Timp liber

Teatru

De-a baba oarba

De-a baba oarbaDe Edna Mazya 

Un spectacol regia artistic a Mi­haelei Lichiardopol

Studio “Uțu Strugari”, 11 februa­rie, ora 19

Gaițele

GaiteleDe Alexandru Kirițescu 

Un spectacol în regia lui Ion-Ardeal Ieremia

Anii 30. Căldură mare. Aneta Du­duleanu, văduva răposatului Tasse Du­duleanu, mare moșier, și surorile ei își văd de eterna bârfă, comentează în­mor­mântările ca pe super-show-uri, mai „bat cărțile”, acidulate ca un vin spumant. Un vin spumant otrăvitor. Limba lor ascuțită nu-i iartă nici pe Mir­cea Aldea, soțul Margaretei și gi­nerele Anetei, nici pe „Fraila”, jupâ­neasa casei, care le ține piept înarma­tă cu o răutate ce egalează scorul, ba îl și depășește, nici pe Wanda, o varian­tă cosmopolită a lor sau pe Ianache, ori Georges, demnii urmași ai Anetei. Pare că zilele trec una după alta doar din inerția comic-toxică a acestei fami­lii fundamental plictisite, până când Wanda îl seduce pe Mircea, care nu se simte nici el prea bine sufocat de ata­șamentul maladiv al Margaretei, ge­loasă până și pe copilul lor încă nenăs­cut. E momentul ca toate aceste ener­gii toropite de căldură să irumpă în ju­rul scandalului. Ce contează că e vor­ba de unul de-al lor? Gaițele se dezlăn­țuie într-un ritm infernal, absurd, para­doxal, comic și tragic în același timp, într-o avalanșă patetică fără scop.

Teatrul Național Timișoara, Sala Mare, 11 februarie, ora 19

M-am hotârât să devin prost

M-am-hotarat-sa-devin-prostDupă Martin Page 

Un spectacol în regia Antonellei Cornici

Antoine, 25 de ani, geniu se sim­te exclus din lumea contemporană de însăși inteligența lui. Deprimat și sin­gur, încearcă diferite metode să devi­nă mai prost, mai aproape de semenii lui, cu alte cuvinte. Pornește pe un drum complet anti-inițiatic, încearcă să se integreze: n-a băut în viața lui – vrea să ia lecții de alcoolism; nu știe ce e moartea – ia lecții de sinucidere. Dar orice problemă are o soluție. O poveste plină de haz, M-am hotărât să devin prost este, dincolo de aspectul autobiografic, o întâlnire fascinantă cu psihicul uman.

Studio “Uțu Strugari”, 12 și 15 februarie, ora 19

Nopți cu Isadora

Nopti cu IsadoraDe Ion Jurca Rovina

Un spectacol în regia lui Sabin Popescu

O tumultoasă, fascinantă poveste de iubire, Nopți cu Isadora reface ficțional traseul unui cuplu celebru, victimă a geniului celor doi poli ai săi – Isadora Duncan, deschizătoare de drumuri a expresionismului în arta dansului și poetul rus Serghei Esenin. Ea, spre apusul carierei, cu o istorie personală dramatică și cu o viață pu­blică zbuciumată; el, poet adulat, tâ­năr, frumos, nebun, sălbatic. Totul le stă împotrivă: istoria, limba, cariera fiecăruia dintre ei. și totuși, fascinate, spiritele lor se caută și se găsesc, ega­le în intensitatea cu care trăiesc, cu care iubesc, cu care gândesc. Foc pu­ternic, mistuitor, dragostea dintre Isa­dora Duncan și Esenin arde totul în jur. Dar ce rămâne în urma acestei iubiri?

Teatrul Național Timișoara, Sala Mare, 13 februarie, ora 19

Romeo și Julieta

Romeo si JulieraDe William Shakespeare 

Un spectacol de Rahim Burhan

Romeo și Julieta este cea mai cunoscută piesă a tuturor timpurilor, marele succes al lui sale timpurii, fiind considerată cea mai tipică poves­te de dragoste a Renașterii. Ura tradi­țională dintre familiile veroneze Mon­tague și Capulet este pusă la încer­care de iubirea care se înfiripă între Romeo, fiul lui Montague și Julieta, din familia contelui Capulet. În ciuda faptului că tată ei o promisese lui Paris, Romeo și Julieta sînt căsătoriți în taină de către părintele Lorenzo, confesorul și păstrătorul secretului celor doi. La foarte puțin timp după aceea, Tybalt îl provoacă pe Romeo la duel în piața publică. El refuză lupta, însă Mercutio va cădea sub spada lui Tybalt. Orbit de furie, Romeo răzbună moartea prietenului lui, ceea ce va duce la pedeapsa cu expulzarea.

