Timişoara numeşte “Doctor Honoris Causa” unul dintre cei mai mari medici ortopezi ai lumii

Lumea medicală din Timişoara se pregăteşte de o conferinţă internaţională pe probleme de ortopedie şi traumatologie. Totodată, unuia dintre profesorii de talie mondială în ortopedie îi va fi decernat titlul de “Doctor Honoris Causa”.

 

 Alexandr Laka 2“Actualităţi în ortopedie şi trau­ma­tologie” este titlul conferinţei inter­naţionale organizate de Asociaţia pen­tru Dezvoltarea Ortopediei din Timi­şoara şi Judeţul Timiş, eveniment care va avea loc în cadrul Zilelor Univer­sităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Ba­beş”, din Timişoara, sărbătorite în perioada 21 – 22 noiembrie.

Printre manifestările grupate în cadrul Zilelor Universităţii de Medi­cină şi Farmacie “Victor Babeş”, din Timişoara, se numără inaugurarea Cen­trului de formare şi cercetare inter­disciplinară, la Facultatea de Farmacie a U.M.F. Timişoara, organizarea unei sesiuni ştiinţifice internaţionale “Ten­dinţe în educaţia medicală europeană”, a unui Simpozion de medicină mole­culară, de asemenea cu participare internaţională, a unui simpozion numit „Medicina muncii în Banat” şi, nu în ultimul rând, acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” profesorului universitar dr. Aleksandr Laka, profesor de ortopedie al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Ruse a Prieteniei Popoarelor din Moscova.

În toamna anului trecut, o echipă de la Moscova, condusă de profesorul Ale­ksandr Laka împreună cu o echipă de la Clinica 2 Ortopedie au operat o pa­cientă afectată de scolioză, uzitând de un instrumentar care nu s-a mai folosit până la momentul respectiv în Ro­mânia, inventat de ei şi omologat deja în U.E. Intervenţia chirurgicală a fost transmisă live pentru toţi medicii din cele două Clinici de Ortopedie de la Ti­mişoara, iar după operaţie, specia­liştii ruşi au donat Clinicii II Ortopedie tot acest instrumentar.

În iulie anul acesta, prof. Laka a susţinut, la Timişoara, o conferinţă intitulată “Corecţia chirurgicală a sco­liozei idiopatice”, coordonând, toto­dată, echipa specializată a Clinicii 2 Ortopedie în efectuarea a două inter­venţii chirurgicale.

Dan PoenaruAnul trecut, tot ADOrT – asociaţie înfiinţată în ideea de a avea un grad de independenţă financiară faţă de Bucu­reşti, pentru organizarea de manifes­tări ştiinţifice, academice, pentru traininguri, cursuri şi demonstraţii operatorii –, condusă de prof. dr. Dan V. Poenaru, preşedintele Societăţii de Ortopedie şi Traumatologie din Româ­nia şi şef al Clinicii II de Ortopedie şi Traumatologie Timişoara, a organizat un eveniment similar. Conferinţa euroregională “Tehnologii moderne în ortopedie şi traumatologie”, care a avut loc în zilele de 2 şi 3 noiembrie 2012, a reunit aproape 200 de medici specialişti din ţară şi din străinătate, printre statele participante numă­rându-se Ungaria, Serbia, Franţa, Ger­mania, Polonia, Israel, Rusia, Tunisia şi Turcia. Printre cei prezenţi au fost Wilhelm Friedl, din Germania, Toth Kalman şi Endre Varga, din Un­garia, Marius Scarlat, din Fran­ţa, Erwin Sucher, din Israel, Milorad Mitkovic şi Saşa Milenkovic, din Serbia, Alexandr Laka şi Alexandr Gubin, din Rusia. Au fost dezbătute aspecte privind tehnologiile moderne în tratamentul herniei de disc, ma­nagementul terapeutic complex al plăgilor în ortopedie, cuplurile de frecare actuale în artroplastie, dar şi aspecte despre tehnica Ilizarov, o metodă altenativă de tratament în ortopedie.

Print Friendly, PDF & Email