Timp liber

Teatru

M-am-hotarat-sa-devin-prostM-am hotărât să devin prost

După Martin Page 

Un spectacol de Antonella Cor­nici 

Antoine, 25 de ani, geniu, se sim­­te exclus din lumea contempo­ra­nă de însăşi inteligenţa lui. Deprimat şi singur, încearcă diferite metode să devină mai prost, mai aproape de semenii lui, cu alte cuvinte. Porneşte pe un drum complet anti-iniţiatic, în­cearcă să se integreze: n-a băut în viaţa lui – vrea să ia lecţii de alcoo­lism; nu ştie ce e moartea – ia lecţii de sinucidere. Dar orice problemă are o soluţie. O poveste plină de haz, M-am hotărât să devin prost este, din­colo de aspectul autobiografic, o în­tâlnire fascinantă cu psihicul uman.

Studio „Uţu Strugari”, 18 de­cembrie, ora 19

Un Romeo si o JulietaUn Romeo şi o Julietă

După W. Shakespeare 

Un concept de Laura Avarvari

Studio „Uţu Strugari”, 19 decem­brie, ora 19

Anna kareninaAnna Karenina

Adaptare de Helen Edmundson

După romanul lui Lev Tolstoi

Un spectacol în regia artistică a Adei Lupu

Anna Karenina este povestea unei metamorfoze. Înconjurată de oameni captivi în dilemele morale ale unei societăţi îngheţate în nemişcare, Karenina porneşte, cu conştiinţa trează, pe un drum care o poartă înspre spaţiile necunoscute, obscure, înspre tenebrele distructive ale fiin­ţei sale. Descoperă în sine o lume com­plet nouă, o lume a pulsiunilor esenţiale, în care onestitatea nu lasă loc clemenţei. Se abandonează cu voluptate, cu disperare acestei uriaşe singurătăţi care o transformă ireme­diabil. Face ţăndări fragilul înveliş social care o ţinea legată, descope­rind că ceilalţi nu sunt „tot ce avea ea”, după cum postulează un alt per­sonaj. Drumul cu sens unic al cunoaş­terii de sine este un drum al efer­vescenţei spiritului, dar şi un drum al distrugerii şi al singurătăţii absolute.

Teatrul Naţional Timişoara, Sala Mare, 20 decembrie, ora 18

Povestea de iarnaPovestea de iarnă

De W. Shakespeare 

Un spectacol în regia lui Ale­xander Hausvater

Teatrul Naţional Timişoara, Sala 2, 21 decembrie, ora 18

Insula

De Mihai Sebastian

Un spectacol în regia artistică a Mihaelei Lichiardopol

Pe Insula lui Mihail Sebastian, un loc scos din orice context geo­gra­fic şi istoric, sugerând, însă, o ipote­tică Americă de Sud, trei oameni ca­re nu au absolut nimic în comun, for­ţaţi de un război civil izbucnit brusc, sunt nevoiţi să îşi reevalueze radical valorile, con­cepţiile şi, cu siguranţă, priorităţile de viaţă. Blocaţi într-un loc complet străin, flămânzi şi sub permanenta ameninţare a morţii, cei trei – Nadia, o tânără pic­toriţă, Bob, sportiv celebru şi banche­rul Manuel – învaţă lecţiile renunţării şi ale prieteniei, lecţia speranţei în cea mai profundă deznădejde şi lecţia des­pre splendoarea vieţii, dincolo de du­re­rea pe care sistemul, politica, războaiele – oamenii – o pot provoca oamenilor.