Între timp, Julieta se confruntă cu presiunea la care o supune tată ei, privind căsătoria cu Paris. La sfatul părintelui Lorenzo, ea va accepta că­sătoria, urmînd ca în preziua nunții să bea o poțiune care o va face să pa­ră moartă pentru 24 de ore. El îl anun­ță și pe Romeo de acest plan, printr-o scri­soare care, însă, nu ajunge la timp. Romeo își găsește iubita pe catafalc și, cuprins de disperare, se sinucide. La puțin timp, Julieta se trezește și, vă­zîndu-l pe Romeo mort, se sinucide. Familiile celor doi află de la fratele Lorenzo ce s-a întîmplat și, cuprinși de remușcări, își dau mîinile deasupra trupurilor celor doi îndrăgostiți.

Teatrul Național Timișoara, Sala 2, 14 februarie, ora 19

De cealaltă parte

De Nataša Rajkoviæ și Bobo Jelèiæ

O producție a Teatrului Tinere­tului Zagreb, Croația

De cealaltă parte spune povestea unor oameni singuri a căror viață ar putea fi descrisă ca banală. Pentru ei, însă, este cea mai importantă. Este singurul lucru pe care îl au. Poate nu este surprinzător ca la 40 de ani să ai senzația că existența ta nu prea are sens. La 30 de ani este normal să vrei mai mult de la viață și să pretinzi să fii acceptat de ceilalți așa cum ești. și poți spune cuiva de 25 că e încă foarte tânăr și că de abia urmează să vadă. Am putea adăuga și că în cele din ur­mă totul va fi bine. Dar ca să fim co­recți, trebuie să spunem și că nu e obli­gatoriu să iasă așa. Că nu se știe. Că nu e sigur. și că toate acestea, în cele din urmă, depind de noroc. și că ce­lor cu noroc le e mai ușor, iar cei care nu au parte de noroc ar trebui ajutați. și că trebuie să învățăm să-i distingem pe unii de ceilalți, pentru a deveni mai buni, și să încetăm să închidem ușa celor nefericiți, doar pentru că ne e mai ușor să credem că ei sunt singurii vinovați. Unii chiar nu sunt .

Teatrul Național Timișoara, Sala 2, 16 februarie, ora 19

Nunta micilor burghezi

Nunta micilor burgheziDe Bertolt Brecht

Un spectacol cu supratitrare în limba română, în regia lui Alexandru Dabija

Brecht a scris comedia Nunta mi­cilor burghezi (cu titlul inițial Nunta) la vârsta de doar 21 de ani. Piesa ilus­trează în manieră comică degradarea micii burghezii: la o nuntă se întâl­nesc mirii, tatăl și sora miresei, mama mirelui și câțiva prieteni. Sărbătoarea se transformă treptat într-o catas­tro­fă. Invitații se poartă nepoliticos unii cu alții, intervin unul peste celălalt a­tunci când vorbesc, se contrează re­ciproc și nu se dau îndărăt nici de la apropouri vulgare. Ca și cum nu ar fi de ajuns, mândria mirelui, mobila con­struită de el însuși, începe literalmen­te să se descompună. Iar concluzia e: „Slavă Domnului și diavolului că au plecat în sfârșit!“

Teatrul German de Stat Timi­șoara, Sala TGST, 11 februarie, ora 19.30

Tineri fără Dumnezeu

După Ödön von Horváth

Un spectacol tradus la cască în limba română, în regia lui Clemens Bechtel

Tânăr, dar decepționat, un profe­sor din Germania anilor ’30 nu mai înțelege ce se petrece cu elevii săi, care par lipsiți de scrupule și de spirit etic, adoptând concepțiile radicale auzite la radio. Profesorul nu crede că are puterea să schimbe situația din țară de unul singur și se teme că prin împotrivire și-ar putea periclita locul de muncă, dar și anii de pensie.

În timpul unei tabere, în care adolescenții de cincisprezece ani sunt familiarizați cu exerciții militare, ten­siunile dintre aceștia se amplifică. Unul dintre elevi își pierde viața, acu­zat fiind că a citit jurnalul unui coleg. În­cepe vânătoarea criminalului. Profe­sorul se vede obligat să-și recunoască atitudinea complice și să își asume o poziție.

