Terenurile Agronomiei din Timişoara, puse la adăpost de „rechinii imobiliari”

În urma numeroaselor tentative de a se lua cu forţa din pământurile deţinute în scop de cercetare de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, la Camera Deputaţilor a fost depus un proiect de lege care vizează trecerea acestor terenuri din proprietatea Statului în proprietatea universităţii.

 

Un proiect depus de parlamentari care nu sunt din Timiş

Patrimoniul universităţilor de profil agricol, ca şi al staţiunilor de cercetare agricolă, a reprezentat, ani la rândul, o adevărată bancă funciară de unde Statul sau autorităţile locale şi-au luat terenuri, de obicei pentru retrocedări, fără să ceară părerea celor expropriaţi.

Şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului au existat destule încercări de a se lua integral sau o bună parte din terenul agricol în suprafaţă totală de 1.633,77 hectare, dată în administrarea universităţii în scop de cercetare.

De aceea, recent a fost depus un proiect de lege care încearcă să asigure rămânerea acestui pământ în posesia universităţii, prin trecerea lui din domeniul public al statului şi administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole în domeniul privat al statului şi în proprietatea universităţii.

Proiectul, în mod surprinzător, nu are printre iniţiatori nici măcar un singur deputat de Timiş, şi specifică, în argumentaţie, că  asemenea agriculturii, activitatea de învăţământ superior în domeniul agricol constituie o prioritate naţională şi are un rol important în strategia de dezvoltare economică durabilă. Se mai menţionează că „terenurile agricole constituie baza materială aferentă procesului de instruire şi de educaţie, bază fără de care nicio universitate cu profil agricol şi silvic, care are în structura sa staţiuni didactice, nu ar putea să-şi desfăşoare activităţile pentru care a fost autorizată să funcţioneze, pierzându-şi practic obiectul de activitate, în condiţiile în care se fac presiuni pentru constituiri şi reconstituiri din aceste terenuri.”

Conform iniţiatorilor, prin fructificarea dreptului de proprietate, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „se asigură că patrimoniul universităţii este protejat împotriva abuzurilor şi a efectelor altor legi speciale care ar putea-o lăsa fără baza materială absolut necesară funcţionării, dorindu-se totodată dezvoltarea bazei materiale prin participarea la proiecte şi parteneriate naţionale şi internaţionale.”

Legea este încă în faza de analiză la Camera Deputaţilor.

„De-a lungul ultimilor ani ştiu că au existat tentative de a se lua din terenul administrat în scopuri de cercetare de către universitate”, ne-a declarat Tiberiu Iancu, prorector al USAMVBT.

 

400 de procese pentru patrimoniu la Academia de Ştiinţe Agricole

Valeriu Tabără, fost ministru al Agriculturii, explică de ce au existat mereu interese mai mult sau mai puţin legitime de preluare cu forţa a acestor terenuri ale universităţilor şi staţiunilor de ştiinţe agricole: „În primul rând, majoritatea terenurilor sunt situate în zone foarte bune, aproape sau în interiorul oraşelor, zone cotate cu o valoare foarte mare a terenului – a se vedea cazul Staţiunii de Pajişti Timişoara. S-au făcut presiuni nenumărate de-a lungul anilor şi pentru preluarea a diverse porţiuni din terenurile deţinut de Universitatea de Ştiinţe Agricole.”

Valeriu Tabără spune că în momentul de faţă Academia de Ştiinţe Agricole are pe rol peste 400 de procese, pentru apărarea patrimoniului său, fiind în mare majoritate a cazurilor litigii legate de terenurile universităţilor şi staţiunilor agricole.

„Chiar acum se fac o serie de controale la staţiunile şi universităţile agricole şi suntem întrebaţi de ce nu s-au făcut evidenţe cadastrale pentru aceste trenuri. Explicaţia e simplă: cadastrul costă, şi nouă ni s-au alocat niciodată sume de către stat pentru aceste operaţiuni cadastrale. Mă întreb de ce, şi mă întreb dacă nu a existat un interes că aceste terenuri să rămână fără o evidenţă clară”, susţine Valeriu Tabără.

Print Friendly, PDF & Email