Teatrul Naţional Timişoara, Sala 2, 22 decembrie, ora 18

derdiedansderdiedans

Performance după un concept de Florin Fieroiu

Un spectacol tradus la cască în limba română, în regia lui Florin Fieroiu

Un spectacol non-narativ. Imagini alterate ale unui corp descompus în ges­turi. Traiectorii non-psihologice. Afir­maţii coerente proiectate într-o sintaxă confuză. Egalitate de opinii. În loc de subiect, un mecanism. Un triunghi, o bicicletă, patru stâlpi, un perete elastic, o masă, o maşină de spălat. Funcţional. O instalaţie umană cu zece actori. En­tuziasm contagios sau frică parali­zantă. Aşteptări declamate sau nerostite. Ce-ar trebui să… Cea mai puternică dorin­ţă… Ce-am uitat să… Ieri, chiar nu mai există. Cel de-acum o secundă e mort. Nimic impus. Nimic de exclus: stres, ignoranţă, dezgust. Despre coerenţa disfuncţionalităţii. Despre efectul ca­renţei ori al surplusului de magneziu asupra stării atât fizice, cât şi psihice. Despre viaţă şi amnezie autoindusă.

Teatrul German de Stat Timişoara, Sala TGST, 18 decembrie, ora 19.30

Pescăruşul

De Anton Pavlovici Cehov

Un spectacol tradus cu supratitrare în  limba română, în regia lui Yuri Kordonsky

În jurul actriţei Irina Nikolaevna Arkadina, care nu mai e la prima tine­re­­ţe, se strâng la moşie mai mulţi apro­piaţi: fratele ei Sorin, iubitul ei, scriitorul Trigorin, fiul ei Treplev care vrea de asemenea să devină scriitor, iubita a­cestuia, Nina, care îi joacă piesa, admi­nistratorul moşiei împreună cu soţia şi fiica sa, un medic şi un învăţă­tor. Nina, care vrea să devină actriţă, e impre­sionată de succesul scriitorului Trigorin şi se îndrăgosteşte de el, ceea ce va afecta toate relaţiile dintre personaje, care se află precum într-un lanţ de îndrăgostiţi nefericiţi, ale căror eşecuri le marchează nu doar conversaţiile, ci însăşi existenţa.

Teatrul German de Stat Timi­şoara, Sala TGST, 18 decembrie, ora 19.30

Opera taraneascaOperă ţărănească

De Pintér Béla şi Darvas Benedek

Un spectacol în regia lui Szikszai Rémusz

Operă ţărănească este una dintre cele mai bune piese alternative ma­ghiare din ultimii ani, iar spectacolul „original" montat de autor se joacă de nu mai puţin de zece ani pe scenele din Ungaria şi din străinătate. Esenţa pie­sei  este foarte veche. Povestea arhai­că, de sondare a sorţii, împru­mută at­mosfera tragediilor greci. O acţiune din trecut ne decide soarta. O zi, povestea unei nunţi, care îl înfăţi­şează pe individ într-o manieră comi­co-patetică. Deo­potrivă frumos, urât, înălţător, umilitor, comic şi tragic.

Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” Timişoara, 16 decembrie, ora 19

GardeniaGardenia

De Elzbieta Chowaniec

Un spectacol în regia lui Koltai M. Gábor

Fete, femei. Fetiţe, domnişoare, doamne, târfe, zâne, vrăjitoare, prin­ţese şi slujnice împuţite, prostituate răscoapte şi dame răsfăţate. Sunt în­fometate, doritoare, se bat, se spurcă, se îmbrăţişează, urlă, plâng, dansează vals – patru femei. Patru generaţii de femei din Cracovia, Polonia, Europa Centrală. O felie de istorie central-europeană. Cincizeci de ani infernali, cu vise ce răbufnesc şi se sting din nou şi din nou, rupturi, cioc­niri, înăl­ţări şi hemoragii. Un destin transmis de la o  generaţie la alta, prin­tr-o ramură feminină parti­culară, ca în­tr-o tragedie greacă. Patru portrete şi o fărâmă de continent în spatele lor. În valizele lor e istoria, în ele Femeia eternă, îngrozitoare şi totuşi minu­nată.

Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” Timişoara, 18 decembrie, ora 19

Ai lăv iu

De Jimmy Roberts – Joe DiPietro

Un spectacol în regia lui Puskás Zoltán

Legaţi-vă centurile de siguranţă! Vom ateriza în abisurile cele mai profunde ale sufletului feminin şi masculin! Atenţie: nu vă lăsaţi păcăliţi de aparenţe, deocamdată e doar supr­a­faţa! Ceea ce se află dincolo de aces­tea, ceea ce este totdeauna nou şi ne­cunoscut şi umple tot este nebunul, ameţitul, înfocatul, încinsul, sălbaticul şi mârşavul extaz, farmecul… însăşi iubirea. Tot ceea ce aţi bănuit în se­cret, dar v-a fost frică să recunoaş­teţi des­pre întâlniri, romantism, că­sătorie, iubiţi, soţi, neveste, prieteni şi familie. Această celebrare a jocului împere­cherii ne arată adevărurile şi miturile din spatele rebusului contemporan nu­mit "relaţie". Acest revue hazliu aduce un omagiu celor care au iubit şi au pier­dut, celor care au căzut în bot la uşa dragostei, celor care au îndrăznit să spu­nă: "Bună, ce faci sâmbătă seara?".

Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” Timişoara,  Salar Mare, 20 decembrie, ora 19

Filarmonică

Concert vocal-simfonic

Un spectacol dirijat de Walter Kindl şi susţinut de tenorul Daniel Zah şi de Corul “Ion Românu” al Filar­monicii Banatul

Domul Romano-Catolic,18 de­cem­brie, ora 19

Concert simfonic

Un spectacol sub genericul „Fa­mi­lii de muzicieni – Familia Mihăi­lescu”

Un spectacol dirijat de Christoph Rehli, susţinut de pianiştii Ioan, Dinu, Manuela şi Dragoş Mihăilescu

În program sunt incluse lucrări de J.S. Bach (Concertul pentru pian (clavecin) si orchestra in fa minor BWV 1056), W. A Mozart (Concertul pentru doua piane si orchestra in fa major KV 242, Lodron Concerto) şi Fr. Liszt (Concertul pentru pian si or­chestra nr.1 în Mi bemol major)

Sala Capitol a Filarmonicii Bana­tul, 20 decembrie, ora 19

Expoziţii

23:59

O expoziţie a artistului Radu Cio­ca, despre care acesta spune că este percepută ca o imagine iconică pentru timpul nostru, „o specie de logo atribuit stresului, fricii şi incertitudinii care ne domină”.

Jecza Gallery, până în 14 ianuarie

Puterea Justiţiei şi puterea spirituală

O expoziţie semnată Bogdan Gâr­bovan

„O lecţie politică – spun organi­zatorii – oferită de Bogdan Gîrbovan prin abordarea, în fapt, non-ierarhică şi egalitariană a forţelor de ordine pu­blică şi spirituală”

Jecza Gallery, până în 14 ianuarie

Proiecţie de film

So glucklichSo glücklich war ich noch nie

Încântat de personajul imposto­rului, Alexander Adolph, portretizează în „So glücklich war ich noch nie” un escroc şarmant şi talentat pe nume Frank Knöpfel. Acesta este un profe­sionist în arta deghizării. El se dă drept manager de top, artist sau avo­cat şi reuşeşte mereu să înşele oame­nii. În spatele actoriei şi înşelăciunii prin acţiuni amuzante se ascunde, însă, trista poveste de viaţă a lui Frank Knöpfels. Chiar şi iubirea şi închi­soarea nu sunt termeni necu­noscuţi pentru Frank.

Proiecţia acestui film din anul 2009, în regia lui Alexander Adolph – care face parte din seria de filme „Ve­dere panoramică, regizori contem­porani” – este organizată de Centrul Cultural German Timişoara împreună cu lectoratul D.A.A.D., din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, şi cu Librăria Cărtureşti şi având spri­jinul Goethe-Institut.

Ceainăria Librăriei Cărtureşti,  strada Mercy nr. 7, 19 decembrie, ora 18.30

Print Friendly, PDF & Email