciu, ci o formulare predictibilă, care să nu dea posibilităţi largi de interpretare”

Traian Basescu "Nu susţin dezincriminarea abuzului în serviciu, ci eliminarea confuziilor din legislaţia actuală”, a subliniat azi, la Timişoara, Traian Băsescu. Menţionând că, potrivit Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției, pentru a încadra o faptă ca abuz în serviciu trebuie să existe cumulativ intenţie, încălcare a legii şi folos necuvenit. Or, la noi, conform Noului Cod Penal, acest lucru nu se întâmplă.

 

Fostul preşedinte Traian Băsescu a negat azi, la Timişoara, că ar susţine dezincriminarea abuzului în serviciu, aşa cum au vehiculat în media unele voci, subliniind că pledează strict pentru eliminarea confuziilor din legislaţia actuală.

Definiţia abuzului în serviciu este impredictibilă, neclară, urmare a definirii abuzului în serviciu ca fiind o neîndeplinire sau o îndeplinire defectuoasă a sarcinilor de serviciu. Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, adoptată la New York, defineşte abuzul în serviciu extrem de precis şi predictibil, în articolul 19. Iată ce înseamnă abuz în serviciu conform Convenţiei: trebuie să existe intenţie, trebuie să existe încălcare a legii şi trebuie să existe folos necuvenit. În Noul Cod Penal, la art. 297, această formulare este înlocuită cu neîndeplinirea sau îndeplinirea «defectuoasă». Formularea din Convenţie, «cu încălcarea legii», este clară, cerând procurorului să indice precis articolele de lege încălcate. În articolul 297 din Noul Cod Penal, elementele principale care definesc abuzul în serviciu din art. 19 din Convenţie (repet: intenţia, încălcarea legii şi folosul necuvenit) sunt, pur şi simplu, mistificate şi înglobate într-o definiţie vagă, prin sintagma «îndeplinire defectuoasă». O formulare impredictibilă şi neclară, care îi lasă procurorului posibilităţi largi de interpretare, inclusiv utilizarea formulării în scopuri politice. Ceea ce nu este permis de art. 6 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului”, explică fostul preşedinte.

Traian Băsescu subliniază că această Convenție a Națiunilor Unite împotriva Corupției este prioritară în faţa legislaţiei interne, fiind mai favorabilă protecției dreptului decât textul din Codul Penal, care apare astfel, din această perspectivă, ca neconstituțional, fiind deci defavorabil. „Devin incidente dispozițiile art. 11 alin. (2) și ale art. 20 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora: «Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile». Este evident că, prin ratificarea acestei Convenţii, ea prevalează asupra legislaţiei interne. Aceasta cu atât mai mult cu cât are un grad de predictibilitate mult mai mare”, explică fostul şef al statului.

În ceea ce priveşte acţiunea funcţionarului a cărui faptă de abuz în serviciu nu a putut fi dovedită în componenţa de primire a unui folos necuvenit, mai spune Traian Băsescu, acesta rămâne responsabil pentru daunele produse atât în civil, uneori în solidar cu instituţia, cât şi disciplinar, putând fi sancţionat cu retrogradare, cu penalizări la salariu sau cu desfacerea contractului de muncă. „Asta doar dacă vrem să fim stat de drept”, a menţionat fostul preşedinte.

Cât despre cuantumul pedepsei pentru abuzul în serviciu, Traian Băsescu declară că nu se pronunţă, afirmând că aceasta este o problemă asupra căreia trebuie să se pronunţe doar specialiştii din Justiţie.

Iar în privinţa reglementării infracţiunii de neglijenţă în serviciu din  Noul Cod Penal, mai spune Traian Băsescu, situaţia de neconstituţionalitate este şi mai gravă, deoarece Convenţia internaţională nu permite această incriminare, adică un abuz în serviciu din culpă.

Traian Băsescu a participat azi, la invitaţia Filialei Timiş a PMP, la o întâlnire cu candidaţii PMP la alegerile locale, cu membri şi simpatizanţi ai partidului, organizând şi o conferinţă de presă, împreună cu Roxana Iliescu, candidatul PMP la Consiliul Județean Timiș, şi cu Marius Dugulescu, candidatul PMP la Primăria Timişoara.

Print Friendly, PDF & Email