Timp liber

Teatru

Povestea de iarnPovestea de iarnă

De W. Shakespeare 

Un spectacol de Alexander Haus­vater

Teatrul Naţional Timişoara, Sala 2, 10 ianuarie, ora 19

M-am-hotarat-sa-devin-prostM-am hotărât să devin prost

După Martin Page 

Un spectacol de Antonella Cornici 

Antoine, 25 de ani, este un geniu care se sim­te exclus din lumea contem­porană de însăşi inteligenţa lui. Depri­mat şi singur, încearcă diferite meto­de să devină mai prost, mai aproape de se­menii lui, cu alte cuvinte. Por­neşte pe un drum complet anti-iniţia­tic, încear­că să se integreze: n-a băut în viaţa lui – vrea să ia lecţii de alco­olism; nu ştie ce e moartea – ia lecţii de sinucidere. Dar orice problemă are o soluţie. O poveste plină de haz, M-am hotărât să devin prost este, din­colo de aspectul autobiografic, o în­tâlnire fascinantă cu psihicul uman.

Studio “Uţu Strugari”, 11 ianua­rie, ora 19

OxigenOxigen

De Ivan Viripaev 

Un spectacol în regia lui Ale­xandru Mihăescu

El şi ea. Saşa şi Saşa. El din Ser­puhov, oraş pierdut în inima îngheţată a Siberiei. Ea din Moscova, graţioasă şi mondenă, pe cât de sofisticată, pe atât de confuză. Au în comun aceeaşi groază faţă de perspectiva unei vieţi lipsite de oxigen. Amândoi sunt în căutarea unui sens al vieţii. Împreună îl găsesc, însă doar pentru o vreme. Cât e vorba de pasiune fără limite, cât e iubire adevărată, cât e sete de apro­piere umană într-o lume a derutei ultra-urbane? Sunt doar câteva dintre miile de întrebări născute în jurul poveştii de iubire-pretext ce dă tonul acestui tulburător poem dramatic. Oxigenul lui Ivan Vîrîpaev, unul dintre marile texte ale teatrului contempo­ran, devine în viziunea regizorului Alexandru Mihaescu un spectacol frust şi seducător, un tur de forţă pentru cei doi interpreţi şi o adevărată provocare pentru public.

Studio “Uţu Strugari”, 12 ianua­rie, ora 19

Ţinuturile joase

De Herta Müller

Un spectacol cu supratitrare în limba română, în regia lui Niky Wolcz

Ţinuturile joase este o colecţie de povestiri ale Hertei Müller, scriitoare originară din Banat care a fost distin­să în 2009 cu Premiul Nobel pentru literatură. La vârsta maturităţii, na­ratoarea îşi aminteşte de copilăria ei din Niţchidorf, de şcoală, de dumini­cile de la biserică, de jocurile copilă­riei, mai apoi de serile de dans şi de experienţele de la oraş. Sunt evocate episoade ale acelor vremuri şi readuse la viaţă personajele trecutului. Poves­titoarea retrăieşte propriile temeri din copilărie, conflictele părinţilor ori mi­cile pungăşii ale sătenilor, fără însă ca ilustrarea acestei perspective subiec­tive să fie lipsită de căldură şi umor.

Teatrul German de Stat Timi­şoara, Sala TGST, 12 ianuarie, ora 19.30

Sus în adâncuri

După Nick Hornby

Un spectacol în regia lui Kedves Emõke

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara, Sala Studio, 8 ianuarie, ora 19

Vremuri de paceVremuri de pace

De Hajdu Szabolcs

Un spectacol în regia lui Hajdu Szabolcs

După apariţia celei mai recente cărţi ale sale, Langermann este rugat să scrie o piesă de teatru. Moartea tatălui său, agitaţia pregătirilor pentru înmormântare, conflictele ascunse ale unei familii care şi-a pierdut echi­librul, atmosfera sufocantă a societă­ţii: toate acestea nu sunt tocmai be­nefice liniştii necesare pentru a crea. Sarcina asumată devine din ce în ce mai grea pentru Langermann, luând proporţii ireale, fatale. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara, Sala Mare, 10 ianuarie, ora 19

Regina frumusetii din LeenaneRegina frumuseţii din Lee­nane

De Martin McDonagh

Un spectacol în regia lui Upor László

Acest mic sat irlandez numit Leenane se află foarte departe de Timişoara, Novi Sad sau chiar Buda­pesta. Dar întâmplările din această piesă sunt de zi cu zi, chiar şi aici. “Sper sincer că răsturnările de situa­ţie şi momentele cele mai dramatice din piesă îi sunt cunoscute spectato­rului numai din auzite. Rar mai găsim printre noi pe cineva atât de norocos/ghinionist, care să nu fi experimentat pe propria-i piele agoniile, respectiv frumuseţea ciudată şi profundă a rela­ţiilor dintre personajele interdepen­dente, fără nicio speranţă. Aşadar, Lee­nane este aici, iar noi suntem acolo în Leenane”, spune Upor László.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara, Sala Studio, 12 ianuarie, ora 19