Teatrul German de Stat Timișoa­ra, Sala TGST, 16 februarie, ora 19.30

Sus în adâncuri

Sus in adancuriUn spectacol în regia lui Kedves Emõke

După Nick Hornby

Spectacolul Sus în adâncuri este o comedie neagră, care ne înfățișează patru protagoniști confruntați cu teme precum singurătatea, depresia și sinu­ciderea. Acțiunea începe în noap­tea de Revelion, când viața lui Martin, pre­zentator TV delabrat, a lui Mau­reen, mamă singură cu un copil bol­nav, a lui JJ, un tânăr cu ambiția de a deveni star și a lui Jess, fiica rebelă a unui politician, se schimbă pentru tot­deauna. Montarea este comică, păs­trând o adâncime umană reală.

Personajele din Sus în adân­curi nu sunt eroi tragici, nici nu ar putea fi. Acest spectacol funcționează ca o critica a timpurilor și a societății în care trăim, într-un mod în care proble­mele și personajele prezentate ne par absolut reale și legitime.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara, Sala Studio, 10 februarie, ora 19

Ai lăv iu

I lav iuDe Jimmy Roberts și Joe DiPietro

Un specatcol în regia lui Puskás Zoltán

Legați-vă centurile de siguranță! Vom ateriza în abisurile cele mai pro­funde ale sufletului feminin și mas­culin! Atenție: nu vă lăsați păcăliți de aparențe, deocamdată e doar supra­fața! Ceea ce se află dincolo de aces­tea, ceea ce este totdeauna nou și ne­cunoscut și umple tot, este nebunul, amețitul, înfocatul, încinsul, sălbaticul și mârșavul extaz, farmecul…însăși iu­birea. Tot ceea ce ați bănuit în secret, dar v-a fost frică să recunoașteți des­pre întâlniri, romantism, căsătorie, iubiți, soți, neveste, prieteni și familie. Aceas­tă celebrare a jocului împerechierii ne arată adevărurile și miturile din spatele rebusului contemporan numit "relație". Acest revue hazliu aduce un omagiu celor care au iubit și au pier­dut, celor care au căzut în bot la ușa dra­gostei, celor care au îndrăznit să spu­nă: „Bună, ce faci sâmbătă seara?”

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara, Sala Studio, 14 februarie, ora 19

O, ce zile frumoase!

O ce zile frumoaseDe Samuel Beckett

Un spectacol în regia lui Kedves Emõke

„O, știu prea bine, când doi oameni sunt împreună – așa cum suntem noi – când unul îl vede pe celălalt, nu în­seamnă neapărat că și celălalt îl vede pe el, viața m-a învățat și… asta” . O, ce zile frumoase! vorbește despre probleme, situații de viață și relații. Dar este important ca spectatorul să decidă în legătură cu ceea ce a văzut. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara, Sala Studio, 16 februarie, ora 19

 

Operă

Gianni SchicchiGianni Schicchi

Operă comică într-un act

Muzica: Giacomo Puccini

Libretul: Giovacchino Forzano

Un spectacol susținut de Or­chestra Operei Naționale Române Timișoara

Opera Română Timișoara, 12 februarie, ora 19

 

Filarmonică

Iubirea în muzică

Concert simfonic dirijat de Radu Popa și susținut de mezzosoprana Aura Twarowska, de la Opera de Stat din Viena

În program sunt incluse lucrări de M. Glinka / Uvertura la Opera Rus­lan și Ludmila), C. Saint-Saens (Cele trei arii ale Dalilei din ope­ra Samson și  Dalila, Printemps qui commence, act I, Amour! viens aider ma faiblesse, act II și Mon coeur s'ouvre a ta voix, act II), P.I. Ceaikov­ski (Uvertura fantezie Romeo și Julie­ta) și R. Wagner (Preludiu și Moartea Isoldei din Opera Tristan și Isolda)

Sala Capitol a Filarmonicii Ba­natul, 14 februarie, ora 19

 

Expoziţii

Herta Müller: Cercul drăcesc al cuvintelor

Herta MullerExpoziția descriptivă Herta Müller: Cercul drăcesc al cuvintelor, realizată de Goethe-Institut în parteneriat cu Literaturhaus Berlin, oferă prin documente, fotografii de familie, interviuri înregistrate, colaje și fragmente extrase din actele Securității o privire asupra operei și vieții scriitoarei și laureatei Premiului Nobel, Herta Müller. O fațetă mai puțin cunoscută public a vieții și muncii acesteia și parcursul vieții autoarei, începând cu copilăria petrecută în Banat și până la decernarea Premiului Nobel sunt dezvăluite în cadrul expoziției.

