Taxe vamale anti-dumping pentru panouri solare “made in China”

Conform mai multor oficiali chinezi, Comisia Europeană intenţionează să impună taxe vamale de până la 67,9% la importurile de panouri solare din China, şi asta pentru a combate politica de dumping a companiilor.

Importuri limitate

panou-solarTaxele de import vor afec­ta peste 100 de companii din China şi se vor situa în medie la 47,6%. Introducerea taxelor reprezintă rezultatul preliminar al unei investigaţii antidumping deschisă de Comisia Europea­nă în luna septembrie a anului trecut. Ancheta se va încheia în luna decembrie, iar până atunci Guvernele comunitare vor decide dacă introduc tarife antidumping pentru o perioadă de cinci ani.

Investigaţia C.E. vizează importuri de 21 de miliarde de euro în U.E. în 2013, constând din panouri solare şi compo­nente ale acestora provenind din China. Companiile euro­pe­ne cer introducerea de tarife ridicate pentru a se proteja de concurenţa intensă din China, după ce Statele Unite au adop­tat măsuri similare. Europa re­prezintă mai mult de jumătate din piaţa globală a panourilor solare fotovoltaice.

Companiile din China con­trolează peste 80% din piaţa eu­ropeană a echipamentelor folo­site în producţia energiei sola­re, inclusiv panouri solare, faţă de aproape 0% în 2004, potrivit datelor EU. În doar câţiva ani, China a devenit cel mai mare pro­­­ducător de panouri solare din lu­me, în timp ce U.E. este de de­parte cea mai mare piaţă pen­tru exportul produselor chinezeşti.

Mai multe publicaţii ame­ricane economice estimau că aceste investigaţii privind posi­bile încălcări ale legislaţiei anti-dumping de către companii chi­neze suspectate că ar fi co­mercializat panouri solare sub preţul pieţei semnalează înce­putul unui nou război comercial între U.E. şi China, în con­tex­tul în care Beijing ameninţă cu represalii împotriva vinu­ri­lor şi materiilor prime europene.

Potrivit ziarului The New York Times, această situaţie intervine după ce, în ultimii ani, o serie de producători eu­ropeni de panouri solare au intrat în faliment şi după închi­derea a numeroase fabrici. “Plângerea depusă la Bruxelles vine din partea unui grup de aproximativ 20 de producători europeni, reprezentând 25% din piaţa comunitară de pa­nouri so­lare”, scria, la rândul ei, publi­caţia britanică The Guar­dian. Conform unei surse eu­ropene citate de publicaţia britanică, aceasta este cea mai semnifi­ca­tivă plângere privind activităţi de dumping primită de Comisia Europeană până în prezent. 

Ancheta se anunţă extrem de sensibilă din punct de ve­dere politic. Guvernul german, care se bu­cură de relaţii comer­ciale spe­ciale cu China, doreşte să evite un conflict comercial cu Beijingul, deşi plângerea a fost formulată în primul rând de firme germane. Anunţul pri­vind declanşarea investigaţiei a stârnit dezamăgire la Beijing, în contextul în care, potrivit The Guardian, autorităţile chi­neze depuseseră eforturi inten­se la Bruxelles pentru evitarea anchetei. Publicaţia oficială de limbă engleză a Guvernului chinez, China Daily, a avertizat că, dacă Bruxelles va continua investigaţia, Beijing va riposta prin măsuri ce vor afecta schim­burile comerciale cu U.E. Zia­rul a adăugat: “China şi-a ex­primat regretul profund în legătură cu decizia Comisiei Europene, argumentând că ancheta va afecta dezvoltarea unei industrii energetice eco­logice la nivel global”.

Proiecte de parcuri foto-voltaice despre care nu se mai spune nimic în Timiş

Panourile fotovoltaice “made in China” au ajuns într-o pro­porţie destul de mare şi în Timiş, datorită preţului şi proiectelor legate de dezvoltarea de parcuri energetice foto-voltaice. “Este foarte clar că pentru Timiş, această soluţie de producere de energie este cea mai convena­bilă, datorită perioadei mari de însorire. Panourile solare sunt de preferat turbinelor eoliene, pentru că s-a dovedit că în Timiş vântul nu bate cu o viteză foar­te mare, şi nici în mod constant, existând perioade şi de o lună de acalmie”, spune inventatorul timişean Alexandru Stoian, autor al mai multor invenţii legate de energii regenerabile.

Pe de altă parte, proiecte mari legate de parcurile foto-voltaice pare să fi rămas “în stand-by” la nivelul judeţului. În Timiş, după ce varianta folosirii terenului deţinut de către Con­siliul Judeţean la Covaci pentru amenajarea unui deponeu a că­zut, s-a convenit că varianta cea mai convenabilă pentru utiliza­rea acelei suprafeţe e cea a con­struirii în zonă a unui parc fotovoltaic. Deşi C.J. Timiş anunţa acum doi ani că e hotărât să continue demersurile pentru implementarea acestui proiect, în aşa fel încât să fie funcţional până în anul 2013, acest lucru nu s-a mai concretizat în vreun fel. “Este adevărat, la ultimele şedinţe de plen ale C.J. Timiş nu s-a mai discutat deloc de Parcul Fotovoltaic Co­vaci. Voi ridica această proble­mă la urmă­toa­rea şedinţă de plen. Se pare că proiecte gen re­gionalizare sau chestiuni po­litice sunt consi­derate mai im­portante decât proiecte precum cel de la Co­vaci”, ne-a declarat consilierul judeţean P.D.-L. Tiberiu Lelescu.

Print Friendly, PDF & Email