Timp liber

Teatru

Oxigen

OxigenDe Ivan Viripaev 

Un spectacol în regia lui Ale­xandru Mihăescu

El şi ea. Saşa şi Saşa. El din Ser­puhov, oraş pierdut în inima înghe­ţată a Siberiei. Ea din Moscova, gra­ţioasă şi mondenă, pe cât de sofisti­cată, pe atât de confuză. Au în co­mun aceeaşi groază faţă de perspec­tiva unei vieţi lipsite de oxigen. A­mândoi sunt în căutarea unui sens al vieţii. Împreună îl găsesc, însă doar pentru o vreme. Cât e vorba de pa­siune fără limite, cât e iubire adevă­rată, cât e sete de apropiere umană într-o lume a derutei ultra-urbane? Sunt doar câteva dintre miile de în­trebări născute în jurul poveştii de iu­bire-pretext ce dă tonul acestui tul­burător poem dramatic. Oxigenul lui Ivan Vîrîpaev, unul dintre marile tex­te ale teatrului contemporan, devine în viziunea regizorului Alexandru Mihaescu un spectacol frust şi sedu­că­tor, un tur de forţă pentru cei doi interpreţi şi o adevărată provocare pentru public.

Studio „Uţu Strugari”, 3 decem­brie, ora 19

Crize sau încă o poveste de dragoste

CrizeDe Mihai Ignat 

Un concept de Roberta Popa Ionescu

Studio „Uţu Strugari”, 6 decem­brie, ora 19

Remember

RememberDupă Mateiu I.Caragiale 

Un spectacol de Răzvan Mazilu

Pentru a fi un adevărat dandy, e nevoie de mult mai mult decât a purta o coajă vestimenta­ră _evolt_cial: este nevoie de spirit, de talent, de ambiţie estetică, de non­conformism şi _evolt. Lumea din Re­member este o epocă în care respec­tului pentru celălalt, cultului prie­te­niei li se răspundea pe măsură: a şti să preţuieşti intimitatea celuilalt fă­cea parte din codul estetic cotidian.

Teatrul Naţional Timişoara, Sala Mare, 8 decembrie, ora 19

Făptaşi

De Thomas Jonigk

Un spectacol în regia lui Szabó K. István

De ani de zile, Petra este abuza­tă de către tatăl ei Erwin, iar mama ei Karin ignoră acest lucru. Magda îl violează pe fiul ei, Paul, însă nimeni nu aude strigătele lui de ajutor. Des­tinul similar îi aduce faţă în faţă pe cei doi copii, care se străduiesc, cu mai mult sau mai puţin succes, să pună capăt abuzurilor părinţilor. Faptele părinţilor sunt greu de cuprins în cuvinte, şi cu atât mai greu e ca aceştia să fie traşi la răspundere.

Thomas Jonigk evocă în Făptaşi unul dintre cele mai discutate subiec­te ale ultimilor ani. În mod surprin­zător, Jonigk descoperă în poveştile Petrei şi a lui Paul accente comice, totodată însă cu constatarea că so­cietatea noastră este una de făptaşi. 

Teatrul German de Stat Timi­şoara, Sala TGST, 6 decembrie, ora 19.30 – repetiţie cu public, iar în 7 decembrie, de la aceeaşi oră, are loc premiear spectacolului

Operă ţărănească

Opera taraneascaDe Pintér Béla – Darvas Bene­dek

Un spectacol în regia lui Szikszai Rémusz

Teatrul Maghiar „Csiky Ger­gely” Timişoara, 3 decembrie, ora 19.30

 

Filarmonică

Concert simfonic

Un spectacol susţinut de pianistul Victor Nicoară şi soprana Nicolrta Colceiar, dirijat de Radu Popa

În program sunt incluse lucrări de W.A. Mozart (Concertul pentru pian şi orchestra nr. 20 KV 466), B. Britten (Les Illuminations op 18 – pentru solistă şi orchestră) şi P.I. Ceaikovski (Simfo­nia nr. 4 în fa minor, op. 36)

Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timisoara, 6 decembrie, ora 19

 

