Termen necunoscut pentru finalizarea lucrărilor din centrul istoric al Timişoarei

Contestarea unor noi achiziţii lungeşte şi mai mult lucrarea

Piata Unirii Timisoara lucrariEste greu de precizat un termen final al lucrărilor din zona istorică a Timişoarei, pentru că unul dintre punctele de greutate ale proiectului – o soluţie care să pună în valoare descoperirile arheologice – este încă în fază incipientă. Procedeul de atribuire a lucrărilor de profil a fost contestat, şi nu se ştie când se va reuşi demararea efectivă a acestui proiect de valorificare, nici care va fi soluţia aleasă.

 

Din nou, contestaţii

Licitaţia organizată de Primăria Timişoara, pentru pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în centrul istoric – lucrare care nu a fost cuprinsă în contractul iniţial –, a fost contestată zilele trecute. „Autoritatea contractantă, conform legii, va transmite în termen de cinci zile o copie a dosarului de achiziţie publică la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, care are obligaţia să emită, în termen de 20 de zile, o decizie cu privire la cele contestate. În cazuri temeinic justificate, această perioadă poate fi prelungită cu încă zece zile”, spun oficialii Municipalităţii.

Valoarea totală estimată pentru achiziţionarea contractului de lucrări, proiectare şi asistenţă tehnică a fost de 11,3 milioane de lei fără TVA, din care, defalcat, aproape 300.000 de lei se estimează că ar costa documentaţiile tehnico-economice, inclusiv verificarea proiectului de către specialişti atestaţi, 90.000 de lei se prognoza că ar fi serviciile de asistenţă tehnică, iar aproape zece milioane de lei reprezintă contravaloarea lucrărilor de punere în valoare a vestigiilor arheologice, lucrări de construcţii şi instalaţii pentru restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea in situ a monumentelor istorice, precum şi obligaţia efectuării tuturor studiilor, cercetărilor, expertizelor şi analizelor de laborator prevăzute în acest sens.

Ca şi la alte lucrări ale Primăriei, nu a fost uitată cota pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute, însumând 10% din valoarea lucrărilor, respectiv 975.000 de lei. Însă, spre deosebire de alte lucrări pe spaţii verzi sau infrastructură rutieră, la acest contract chiar se justifică alocarea acestei cote pentru cheltuieli neprevăzute.

Rămâne de văzut acum când se va putea relua licitaţia şi, până la urmă, care va fi soluţia aleasă. Totul e ca, având în vedere impactul acestei lucrări pentru felul în care va arăta centrul istoric, soluţia propusă şi adoptată să fie una pe placul timişorenilor, şi să nu se uite de organizarea unor dezbateri publice în acest sens, cu specialişti din domeniu.

Radu Radoslav, fost architect-şef al oraşului, spune că, înainte de toate, ar fi trebuit să se organizeze dezbateri publice, cu populaţie şi cu specialişti din domeniu. “Ideile convenite să fie publicate şi să fie un punct de plecare pentru antreprenorii care îşi adjudecă acest contract. Este vorba, din acest punct de vedere, de două chestiuni esenţiale: partea de aspect şi partea financiară”, explică fostul arhitect-şef al Timişoarei.

Elemente neprevăzute

Reprezentanţii Primăriei anunţau anul trecut că proiectul de reabilitare a fost revizuit pentru că nu s-a putut respecta proiectul iniţial din cauza descoperirilor arheologice, iar anumite faze din proiect nu pot continua. Era nevoie, evident, şi de fonduri suplimentare pentru punerea în valoare a descoperirilor arheologice, iar proiectul modificat trebuia aprobat din nou la ADR Vest.

Până la un punct, era de aşteptat ca proiectul de reabilitare a centrului istoric al Timişoarei să genereze elemente neprevăzute care să lungească termenul iniţial de execuţie şi să crească bugetul estimat iniţial. 

Conform declaraţiilor unor arhitecţi timişoreni, proiectul trebuia să se deruleze etapizat şi să ţină cont de un lucru evident de la început, lu anume, de faptul că în zonă se vor face descoperiri arheologice importante. Aceştia opinează că, deşi proiectul legat de reabilitarea centrului istoric trebuia realizat, din el trebuia exclusă Piaţa Sfântul Gheorghe, unde se ştia că vor fi descoperiri arheologice majore, care vor întârzia cu mult investiţia propriu-zisă, iar această zonă putea face obiectul unui proiect separat.

Print Friendly, PDF & Email