Herta Müller s-a născut în anul 1953 în satul bănățean Nițchidorf și a studiat germanistica și romanistica la Timișoara. Pe parcursul mai multor ani ea a fost constant acostată de Securitate, fiind marcată de urmăririle și constrângerile sistemului comunist. În  anul 1987 ea a emigrat în Republica Federală Germania. De România nu s-a putut însă desprinde în totalitate niciodată. Chiar și la mult timp după sfârșitul regimului comunist din România, Herta Müller dezbate tema dictaturii. Prin stilul pregnant de a scrie, prin felul  deosebit de a reprezenta propriile experiențe și prin modul de a ilustra în operele ei situații dramatice, Herta Müller este pe plan internațional una dintre cele mai apreciate autoare. În 2009, a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru literatură.

Prof. dr. Roxana Nubert, de la Universitatea de Vest din Timișoara, și de Werner Kremm, redactor-șef la ziarul german „Banater Zeitung” și fost membru al „Grupului de Acțiune Banat”, vor relata despre opera și evoluția Hertei Müller, iar Claudia Ieremia, actriță la Teatrul Național Timișoara, va ține scurte lecturi scenice.

Vernisajul, care are loc în 13 februarie, de la ora 18, în Sala Barocă a Muzeului de Artă Timișoara, unde va sta deschisă până în 5 martie 2014, putând fi vizitate de marți până duminică, în intervalul orar 10 – 18.

Trup cu pești

Expoziție de pictură a artistei Silvia Moldovan

„Într-o lume saturată de imagini teribile, oamenii au pierdut din propria sensibilitate”, spune Silvia Moldovan. Statementul artistei Silvia Moldovan este, astfel, o invitație la recuperarea interiorității. Pictura ei invită la reflecție tăcută, departe de orice excese formale. Terapie pentru reconstruirea de sine într-o lume „saturată” de  agresivitate, gesticulație largă și zgomot.

Expoziția se înscrie în politica de promovare a tinerilor artiști, asumată de către Fundația Triade, în cadrul programului Juventus. În acest context, Silvia Moldovan a câștigat în anul 2012  Premiul special al Fundației Triade, constând în organizarea unei expoziții personale la Galeria Triade.

Galeria Triade

Tabăra „Călacea 2013” – Pictură și turism

O expoziție organizată de Filiala din Timișoara a U.A.P. și Autoritatea Națională de Turism la care vor expune participanții la ediția din toamna anului 2013 a Taberei de creație organizate în stațiunea Băile Călaceade: Victor Acatrinei, Petru Galiș, Emil Florin Grama, Maria Bana Jichița,  Lucia Moise, Gloria Grati, Mihai Vornicu, Lucia Kolla Stoica, Rodica Strugaru, Maria Acatrinei, Viorica Buga.

Galeria de artă „Helios”, din Timișoara, P-ța Victoriei nr. 6, până în 19 februarie

17. Linie și culoare

Expoziție personală a artistei Alexandra Motica

Alexandra Motica este elevă în clasa a XI-a, a Liceului de Arte Plastice din Timișoara. Ea a fost atrasă încă din copilărie de pictură și desen, și, cu toate acestea, a absolvit clasele primare la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”. La sfârșitul clasei a IV-a, a decis împreună cu părinții să își urmeze pasiunea și astfel și-a continuat studiile la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, unde studiază și în prezent. După îndelungi căutări, Alexandra a aprofundat în mod special pictura în ulei, dar nici grafica nu îi este străină. De-a lungul anilor, a participat la mai multe expoziții naționale și internaționale, creațiile ei fiind răsplătite cu premii și mențiuni. Prin intermediul primei expoziții personale, ne invită să descoperim perspective nebănuite ale realității înconjurătoare. Aflată la vârsta adolescenței, ne oferă în dar bucuria nebănuită a formelor și a culorilor. 

Vernisajul expoziției va avea loc în 12 februarie, de la ora 16, la Filarmonica Banatul Timișoara.

