Teren intravilan scos la licitaţie publică în comuna Giroc (P)

Comuna Giroc, judeţul Timiş, CF 5390613, cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, judeţul Timiş, organizează licitaţie publică în vederea vânzării terenului intravilan păşune înscris în CF nr. 408325 Giroc, având numărul cadastral 408325, în suprafaţă de 7070 mp, precum şi a terenului înscris în CF nr. 408323 Giroc, având numărul cadastral 408323, în suprafaţă de 32.271 mp.

Licitaţia va avea loc în data de 11.09.2020, ora 12, la sediul Primăriei Comunei Giroc, str. Semenic nr. 54, judeţul Timiş. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei până în data de 10.09.2020, ora 15.

Competent în soluţionarea eventualelor litigii este Tribunalul Timiş, iar termenul de depunere a contestaţiilor este de 30 de zile de la emiterea actului contestat.

Pentru informaţii privind desfăşurarea procedurii, precum şi în vederea eliberării documentaţiei de atribuire vă puteţi adresa Secretarului General al Comunei Giroc sau Compartimentului Juridic, la telefon 0256/395.648, persoană de contact: Andreea-Carmina Mateia.

 

(Anunţ publicitar.)

Print Friendly, PDF & Email