 

Operă

LiliaculLiliacul

Operetă în trei acte

Muzica: Johann Strauss

Libretul: Karl Haffner şi Richard Genée

Un spectacol sub conducerea muzicală a Mihaelei Silvia Roşca, susţinut de Corul, Orchesta şi Ansam­blul de balet ale Operei Române din Timişoara

Opera Română Timişoara, 8 ianuarie, ora 17

TraviataTraviata

Operă în trei acte

Muzica: Giuseppe Verdi

Libretul: Francesco Maria Piave

Un spectacol sub conducerea muzicală a lui David Crescenzi, din Italia

Opera Română Timişoara, 12 ianuarie, ora 18

 

Expoziţii

23 5923:59

O expoziţie a artistului Radu Cioca, despre care acesta spune că este percepută ca o imagine iconică pentru timpul nostru, „o specie de logo atribuit stresului, fricii şi incertitudinii care ne domină”.

Jecza Gallery, până în 14 ianuarie

Puterea Justiţiei şi puterea spirituală

O expoziţie semnată Bogdan Gârbovan

O lecţie politică – spun organi­zatorii – oferită de Bogdan Gîrbovan prin abordarea, în fapt, non-ierarhică şi egalitariană a forţelor de ordine publică şi spirituală

Jecza Gallery, până în 14 ianuarie

Gânduri

O expoziţie a artistului Horia Bojin

Alfabetul lui Horia Bojin sunt nişte glife ancestrale; fiecare în sine un semn-simbol, încărcat metafizic, în dialog cu Divinul, unde mersul, repau­sul şi meditaţia sunt stări apriori de graţie”, spune istoricul de artă Dana Sarmeş.

Papillon Cafe, până în 23 ianuarie 2014

Tabara de creatie GernikExpoziţie a taberei de crea­ţie Gernik 2013

Galeria Pygmalion, Casa Artelor , din 23 decembrie 2013, ora 18, până în 15 ianuarie 2014. Cuvântul de des­chidere va fi rostit de către Szeker­nyes Ianos, Ion Marin Almajan, Gabriel Kelemen şi Calin Chincea

 

Vitrina cu cărţi

Amintiri despre Caragiale„Amintiri despre Caragiale”, Ştefan Cazimir (Ed. Humanitas)

Literatura română nu cunoaşte autor a cărui prezenţă fizică în mijlocul contemporanilor să fi fost pătrunsă mai viu de atmosfera creaţiei sale decât Caragiale, autor la care, între spaţiul manifestării curente şi acela al ficţiunii, să se ar­cuiască punţi mai numeroase. “Strân­ge­rea laolaltă a celor mai însemnate mărturii despre Caragiale aşază într-o lumină puter­nică trăsătura lui suve­rană: înţelegerea vieţii ca un spectacol perpetuu, con­ceput, regizat şi jucat de el însuşi. Ceea ce reţin cu precădere me­morialiştii sunt fragmente ale aces­tei reprezen­taţii. Ceea ce nu omite nici unul din portrete este imaginea omului-spec­tacol”, spune Ştefan Cazimir.

Cimitirul din Praga“Cimitirul din Praga”, Umberto Eco (Ed. Polirom)

Cimitirul din Praga are în centru aventurile misteriosului Simonini, un personaj ciudat, cu lacune de memorie şi dublă personalitate. Nu se ştie exact cu ce anume se ocupă – cel mai proba­bil, cu falsificarea de scrisori şi acte oficiale, din moment ce guvernanţii, Poliţia şi serviciile secrete din multe ţări sunt interesate de munca lui şi vor să-l angajeze. În documentele sale re­vine obsesiv celebrul cimitir evreiesc din Praga, cu lespezile sale suprapuse şi cu ceasul ale cărui limbi se învârt în sens contrar celui obişnuit.

“Impresii cosmice. Urmele lui Dumnezeu în legile naturii”, Walter Thirring (Ed. Curtea Veche)

Impresii cosmiceUn om de ştiinţă din elita fizicii matematice porneşte într-o căutare profund nedogmatică a lui Dumnezeu şi ilustrează, prin intermediul unor exemple originale, rafinatul plan de construcţie al Cosmosului, care se sustrage cu încăpăţânare unei previ­zibilităţi durabile.

Cum a evoluat Universul şi, toto­da­tă, omul care a reflectat asupra lui, când fizica de astăzi arată că starea propriu-zisă de la începuturile lumii nu poate fi definită întru totul numai prin legile na­turii? Întâmplare sau plan divin? Aces­tei duble întrebări  îi caută răspunsul cartea de faţă. Ştiinţă totală, fantezie jucăuşă, plus un simţ al umorului sec, inimitabil, caracterizează gândirea lui Walter Thirring.

Un volum despre care Neue Zür­cher Zeitung spune că este „o excursie grandioasă prin lume, de la infinitul mare la infinitul mic”.

Print Friendly, PDF & Email