Expoziţii

New Western Art

Expoziţie de grup, cuprinzând creaţii din diverse genuri şi medii – sculpturi, tablouri, desene, lucrări video şi fotografii. În prim-plan se găsesc opere noi ale unor artişti contemporani din Germania şi USA: printre care: Roland Burkart, André Butzer, Andy Hope 1930, Michaela Eichwald, Franka Kaßner, Josef Knoll, Hans-Jörg Mayer, Aribert von Ostrowski, Berthold Reiß, Anne Rößner, Emanuel Seitz, Trevor Shimizu, Hank Schmidt in der Beek, Frank Stürmer şi Thomas Winkler.

Un eveniment organizat de Teatrul German de Stat Timişoara, în cadrul Festivalului de Teatru European Euro­thalia

Custodele expoziţiei este artistul Frank Stürmer, originar din Bucureşti. În ziua inaugurării vor fi citite poeme de Sonja vom Brocke şi Hank Schmidt in der Beek.

Halele TIMCO, str. Circumvala­ţiunii 8 – 12, până în 10 decembrie, de luni până vineri, între orele 14 – 20, iar sâmbăta, de la10 la 14.

Axenia Roşca 

Axenia RoscaExpoziţie distinsă cu Premiul Insti­tutului Francez Cluj Napoca, în cadrul concursului Expo Maraton 2013.

Proiectul are ca punct de pornire conceptul creativ legat de spaţiul sceno­grafic. Fiind vorba de un labirint imagi­na­tiv, artista a pornit de la ideea posibili­tăţii de a experimenta metode de mode­lare a unui ambient sceno­grafic realizat din materiale textile utilizând diferitele caracteristici ale acestora: transpa­ren­ţă/opacitate, elasticitate etc. Noul spa­ţiu creat are rolul de a modifica stările emoţionale ale spectatorului, acesta fiind implicat direct, participant şi parte integrată a instalaţiei ambientale. Sen­zaţia de imersiune este amplificată de efecte vizuale (lumini colorate, proiecţii video), efecte sonore şi olfactive.

Palatul Baroc, până în 13 decem­brie, zilnic între orele 10 – 18, cu excep­ţia zilei de luni, când este închis

 

Proiecţie de film

Kirschblüten – Hanami

kirschbluten-hanami-810072lKirschblüten – Hanami, un film din 2008, în regia lui Doris Dörrie, este un film de dragoste emoţionant în care Doris Dörrie prezintă povestea unei iubiri devotate între doi vârst­nici. Rudi şi Trudi trăiesc împreună o viaţă armo­nioasă până când Trudi află că Rudi are cancer în ultimul stadiu. Aceasta îl con­vinge pe soţul ei să întreprindă o călă­torie, care va fi şi ultima lor călătorie împreună.

Kirschblüten – Hanami este con­si­­derat a fi cel mai bun film al lui Do­ris Dörrie, în care aceasta aduce în atenţie o poveste sensibilă şi înduio­şitoare des­pre iubire, pierdere şi tris­teţe. Filmul a câştigat Premiul Bava­rez de Film la ca­tegoriile „cel mai bun actor“ şi „cel mai bun producător“, premiul Deutscher Filmpreis la cate­goriile „cel mai bun protagonist“ şi „cel mai bun film de lung me­traj“, Premiul Gilde şi Premiul criti­cii ger­mane de film la categoria „cel mai bun actor“.

Doris Dörrie este regizor, produ­cător şi o scriitoare germană contem­porană. Printre cele mai cunoscute filme ale sale, în afară de „Kirsch­blüten – Hanami“, se numără Män­ner, Ich und er, Keiner liebt mich, Bin ich schön?, Nackt, Ein seltsames Paar, Der Fischer und seine Frau şi How to Cook Your Life.

Proiecţia de film – care face parte din seria de filme „Vedere panoramică – regizori contemporani” – este orga­nizată de Centrul Cultural German Timişoara împreună cu lectoratul D.A.A.D., din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, şi cu Librăria Cărtureşti şi având sprijinul Goethe-Institut.

