Ultimele articole ale autorului


Abordarea discriminării feminine

Deşi politica de combatere a discriminării promovează eliminarea oricăror diferenţe, asigurare de oportunităţi egale femeilor şi bărbaţilor în aceeaşi măsură, simpla prevedere în normele legale a acestor lucruri nu este în măsură a asigura efectul scontat al politicilor de gen. Este nevoie de schimbarea mentalităţilor, de o asumare mai mare din partea femeilor a rolurilor ce le presupune egalitatea de şanse şi oportunităţi, în toate domeniile vieţii publice sau private.   Este lesne de observat cum în societatea românească contemporană diferenţele de gen sunt întâlnite la toate nivelele. Astfel, în economie, în politică, în relaţiile cu instituţiile, chiar şi în…

Citeşte articolul