Timişenii, tentaţi de credite alternative cu dobânzi mari

Mai multe instituţii financiare nebancare cunosc o perioadă de dezvoltare, favorizată şi de restrângerea creditării bancare clasice

Nu este niciun secret că marja de creditare s-a redus şi în Timiş în mod drastic în cazul băncilor, numărul clienţilor eligibili pentru un credit, care încă nu au angajamente de plată de acest fel, reducându-se foarte mult. În aceste condiţii, o parte din instituţiile financiare nebancare care oferă soluţii de creditare alternative, par să cunoască o perioadă de dezvoltare. Multe din aceste I.F.N.-uri au însă dobânzi mari, proporţionale cu riscul asumat. Sunt economişti timişeni care avertizează că oamenii trebuie să analizeze bine dobânzile şi suma care va trebui rambursată înainte de a se angaja într-un astfel de împrumut. 

 

Împrumuturi rapide, dobânzi pe măsură

baniÎn ultima perioadă, tot mai mulţi timişoreni găsesc în cutiile poştale pliante prin care diverse instituţii fi­nanciare bancare ce activează pe plan local îi tentează cu contractarea unor credite acordate „rapid, fără multă bi­rocraţie”. Aceste societăţi lucrează le­gal, fiind autorizate de B.N.R. În ma­joritatea cazurilor este vorba de credi­tare la domiciliu, cu promisiunea ca so­licitanul să primească împrumutul cash, rapid, în termen de 24 sau 48 de ore de la solicitare, dacă este conside­rat eligibil. Consultantul de creditare devine în astfel de cazuri unul „de-al casei”, colectând în fiecare săptămână sumele aferente ratelor, precizându-se că aceşti „consultanţi îşi vizitează cli­enţii în fiecare săptămână şi identifică rapid schimbări în comportamentul clienţilor”.

În majoritatea cazurilor, sumele oferite ca împrumut sunt mici – de la câteva sute de lei până la 4.000 – 5.000 de lei, iar la un prim împrumut, suma este limitată la 1.000 – 1.500 de lei.

Lucrul cel mai important însă le­gat de acest tip de creditare, şi la care oricine e tentat să aleagă o astfel de soluţie de împrumut trebuie să fie atent, este dobânda. În majoritatea ca­zurilor, aceasta este mult mai mare decât în ca­zul unui credit de nevoi personale cla­sic. De exemplu, într-un astfel de caz de soluţie de creditare, pentru un credit în valoare de 800 de lei, pe 12 săptă­mâni, suma ce va fi rambursată este în valoare de 1089 lei, cu dobândă afe­rentă perioadei creditului de 36%. Rata săptămânală este în valoare de 90.75 lei, iar creditul, deşi nu are alte costuri, are DAE şi DFA de 1235, res­pectiv 265 de procente.

Într-un alt caz de I.F.N. foarte ac­tiv pe plan local, valoarea dobânzii a­nuale efective (DAE) a împrumutu­rilor variază între 84,54% şi 104,49%. Prin comparaţie, rata medie DAE publicată de portalul vreaucredit.ro pentru a­ceastă săptămână este, în cazul cre­ditelor bancare de nevoi personale, de 15,2%.

Argumentul adus în acest caz de unul dintre I.F.N.-uri este că „în cazul împrumuturilor pe termen scurt, DAE nu este un indicator relevant, întrucât nivelul acesteia este influenţat în mod categoric de perioada de rambursare şi de periodicitatea plăţilor. DAE nu este exprimarea procentuală a costului total al împrumutului şi, pentru a fi rele­vant, este important ca DAE să fie fo­lo­sită pentru a compara două produse financiare similare”.

Totuşi, înainte de a contracta un astfel de credit, este indicat ca omul să ştie foarte bine costurile totale ale împrumutului, dobânda raportată la perioada de creditare şi eventualele riscuri pe care şi le asumă prin semna­rea contractului. Şi dacă în Timiş res­tanţele la creditele bancare au ajuns la un nivel record de 13,3 miliarde de lei, pentru creditele în lei, şi 20,3 miliarde de lei, pentru creditele în valută, nu este exclus ca unii timişoreni să vadă în aceste metode de creditare oferite de I.F.N.-uri singura posibilitate de a obţine un împrumut, multe din aceste instituţii precizând că „iau în consi­de­rare toate cererile de împrumut, indife­rent dacă solicitantul a fost refuzat de alte instituţii financiare”. 

În aceste cazuri, de multe ori, e doar o chestiune de educaţie financia­ră dacă debitorul cu restanţe la credite bancare consideră că un nou împru­mut este o soluţie în cazul său.

„Creditarea trebuie reluată, dar nu cu dobânzi foarte mari”

Nicolae Taran (2)Economistul timişean Nicolae Ţăran precizează că o parte din solu­ţiile de creditare nebancare presupun dobânzi mari, raportate la echivalente­le bancare şi că viitorul debitor trebuie să analizeze cu atenţie dobânzile şi su­ma care va trebui rambursată înainte de a se angaja într-un astfel de împrumut.

„Piaţa creditării în România trece printr-o perioadă foarte grea şi, din păcate, dobânda de referinţă a B.N.R. nu mai influenţează deloc piaţa cre­ditării. O parte din instituţiile finan­ciare nebancare acţionează pe un ca­dru de nişă, să spunem, însă este evi­dent că România are nevoie de relua­rea creditării, însă nu cu dobânzi mari. Până la urmă, trebuie să se ţină cont de faptul că perioada de criză economică a făcut ca în România să se piardă 735.000 de locuri de muncă şi că înda­torarea excesivă a populaţiei nu mai trebuie permisă”, spune economistul timişean.

Print Friendly, PDF & Email