Ceainăria Librăriei Cărtureşti,  strada Mercy nr. 7, 5 decembrie, ora 18.30

Gala filmului de tranziţie

Evenimentul, care are loc la Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eu­gen Todoran”, în 2 – 6 decembrie, se desfăşoiară după următorul pro­gram:

2 decembrie, ora 16.30 – des­chiderea Galei, în prezenţa lui Vasile Docea, Lucian Ionică, Constantin Pârvulescu, Laurenţiu Damian şi Florin Iepan

2 decembrie, ora 17 – Docu­men­tarul ceh Cea mai mare dorinţă/Nej­vìtši Pøání, cu subtitrare în limba engleză

2 decembrie, ora 19 – Docu­men­tarul ceh Cetăţeanul Havel/Obèan Havel, cu subtitrare în limba engleză

3 decembrie – Comunicări intro­ductive: de la ora 13, Tranzitia post­co­munistă: moşteniri şi moştenitori, susţinută de prof.univ.dr. Alin Gavre­liuc, de la ora 13.20, Tranziţia spre sustenabilitate, din punct de vedere psiho-social, susţinută de conf. univ. dr. Corina Ilin, asistent drd. Alexandra Stancu, de la ora 13.40, Arta publică în tranziţie. O perspectivă antropologică, susţinută de lect.univ.dr. Andreea Lazea, de la ora 14, Informare şi dezinformare in timpul Revoluţiei din 1989 şi după, a lect.univ.dr. Lucian Vasile Szabo

3 decembrie, între orele 15 -16.45, un workshop pe tema ţine filmul documentar pasul cu istoria?, la care participă Laurenţiu Damian, Lucian Ionică, Florin Iepan şi Constantin Pârvulescu

3 decembrie, ora 17 – Documen­tarul german  20 de ani de la Unifi­carea Germaniei/20 Jahre Deutsche Einheit, cu subtitrare în limba română

4 decembrie, ora 17 – Docu­men­tarul maghiar Ultimul discurs al lui Kádár /Kádár János utolsó beszéde, cu subtitrare in limba engleză

3 decembrie, ora 19 – Docu­men­tarul maghiar Trecătoare est-vest/Kelet-nyugató átjáró, cu subtitrare in limba engleză, cu participarea direc­torului Institutului Maghiar din Bu­cureşti, Kósa András László, a lui Constantin Pârvulescu şi Florin Iepan

5 decembrie, ora 17 – documen­tarul românesc Decreţeii, de Florin Iepan

5 decembrie, ora 19 – docu­men­tarul românesc Kapitalism-reţeta noas­tră secretă, de Alexandru Solomon

6 decembrie, ora 17 – Video­jurna­lismul. Proiecţii şi dezbateri, urmate de o lansare de carte Afacerea Roşia Montană, de Mihai Goţiu

În perioada 4 – 6 decembrie va avea loc şi un workshop “Serviciul independent de radio şi televiziune” coordonat de Călin Meda.

 

Vitrina cu cărţi

„Castelul, biblioteca, puşcăria. Trei vămi ale feminităţii exemplare”, Dan C. Mihăilescu  (Ed. Humanitas)

Castel biblioteca puscariaPrintre personajele care fac parte din noul volul al lui Dan C. Mihăi­les­cu se numără Regina Maria, Maria Cantacuzino-Enescu, Zoe Cămărăşes­cu, Cella Delavrancea, Alice Voinescu, Jeni Acterian, Pia Pillat, Cornelia Pillat, Annie Bentoiu, Ecaterina Bălăcioiu Lo­vi­nescu, Lena Constante, Adriana Geor­gescu, Oana Orlea şi Aniţa Nandriş.

