Primarul Nicolae Robu, la întâlnirea cu ministrul Finanţelor:

„Timişoara nu a beneficiat în timpul guvernării U.S.L. de fonduri guvernamentale efective”

Problemele cu implicaţii financiare majore cu care se confruntă Timişoara, de la situaţia datoriilor uriaşe ale Colterm, până la proiectele aflate în derulare, rămase fără surse de finanţare, au ajuns pe masa ministrului de Finanţe, Daniel Chiţoiu. Asta, după o întâlnire cu primarul Nicolae Robu.

Cele mai importante zece proiecte ale Timişoarei, expuse de primar ministrului de Finanţe

Nicolae Robu si Daniel ChitoiuInformaţia potrivit căreia Timi­şoara nu a beneficiat până acum de fonduri guvernamentale efective, deşi s-a scurs aproape un an de la alegerile parlamentare din 2012, care au legiti­mat, cu o majoritate covârşitoare, insta­larea Guvernului U.S.L., a fost furniza­tă chiar de primarul Timişoarei, Nico­lae Robu. Declaraţia a fost făcută în debutul conferinţei de presă prilejuită de prezenţa în Timişoara a miniştrilor Daniel Chiţoiu, Mariana Câmpea­nu şi Maria Grapini, fiind catalogată de primar drept “o formă de transpa­renţă şi nu un reproş adresat repre­zentanţilor actualului Cabinet”.   

Principalele proiecte ale Timi­şoa­rei pentru care administraţia oraşului aspiră la susţinere financiară din par­tea Guvernului, în perspectiva apropia­telor dezbateri legate de proiectul de buget pentru anul 2014, sunt alocarea de fonduri pentru Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, la care lucrările de execuţie ar urma să se deruleze în 2014, întrucât „anul acesta a fost unul dedicat întocmirii documentaţiei teh­nice necesare”, realizarea centurii Sud şi a racordului de şapte – opt kilometri la autostradă la bifurcaţia Arad – Sânan­drei, dar şi proiectul incineratorului de deşeuri, plănuit să fie realizat prin cre­dit furnizor, şi, nu în ultimul rând, pro­iec­tul stagnant de multă vreme al reabili­tării Gării de Nord. Referitor la proiec­tul incineratorului de deşeuri, primarul a precizat că există posibilitatea rambur­sării către Municipalitate a 25% din va­loarea totală a investiţiilor, din fonduri de la bugetul de stat. Pe lista proiec­te­lor considerate importante, dar plasate în eşalonul secund al priorităţilor, au fost enumerate realizarea unui bazin olimpic, a unei săli polivalente cu 15.000 de locuri şi a unui stadion nou.

Nu se ştie exact în acest moment pentru ce proiecte se va primi finan­ţare pentru Timişoara, proiectele ur­mează să fie luate în calcul la discuţiile prilejuite de întocmirea proiectului de buget pe 2014”, spune Nicolae Robu.

Vicepremierul Daniel Chiţoiu invocă necesitatea prioritizării proiectelor

Ministrul Daniel Chiţoiu spune că există zece proiecte pe lista obiecti­ve­lor prioritare enunţate de primarul Ti­mi­şoarei care vor beneficia de finanţa­re în mod progresiv, prin sume alocate lucrărilor efectuate în fiecare an în parte, şi nu prin alocarea integrală a sumei aferente valorii totale a proiec­tului, în cazul proiectelor multianuale.

Referindu-se la posibilitatea alocă­rii de fonduri la proxima rectificare bugetară pentru acoperirea datoriilor Colterm către bugetul de stat şi către principalii furnizori de materii prime, Daniel Chiţoiu a fost extrem de laco­nic, precizând doar că această posibi­litate va fi luată în discuţie, întrucât se impune măcar compensarea obliga­ţiilor companiei către bugetul de stat.

Print Friendly, PDF & Email