Sigmar Polke – Muzică de origine necunoscută

Sigmar PolkeO expoziție care include lucrări ale unuia dintre cei mai renumiți pictori germani ai artei contemporane, Sigmar Polke, în organizarea Institutului pentru Relații Externe

Toți iubitorii de artă și cultură au posibilitatea de a descoperi și de a contempla operele renumitului pictor, grafician și artist în domeniul fotografiei Sigmar Polke. În cadrul expoziției, Centrul Cultural German Timișoara oferă un workshop cu Wiebke Trunk, tururi ghidate prin expoziție cu Ana Adam, profesor de grafică, cu elevi ai Liceului de Arte Plastice și cu studenți  ai Facultății de Arte și Design Timișoara, care s-au exprimat artistic pornind de la operele lui Sigmar Polke, precum și o seară de lectură cu cercul literar „Die Stafette”.

Centrul Cultural German Timișoara, până în 2 martie

 

Vitrina cu cărți

“Portretul unei familii turcești. O poveste din Istanbulul de altădată”, Irfan Orga (Ed. Polirom)

Portretul unei familii turcestiÎn 1914, Irfan Orga este un băiețel de șase ani, fericit. Locuiește împreună cu părinții și bunica lui într-o casă ma­re, plină de servitori, care păstreaza par­fumul Istanbulului fin de siecle. Ta­tăl său a preluat prospera afacere cu covoare a înaintașilor, mama are grijă de copii, iar bunica îi amuză pe toți cu excentricitățile sale. Totul se schimbă, însă, când Turcia intră în război. Tatăl este obligat să se înroleze în armată și moare pe front, iar familia odinioară înstărită se confruntă cu lipsurile și de­zastrul financiar. În paralel cu istoria mică a familiei se desfășoară istoria mare a Turciei, cu dezintegrarea im­periului și instaurarea republicii.

În 1942, Irfan Orga ajunge în Ma­rea Britanie, unde scrie această po­veste fermecătoare despre viața de zi cu zi din vechiul Istanbul și despre supraviețuirea familiei sale.

“Călătorii pentru o viață. 500 de locuri unice”, National Geographic (Ed. Litera)

calatoriiCoborâți de-a lungul fluviului Sf. Laurențiu, treceți pe lângă pășuni înverzite, priviți delfinii care fac salturi prin fața vaporului, în timp ce pă­trun­deți pe continentul nord-american. Treceți cu trenul pe lângă mlaștinile, lacurile și munții acoperiți de iarbă neagră ai Scoției. Admirați forfota ur­bană a Hong Kong-ului de pe puntea feribotului. Plutiți pe apele azurii din Kerala, privind femeile înfășurate în sariuri muncind în lanurile de orez din sudul Indiei. Faceți o croazieră sub soarele dogoritor al Mării Egee, amin­tindu-vă de vechea Eladă, strecurându-vă prin labirintul de insulițe grecești. Străbateți pe jos orașele încărcate de istorie și de cultură din Italia, Spania, Franța, Anglia și Germania. și nu uitați de minunatele peisaje ale României.

Iată doar câteva din cele 500 de călătorii care trebuie făcute într-o viață, prezentate în această carte care vă înfățișează în primul rând excursii în sine, nu numai sosirea mult aștep­tată. Descrie călătorii de neuitat, care vă schimbă viața, dar vă recomandă și popasuri incredibile pe care le puteți face pe drum. Iată 500 de locuri care oferă o diversitate inegalabilă – ocea­ne, munți, dealuri și vâlcele, cătune și orașe – și o varietate de mijloace de transport – cu trenul, cu avionul sau cu mașina, pe jos sau pe apă.

“1001 de minuni ale naturii de văzut într-o viață” (Ed. RAO)

1001 de minuni ale naturii1001 de minuni ale naturii de văzut într-o viață este un compendiu de lo­curi și peisaje care vă vor oferi toate o experiență unică în viață. În paginile a­cestei cărți pot fi văzute cele mai spec­taculoase și impresionante locuri ale Mamei Natură, multe dintre ele re­giuni protejate de UNESCO. „Aflați despre vulcanii din Caraibe și mlaș­tinile izolate din Spania, descope­riți recifurile delicate și fragile ale Australiei sau maiestuoase­le arhi­pelaguri ale Scandinaviei. Doldora de informații și detalii despre specii aflate în pericol de dispariție ori regiuni pro­tejate, acest ghid complet și cuprin­zător vă oferă o imagine de ansamblu perfectă cu privire la resursele actuale ale Terrei”, spun editorii.

Print Friendly, PDF & Email