 „Feminitatea încoronată, nobleţea superb, infantil sau parşiv alintată… Sen­sibilitate, senzualitate, instinct şi edu­caţie, deghizament, arta disimulării, one-woman show cu efecte invariabil seducătoare. Feminitatea ultragiată, a cărei naturală, inocentă vulnerabilitate se vede călcată în copitele unei istorii bestiale, trecând umilitor din avuţie, adică din confortul domestic al gospo­dă­riei ţărăneşti, sau din efervescenţa sa­loanelor culturale, în animalitatea carcerei, mizeria interogatoriilor şi du­horile dormitoarelor colective. ªi fe­minitatea spirituală, iniţial etic, apoi afectiv şi civic arhitecturată conform opreliştilor, cruzimilor, aberaţiilor şi malformărilor specifice unei istorii în care omul devenise doar o cifră în sta­tisticile ororii. Într-o Românie (şi-o lu­me) a deriziunii, mârlăniei şi pustiito­rului relativism postmodern, iată că avem cui ne pleca frunţile, cuminte şi recunoscător, cu buna-cuviinţă datorată celor care ne pot fi (ar trebui să ne fie) oricând modele de viaţă…”, spune Dan C. Mihăilescu.

“Jurnal”, Alice Voinescu (Ed. Polirom)

JurnalÎnceput în 1929, la sugestia lui Roger Martin du Gard, în cadrul uneia dintre numeroasele întîlniri de la Pontig­ny la care a fost invitată, şi continuat, cu scurte întreruperi, până în preajma dis­pariţiei sale, jurnalul lui Alice Voi­nescu cuprinde însemnări despre eve­nimente şi personalităţi din perioada interbelică şi postbelică. Printre cei ce-şi găsesc locul în paginile cărţii se nu­mără Nicolae Iorga, George Enes­cu, Regina Maria, Gala Galaction, Mariet­ta Sadova, dar şi oameni de cultură de prim ordin din afara ţării, ca Andre Gide, Roger Martin du Gard, Paul Langevin, François Mauriac, Ernst Robert Curtius, cu o parte dintre aceştia autoarea susţinînd şi o bogată corespondenţă.

 „Cititorul de azi va descoperi în acest jurnal o lume pentru reprezenta­rea căreia nu dispune decât de repere răzleţe, doar parţial şi poate impropriu, eventual derutant, corelabile în con­textul istoric şi social. Desigur, figu­rează aici multe celebrităţi, şi româ­neşti, şi străine, figurează şi persona­lităţi mai mult sau mai puţin ilustre, dar şi alte persoane doar notabile în epocă, a căror însemnătate s-a şters odată cu dispariţia acelei lumi, plus nenumărate altele strict private. dar de mare distincţie şi calitate umană care contribuiau la strălucirea ei. În mărtu­riile Alicei Voinescu celebrităţile co­boară de pe soclu, intră în cotidian şi în familiar, apar în relaţiile lor cu prieteni sau cu alţii, preocupându-se de ches­tiuni mari sau minore, veseli sau supă­raţi, circulând în societate ca simpli oameni la fel cu ceilalţi, iar aceşti «ceilalţi» apar nu o dată mai inte­re­sanţi sau mai rezonabili. Pe parcursul jurnalului asistăm la destinele gene­raţiilor, pe care Alice Voinescu le ur­măreşte cu interes, cu afecţiune, cu grijă.”, scria Alexandru Paleologu.

„Cum traversezi un curcubeu”, Daniela Andreescu (Ed. Herald)

Cum traversezi un curcubeuCartea, un ghid neconvenţional de auto-cunoaştere şi dezvoltare perso­na­lă, oferă o suită de perspective asupra unor teme precum frica, motivarea, confuzia, blandeţea, auto-sabotajul, libertatea, încrederea. Nu este însă o carte cu soluţii „self-help” sau pro­misiuni despre efecte miraculoase, ci constituie un ghid neconvenţional de reflecţie şi practică menit să îndrume schimbarea personală. Este o invitaţie la explorare, dar şi la descoperirea mo­dalităţilor concrete de a aduce în mod natural un plus de echilibru şi mai mul­tă seninătate în trăirea evenimentelor de zi cu zi. Dincolo de aparenţe, texte­le, poeziile şi imaginile ne îndeamnă să trăim experienţa propriei creativităţi, liberă de condiţionări şi convenţii, literare, lingvistice sau de alt fel. Ne invită să devenim co-autori, traversând curcubeul minţii şi ghicind răspun­surile potrivite unei vieţi cu sens pentru noi înşine.

Print Friendly, PDF & Email